เนื้อเพลง Eternal Flame คำอ่านไทย Hayley Westenra

Close your eyes
( โคลส ยัวร์ อาย )
Give me your hand, Darling
( กี๊ฝ มี ยัวร์ แฮนด์ , ดาริ่ง )
Do you feel my heart beating?
( ดู ยู ฟีล มาย ฮาร์ท บีทดิง ?)
Do you understand?
( ดู ยู อั๊นเด้อรสแทนด ?)
Do you feel the same?
( ดู ยู ฟีล เดอะ เซม ?)
Am I only dreaming?
( แอม ไอ โอ๊นลี่ ดรีมมิ่ง ?)
Is this burning an eternal flame?
( อีส ดิส เบิร์นนิง แอน อิทเท๊อร์น่อล เฟลม ?)

I believe it’s meant to be, Darling
( ไอ บีลี๊ฝ อิทซ เมลน ทู บี , ดาริ่ง )
I watch you when you are sleeping
( ไอ ว๊อทช ยู เว็น ยู อาร์ สลีพพิง )
You belong with me
( ยู บีลอง วิธ มี )
Do you feel the same?
( ดู ยู ฟีล เดอะ เซม ?)
Am I only dreaming?
( แอม ไอ โอ๊นลี่ ดรีมมิ่ง ?)
Or is this burning an eternal flame?
( ออ อีส ดิส เบิร์นนิง แอน อิทเท๊อร์น่อล เฟลม ?)

Say my name
( เซย์ มาย เนม )
Sun shines through the rain
( ซัน ไชน์ ตรู เดอะ เรน )
My whole life so lonely
( มาย โฮล ไล๊ฟ โซ โลนลี่ )
You come and ease the pain
( ยู คัม แอนด์ อี๊ส เดอะ เพน )
I don’t wanna lose this feeling
( ไอ โด๊นท วอนนา ลู้ส ดิส ฟีลลิง )
Ooooh…
( อู้ )

Say my name
( เซย์ มาย เนม )
Sun shines through the rain
( ซัน ไชน์ ตรู เดอะ เรน )
My whole life so lonely
( มาย โฮล ไล๊ฟ โซ โลนลี่ )
You come and ease the pain
( ยู คัม แอนด์ อี๊ส เดอะ เพน )
I don’t wanna lose this feeling
( ไอ โด๊นท วอนนา ลู้ส ดิส ฟีลลิง )
Oooh…
( อู )
[adsense]
Close your eyes
( โคลส ยัวร์ อาย )
Give me your hand
( กี๊ฝ มี ยัวร์ แฮนด์ )
Do you feel my heart beating?
( ดู ยู ฟีล มาย ฮาร์ท บีทดิง ?)
Do you understand?
( ดู ยู อั๊นเด้อรสแทนด ?)
Do you feel the same?
( ดู ยู ฟีล เดอะ เซม ?)
Am I only dreaming?
( แอม ไอ โอ๊นลี่ ดรีมมิ่ง ?)
Or is this burning an eternal flame?
( ออ อีส ดิส เบิร์นนิง แอน อิทเท๊อร์น่อล เฟลม ?)

Close your eyes
( โคลส ยัวร์ อาย )
Give me your hand, Darling
( กี๊ฝ มี ยัวร์ แฮนด์ , ดาริ่ง )
Do you feel my heart beating?
( ดู ยู ฟีล มาย ฮาร์ท บีทดิง ?)
Do you understand?
( ดู ยู อั๊นเด้อรสแทนด ?)
Do you feel the same?
( ดู ยู ฟีล เดอะ เซม ?)
Am I only dreaming?
( แอม ไอ โอ๊นลี่ ดรีมมิ่ง ?)
Is this burning an eternal flame?
( อีส ดิส เบิร์นนิง แอน อิทเท๊อร์น่อล เฟลม ?)

Close your eyes
( โคลส ยัวร์ อาย )
Give me your hand
( กี๊ฝ มี ยัวร์ แฮนด์ )
[Give me your hand]
( [ กี๊ฝ มี ยัวร์ แฮนด์ ] )
Do you feel my heart beating?
( ดู ยู ฟีล มาย ฮาร์ท บีทดิง ?)
[Do you feel, Do you feel my heart]
( [ ดู ยู ฟีล , ดู ยู ฟีล มาย ฮาร์ท ] )
Do you understand?
( ดู ยู อั๊นเด้อรสแทนด ?)
Do you feel the same?
( ดู ยู ฟีล เดอะ เซม ?)
Am I only dreaming?
( แอม ไอ โอ๊นลี่ ดรีมมิ่ง ?)
Is this burning ….. ?
( อีส ดิส เบิร์นนิง ?)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Eternal Flame คำอ่านไทย Hayley Westenra

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น