เนื้อเพลง Neighborhood Bully คำอ่านไทย Bob Dylan

by Bob Dylan
( บาย บ็อบ ดายแลน)

Well, the neighborhood bully, he’s just one man,
(เวลล , เดอะ เนเบอะฮุด บุลลิ , อีส จั๊สท วัน แมน ,)
His enemies say he’s on their land.
(ฮิส อียีมีสฺ เซย์ อีส ออน แดร์ แลนด์)
They got him outnumbered about a million to one,
(เด ก็อท ฮิม เอาทนัมเบอะ อะเบ๊าท ดา มิ๊ลเลี่ยน ทู วัน ,)
He got no place to escape to, no place to run.
(ฮี ก็อท โน เพลส ทู เอสเขพ ทู , โน เพลส ทู รัน)
He’s the neighborhood bully.
(อีส เดอะ เนเบอะฮุด บุลลิ)

The neighborhood bully just lives to survive,
(เดอะ เนเบอะฮุด บุลลิ จั๊สท ไล้ฝ ทู เซอร์ไฝ๊ฝ ,)
He’s criticized and condemned for being alive.
(อีส ครีทอิไซส แอนด์ คอนเดมนํ ฟอร์ บีอิง อะไล๊ฝ)
He’s not supposed to fight back, he’s supposed to have thick skin,
(อีส น็อท ซั๊พโพ้ส ทู ไฟ้ท แบ็ค , อีส ซั๊พโพ้ส ทู แฮ็ฝ ทริ๊ค สกิน ,)
He’s supposed to lay down and die when his door is kicked in.
(อีส ซั๊พโพ้ส ทู เลย์ เดาน แอนด์ ดาย เว็น ฮิส ดอร์ อีส คิ๊ค อิน)
He’s the neighborhood bully.
(อีส เดอะ เนเบอะฮุด บุลลิ)

The neighborhood bully been driven out of every land,
(เดอะ เนเบอะฮุด บุลลิ บีน ดรีฝเอ็น เอ๊าท อ็อฝ เอ๊เฝอร์รี่ แลนด์ ,)
He’s wandered the earth an exiled man.
(อีส วานเด้อร ดิ เอิร์ทร แอน เอ๊กไซล์ แมน)
Seen his family scattered, his people hounded and torn,
(ซีน ฮิส แฟ๊มิลี่ ซแคทเทอะ , ฮิส พี๊เพิ่ล เฮานด แอนด์ โทน ,)
He’s always on trial for just being born.
(อีส ออลเว ออน ไทรอั้ล ฟอร์ จั๊สท บีอิง บอน)
He’s the neighborhood bully.
(อีส เดอะ เนเบอะฮุด บุลลิ)

Well, he knocked out a lynch mob, he was criticized,
(เวลล , ฮี น๊อค เอ๊าท ดา ลินช ม๊อบ , ฮี วอส ครีทอิไซส ,)
Old women condemned him, said he should apologize.
(โอลด์ วีมเอิน คอนเดมนํ ฮิม , เซ็ด ฮี เชิด อะพอลโอะไจส)
Then he destroyed a bomb factory, nobody was glad.
(เด็น ฮี เดสทรอย อะ บอมบฺ แฟ๊คโทรี่ , โนบอดี้ วอส แกล๊ด)
The bombs were meant for him.
(เดอะ บอมบฺ เวอ เม็นท ฟอร์ ฮิม)
He was supposed to feel bad.
(ฮี วอส ซั๊พโพ้ส ทู ฟีล แบ้ด)
He’s the neighborhood bully.
(อีส เดอะ เนเบอะฮุด บุลลิ)

Well, the chances are against it and the odds are slim
(เวลล , เดอะ แช้นซํ แซร์ อะเก๊นสท ดิธ แอนด์ ดิ อ๊อดด แซร์ สลิม)
That he’ll live by the rules that the world makes for him,
(แดท เฮ็ลล ไล้ฝ บาย เดอะ รูล แดท เดอะ เวิลด เม้ค ฟอร์ ฮิม ,)
‘Cause there’s a noose at his neck and a gun at his back
(ค๊อส แดร์ ซา นูซ แอ็ท ฮิส เน็ค แอนด์ อะ กัน แอ็ท ฮิส แบ็ค)
And a license to kill him is given out to every maniac.
(แอนด์ อะ ไลเซ็นซ ทู คิลล์ ฮิม อีส กีฝเอ็น เอ๊าท ทู เอ๊เฝอร์รี่ เมเนียค)
He’s the neighborhood bully.
(อีส เดอะ เนเบอะฮุด บุลลิ)

