เนื้อเพลง Angels or Devils คำอ่านไทย Dishwalla

this is the last time
( ดิส ซิส เดอะ ล๊าสท ไทม์)
that I’m ever gonna come here tonight
(แดท แอม เอ๊เฝ่อร์ กอนนะ คัม เฮียร ทูไน๊ท)
this is the last time – I will fall
(ดิส ซิส เดอะ ล๊าสท ไทม์ ไอ วิล ฟอลล์)
into a place that fails us all – inside
(อิ๊นทู อะ เพลส แดท เฟล อัซ ซอร์ อิ๊นไซด์)

I can see the pain in you
(ไอ แคน ซี เดอะ เพน อิน ยู)
I can see the love in you
(ไอ แคน ซี เดอะ ลัฝ อิน ยู)
but fighting all the demons will take time
(บั๊ท ไฟท์ดิง ออล เดอะ ดีมัน วิล เท้ค ไทม์)
it will take time
(อิท วิล เท้ค ไทม์)

the angels they burn inside for us
(ดิ แอ๊งเจล เด เบิร์น อิ๊นไซด์ ฟอร์ อัซ)
are we ever
(อาร์ วี เอ๊เฝ่อร์)
are we ever gonna learn to fly
(อาร์ วี เอ๊เฝ่อร์ กอนนะ เลิร์น ทู ฟลาย)
the devils they burn inside of us
(เดอะ เด๊ฝิ้ล เด เบิร์น อิ๊นไซด์ อ็อฝ อัซ)
are we ever gonna come back down
(อาร์ วี เอ๊เฝ่อร์ กอนนะ คัม แบ็ค เดาน)
come around
(คัม อะราวนฺดฺ)
I’m always gonna worry about the things that could make us cold
(แอม ออลเว กอนนะ ว๊อร์รี่ อะเบ๊าท เดอะ ทริง แดท เคิด เม้ค อัซ โคลด์)

this is the last time
(ดิส ซิส เดอะ ล๊าสท ไทม์)
that I’m ever gonna give in tonight
(แดท แอม เอ๊เฝ่อร์ กอนนะ กี๊ฝ อิน ทูไน๊ท)
are there angels or devils crawling here?
(อาร์ แดร์ แอ๊งเจล ออ เด๊ฝิ้ล คอลลิง เฮียร)
I just want to know what blurs and what is clear – to see
(ไอ จั๊สท ว้อนท ทู โนว์ ว๊อท เบลอร์ แซน ว๊อท อีส เคลียร์ ทู ซี)

still I can see the pain in you
(สทิลล ไอ แคน ซี เดอะ เพน อิน ยู)
and I can see the love in you
(แอนด์ ดาย แคน ซี เดอะ ลัฝ อิน ยู)
and fighting all the demons will take time
(แอนด์ ไฟท์ดิง ออล เดอะ ดีมัน วิล เท้ค ไทม์)
it will take time
(อิท วิล เท้ค ไทม์)

the angels they burn inside for us
(ดิ แอ๊งเจล เด เบิร์น อิ๊นไซด์ ฟอร์ อัซ)
are we ever
(อาร์ วี เอ๊เฝ่อร์)
are we ever gonna learn to fly
(อาร์ วี เอ๊เฝ่อร์ กอนนะ เลิร์น ทู ฟลาย)
the devils they burn inside of us
(เดอะ เด๊ฝิ้ล เด เบิร์น อิ๊นไซด์ อ็อฝ อัซ)
are we ever gonna come back down – come around
(อาร์ วี เอ๊เฝ่อร์ กอนนะ คัม แบ็ค เดาน คัม อะราวนฺดฺ)
I’m always gonna worry about the things that could break us
(แอม ออลเว กอนนะ ว๊อร์รี่ อะเบ๊าท เดอะ ทริง แดท เคิด เบร๊ค อัซ)

if I was to give in – give it up
(อิ๊ฟ ฟาย วอส ทู กี๊ฝ อิน กี๊ฝ อิท อั๊พ)
#NAME?
(#เนม)
take a breath – make it deep
(เท้ค เก บรี๊ทฺรฺ เม้ค กิด ดี๊พ)
cause it might be the last one you get
(ค๊อส อิท ไมท บี เดอะ ล๊าสท วัน ยู เก็ท)
be the last one
(บี เดอะ ล๊าสท วัน)
that could make us cold
(แดท เคิด เม้ค อัซ โคลด์)
you know that they could make us cold
(ยู โนว์ แดท เด เคิด เม้ค อัซ โคลด์)
I’m always gonna worry about the things that could make us cold
(แอม ออลเว กอนนะ ว๊อร์รี่ อะเบ๊าท เดอะ ทริง แดท เคิด เม้ค อัซ โคลด์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Angels or Devils คำอ่านไทย Dishwalla

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น