เนื้อเพลง Start from Scratch คำอ่านไทย The Game

[Intro]
( [ อินโทร ])
Aight
(ไอชฺ)
What the f*ck are you lookin at self
(ว๊อท เดอะ ฟัค อาร์ ยู ลุคกิน แอ็ท เซลฟ์)
You want a piece of me
(ยู ว้อนท ดา พี๊ซ อ็อฝ มี)
Ahh man sh*t
(อา แมน ฌะ *ที)
The story of my life…
(เดอะ สท๊อรี่ อ็อฝ มาย ไล๊ฟ)

[Verse 1]
([ เฝิซ 1 ])
If I could start from scratch I woludn’t change sh*t
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด สท๊าร์ท ฟรอม สแครทช ไอ woludnt เช้งจํ ฌะ *ที)
Same red bandana same 45th
(เซม เร้ด แบนดานา เซม 45th)
Same g wagon same hoodrat b*tch
(เซม จี แว๊ก๊อน เซม ฮูดัท บี *tch)
Workers in the kitchen cookin up my sh*t
(เวอเคอะ ซิน เดอะ คิ๊ทเช่น คุ๊คกิน อั๊พ มาย ฌะ *ที)
Same telephone booth same connect
(เซม เท๊ลเลโฟน บูธ เซม คอนเน็คท)
That mean the same hollow tips breakin up in my chest
(แดท มีน เดอะ เซม ฮ๊อลโล่ว ทิพ เบรกกิ้น อั๊พ อิน มาย เชสทํ)
Same bloody t-shirt same address
(เซม บลัดอิ ที เชิ๊ร์ท เซม แอ๊ดเดรส)
Same dog food album bangin in my tape deck
(เซม ด้อกก ฟู้ด อั๊ลบั้ม แบงงิน อิน มาย เท๊พ เด็ค)
Homie if I could make 94 today
(โฮมี อิ๊ฟ ฟาย เคิด เม้ค 94 ทูเดย์)
I’d tell easy and dre to bring back N.W.A.
(อาย เทลล อีสอิ แอนด์ ดรี ทู บริง แบ็ค เอ็น ดับบิว อะ)
I would have told Pac not to stomp Orlando
(ไอ เวิด แฮ็ฝ โทลด แพค น็อท ทู สตอมพฺ Orlando)
Told puffy and B.I.G about the Rampart scandal
(โทลด พัฟฟิ แอนด์ บี ไอ จี อะเบ๊าท เดอะ แรมพาท สแค๊นด่อล)
I got too many dead homies
(ไอ ก็อท ทู เมนอิ เด้ด โฮมี)
F*ck a rap career
(ฟัค กา แร็พ แคร์เรีย)
I’d give anything in the world to bring back my n*gga tez
(อาย กี๊ฝ เอนอิธิง อิน เดอะ เวิลด ทู บริง แบ็ค มาย เอ็น *gga tez)
Seem like we was jus’ in magic city yesterday
(ซีม ไล๊ค วี วอส ยูส ซิน แม๊จิค ซิ๊ที่ เยซเทอะดิ)
If I could bring back my homeboy charles he would say…
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด บริง แบ็ค มาย โฮมบอย ชาเรวซฺ ฮี เวิด เซย์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
If I could start my life from scratch
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด สท๊าร์ท มาย ไล๊ฟ ฟรอม สแครทช)
If I could take away the pain off my past
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด เท้ค อะเวย์ เดอะ เพน ออฟฟ มาย พาสท์)
If I had another chance I would do just that
(อิ๊ฟ ฟาย แฮ็ด อะน๊าเทร่อร์ แช้นซํ ไอ เวิด ดู จั๊สท แดท)
I’d give anything jus’ to go right back
(อาย กี๊ฝ เอนอิธิง ยูส ทู โก ไร๊ท แบ็ค)

If I could start my life from scratch
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด สท๊าร์ท มาย ไล๊ฟ ฟรอม สแครทช)
If I could take away the pain off my past
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด เท้ค อะเวย์ เดอะ เพน ออฟฟ มาย พาสท์)
If I had another chance I would do just that
(อิ๊ฟ ฟาย แฮ็ด อะน๊าเทร่อร์ แช้นซํ ไอ เวิด ดู จั๊สท แดท)
I’d give anything jus’ to go right back
(อาย กี๊ฝ เอนอิธิง ยูส ทู โก ไร๊ท แบ็ค)