He got no allies to really speak of.
(ฮี ก็อท โน เอไลซ์ ทู ริแอ็ลลิ สพี๊ค อ็อฝ)
What he gets he must pay for, he don’t get it out of love.
(ว๊อท ฮี เก็ท ฮี มัสท์ เพย์ ฟอร์ , ฮี ด้อนท์ เก็ท ดิธ เอ๊าท อ็อฝ ลัฝ)
He buys obsolete weapons and he won’t be denied
(ฮี บาย ออบโซะลีท เว๊พ่อน แซน ฮี ว็อนท บี ดีนาย)
But no one sends flesh and blood to fight by his side.
(บั๊ท โน วัน เซ็นด เฟลช แอนด์ บลัด ทู ไฟ้ท บาย ฮิส ไซด์)
He’s the neighborhood bully.
(อีส เดอะ เนเบอะฮุด บุลลิ)

Well, he’s surrounded by pacifists who all want peace,
(เวลล , อีส เซอร์ราวนด์ บาย แพซอิฟิซท ฮู ออล ว้อนท พี๊ซ ,)
They pray for it nightly that the bloodshed must cease.
(เด เพรย์ ฟอร์ อิท ไนทลิ แดท เดอะ bloodshed มัสท์ ซี๊ส)
Now, they wouldn’t hurt a fly.
(นาว , เด วูดดึ่น เฮิร์ท ดา ฟลาย)
To hurt one they would weep.
(ทู เฮิร์ท วัน เด เวิด วีพ)
They lay and they wait for this bully to fall asleep.
(เด เลย์ แอนด์ เด เว้ท ฟอร์ ดิส บุลลิ ทู ฟอลล์ อะสลี๊พ)
He’s the neighborhood bully.
(อีส เดอะ เนเบอะฮุด บุลลิ)

Every empire that’s enslaved him is gone,
(เอ๊เฝอร์รี่ เอ๊มไพร์ แด้ท เอ็นซเลฝ ฮิม อีส กอน ,)
Egypt and Rome, even the great Babylon.
(อีจิพท แอนด์ โรม , อี๊เฝ่น เดอะ เกรท บาบี้ลอน)
He’s made a garden of paradise in the desert sand,
(อีส เมด อะ ก๊าร์เด้น อ็อฝ พาราได๊ซ อิน เดอะ เดสเสิร์ท แซนด์ ,)
In bed with nobody, under no one’s command.
(อิน เบ๊ด วิธ โนบอดี้ , อั๊นเด้อร โน วัน คอมมานด์)
He’s the neighborhood bully.
(อีส เดอะ เนเบอะฮุด บุลลิ)

Now his holiest books have been trampled upon,
(นาว ฮิส holiest บุ๊ค แฮ็ฝ บีน แทรมเปิล อุพอน ,)
No contract he signed was worth what it was written on.
(โน ค๊อนแทรคทํ ฮี ซายน วอส เวิร์ธ ว๊อท ดิธ วอส วึ้น ออน)
He took the crumbs of the world and he turned it into wealth,
(ฮี ทุค เดอะ ครัม อ็อฝ เดอะ เวิลด แอนด์ ฮี เทิร์น ดิท อิ๊นทู เว้ลธ ,)
Took sickness and disease and he turned it into health.
(ทุค ซีคเน็ซ แซน ดีซี๊ส แอนด์ ฮี เทิร์น ดิท อิ๊นทู เฮ็ลธ)
He’s the neighborhood bully.
(อีส เดอะ เนเบอะฮุด บุลลิ)

What’s anybody indebted to him for?
(ว๊อท เอนอิบอดิ อินเดทอิท ทู ฮิม ฟอร์)
Nothin’, they say.
(นอทติน , เด เซย์)
He just likes to cause war.
(ฮี จั๊สท ไล๊ค ทู ค๊อส วอร์)
Pride and prejudice and superstition indeed,
(ไพรด์ แอนด์ พรี๊จัดดิซ แอนด์ ซยูเพิซทีฌอัน อินดี๊ด ,)
They wait for this bully like a dog waits to feed.
(เด เว้ท ฟอร์ ดิส บุลลิ ไล๊ค เก ด้อกก เว้ท ทู ฟี)
He’s the neighborhood bully.
(อีส เดอะ เนเบอะฮุด บุลลิ)

What has he done to wear so many scars?
(ว๊อท แฮ็ส ฮี ดัน ทู แวร์ โซ เมนอิ ซคา)
Does he change the course of rivers?
(โด ฮี เช้งจํ เดอะ คอร์ส อ็อฝ ริ๊เฝ่อร์)
Does he pollute the moon and stars?
(โด ฮี พ็อลยูท เดอะ มูน แอนด์ สทาร์)
Neighborhood bully, standing on the hill,
(เนเบอะฮุด บุลลิ , ซแทนดิง ออน เดอะ ฮิลล์ ,)
Running out the clock, time standing still,
(รันนิง เอ๊าท เดอะ คล๊อค , ไทม์ ซแทนดิง สทิลล ,)
Neighborhood bully.
(เนเบอะฮุด บุลลิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Neighborhood Bully คำอ่านไทย Bob Dylan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น