[Verse 2]
([ เฝิซ 2 ])
Homie if I could rewind the hands of time
(โฮมี อิ๊ฟ ฟาย เคิด รีไวนด์ เดอะ แฮนด์ อ็อฝ ไทม์)
I would of cut of the ?ps2? at 12:49
(ไอ เวิด อ็อฝ คัท อ็อฝ เดอะ ps2 แอ็ท 12 : 49)
N*gga I’m a gangsta I stay on my grime
(เอ็น *gga แอม มา แก๊งซดา ไอ สเทย์ ออน มาย กไรม)
Who knew 11 minutes later I’d get shot wit my own 9
(ฮู นยู 11 มิ๊หนิท เลทเออะ อาย เก็ท ฌ็อท วิท มาย โอว์น 9)
I was 2 beeps away from a flatline
(ไอ วอส 2 บีพ อะเวย์ ฟรอม มา flatline)
When you a bad boy n*ggas don’t wanna see you shine
(เว็น ยู อะ แบ้ด บอย เอ็น *ggas ด้อนท์ วอนนา ซี ยู ไชน์)
Dre said its my turn
(ดรี เซ็ด อิทซ มาย เทิร์น)
He call it game time
(ฮี คอลลํ อิท เกม ไทม์)
23 ” lexanis b*tches call him ?lebron?
(23 ” lexanis บี *tches คอลลํ ฮิม lebron)
I’d give my own life if I could change God’s mind
(อาย กี๊ฝ มาย โอว์น ไล๊ฟ อิ๊ฟ ฟาย เคิด เช้งจํ ก๊อด ไมนด์)
Bring baby luny back at the drop of a dime
(บริง เบ๊บี้ ลูนอิ แบ็ค แกท เดอะ ดรอพ อ็อฝ อะ ไดม)
He let off a whole k
(ฮี เล็ท ออฟฟ อะ โฮล เค)
Got shot 1 time
(ก็อท ฌ็อท 1 ไทม์)
That was a coo Person I wish he had 9 lives
(แดท วอส ซา คู เพ๊อร์ซั่น นาย วิ๊ช ฮี แฮ็ด 9 ไล้ฝ)
My brother devon died coz he chased the cat
(มาย บร๊าเท่อรํ ดเฝอัน ดาย คอซ ฮี เชส เดอะ แค๊ท)
This a dog eat gog world Jesus please holla back
(ดิส ซา ด้อกก อี๊ท gog เวิลด จีสัซ พลีซ ฮอลละ แบ็ค)
I got a confession to make its called payback
(ไอ ก็อท ดา ค็อนเฟฌอัน ทู เม้ค อิทซ คอลลํ เพย์แบค)
If y’all don’t wanna listen show me where pastor mase at
(อิ๊ฟ ยอล ด้อนท์ วอนนา ลิ๊สซึ่น โชว์ มี แวร์ พาซเทอะ mase แอ็ท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
If I could start my life from scratch
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด สท๊าร์ท มาย ไล๊ฟ ฟรอม สแครทช)
If I could take away the pain off my past
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด เท้ค อะเวย์ เดอะ เพน ออฟฟ มาย พาสท์)
If I had another chance I would do just that
(อิ๊ฟ ฟาย แฮ็ด อะน๊าเทร่อร์ แช้นซํ ไอ เวิด ดู จั๊สท แดท)
I’d give anything jus’ to go right back
(อาย กี๊ฝ เอนอิธิง ยูส ทู โก ไร๊ท แบ็ค)

If I could start my life from scratch
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด สท๊าร์ท มาย ไล๊ฟ ฟรอม สแครทช)
If I could take away the pain off my past
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด เท้ค อะเวย์ เดอะ เพน ออฟฟ มาย พาสท์)
If I had another chance I would do just that
(อิ๊ฟ ฟาย แฮ็ด อะน๊าเทร่อร์ แช้นซํ ไอ เวิด ดู จั๊สท แดท)
I’d give anything jus’ to go right back
(อาย กี๊ฝ เอนอิธิง ยูส ทู โก ไร๊ท แบ็ค)

[Verse 3]
([ เฝิซ 3 ])
I would have told Big Will it rain every Tuesday and Thursday
(ไอ เวิด แฮ็ฝ โทลด บิ๊ก วิล อิท เรน เอ๊เฝอร์รี่ ทยูสดิ แอนด์ เธิสดิ)
When pigeons in your coupe you gotta watch where your birds lay
(เว็น พีจอัน ซิน ยุร คูเพ ยู กอททะ ว๊อทช แวร์ ยุร เบิร์ด เลย์)
Would have told Vita to stay sober
(เวิด แฮ็ฝ โทลด ไฝทะ ทู สเทย์ โซเบอะ)
When n*ggas beg for mercy
(เว็น เอ็น *ggas เบ๊ก ฟอร์ เม๊อร์ซี่)
That mean the beef is over
(แดท มีน เดอะ บี๊ฟ อีส โอ๊เฝ่อร)
Told meesh to take the porsche back
(โทลด meesh ทู เท้ค เดอะ โพช แบ็ค)
Drive a rover
(ไดร๊ฝ อะ โรฝเออะ)
Told slim hit reverse on that hardtop nova
(โทลด สลิม ฮิท รีเฝิร์ส ออน แดท hardtop โนฝะ)
I would’ve change a couple of lines when I wrote soldier
(ไอ วูดเด็ป เช้งจํ อะ คั๊พเพิ่ล อ็อฝ ไลน์ เว็น นาย โรท โซ๊ลเจ้อร์)
So I wouldn’t have to live lookin over my shoulder
(โซ ไอ วูดดึ่น แฮ็ฝ ทู ไล้ฝ ลุคกิน โอ๊เฝ่อร มาย โช๊ลเด้อร์)
My life is like an impala ridin 3 wheel motion
(มาย ไล๊ฟ อีส ไล๊ค แอน อิมพาร่า ริดอิน 3 วีล โมฌัน)
I’ve been front to back
(แอฝ บีน ฟร๊อนท ทู แบ็ค)
Side to side
(ไซด์ ทู ไซด์)
Level my 6 4 frame out
(เล๊เฝ่ล มาย 6 4 เฟรม เอ๊าท)
Keep on rollin
(คี๊พ ออน โรลลิน)
Keep your family far away and your enemys closer
(คี๊พ ยุร แฟ๊มิลี่ ฟาร์ อะเวย์ แอนด์ ยุร เอ๊นนิมี่ โคลเซอร์)
Picture The Source s*ckin Benzino’s d*ck
(พิ๊คเจ้อร์ เดอะ ซ๊อร์ซ เอส *ckin เบนซีโน ดี *ck)
Tryna be the big fish in the pond
(ทายนา บี เดอะ บิ๊ก ฟิช อิน เดอะ พ็อนด)
You know how them piranhas get
(ยู โนว์ ฮาว เด็ม เพอรานา เก็ท)
You dead when dat green line go flat
(ยู เด้ด เว็น แดซ กรีน ไลน์ โก แฟลท)
If you could start your life from scratch you couldn’t change that
(อิ๊ฟ ยู เคิด สท๊าร์ท ยุร ไล๊ฟ ฟรอม สแครทช ยู คูดซึ่น เช้งจํ แดท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
If I could start my life from scratch
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด สท๊าร์ท มาย ไล๊ฟ ฟรอม สแครทช)
If I could take away the pain off my past
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด เท้ค อะเวย์ เดอะ เพน ออฟฟ มาย พาสท์)
If I had another chance I would do just that
(อิ๊ฟ ฟาย แฮ็ด อะน๊าเทร่อร์ แช้นซํ ไอ เวิด ดู จั๊สท แดท)
I’d give anything jus’ to go right back
(อาย กี๊ฝ เอนอิธิง ยูส ทู โก ไร๊ท แบ็ค)

If I could start my life from scratch
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด สท๊าร์ท มาย ไล๊ฟ ฟรอม สแครทช)
If I could take away the pain off my past
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด เท้ค อะเวย์ เดอะ เพน ออฟฟ มาย พาสท์)
If I had another chance I would do just that
(อิ๊ฟ ฟาย แฮ็ด อะน๊าเทร่อร์ แช้นซํ ไอ เวิด ดู จั๊สท แดท)
I’d give anything jus’ to go right back
(อาย กี๊ฝ เอนอิธิง ยูส ทู โก ไร๊ท แบ็ค)

Go right back…..
(โก ไร๊ท แบ็ค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Start from Scratch คำอ่านไทย The Game

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น