เนื้อเพลง Cashmere Thoughts คำอ่านไทย Jay-Z

Jay Z Has A Conversation With Some Cat
( เจ ซี แฮ็ส ซา คอนเฝอะเซฌัน วิธ ซัม แค๊ท)
Hah Hah Hah Hah Yeah Yeah
(ฮ๊า ฮ๊า ฮ๊า ฮ๊า เย่ เย่)
What It Is Player
(ว๊อท ดิธ อีส เพย์เยอร์)
You Player It’s All About You
(ยู เพย์เยอร์ อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท ยู)
How You Gon’ Say That Man
(ฮาว ยู ก็อน เซย์ แดท แมน)
If I Had Your Hand I’d Turn Mine In
(อิ๊ฟ ฟาย แฮ็ด ยุร แฮนด์ อาย เทิร์น ไมน์ อิน)
Far As I’m Concerned If I Had Your Hand I Cut Mines Off
(ฟาร์ แอส แอม คอนเซิร์น อิ๊ฟ ฟาย แฮ็ด ยุร แฮนด์ ดาย คัท ไมน์ ออฟฟ)
Hah Man You Know Man I’m Just Dealin That Hoe Money
(ฮ๊า แมน ยู โนว์ แมน แอม จั๊สท ดิลลิน แดท โฮ มั๊นนี่)
You Know Hoe Money Is Slow Money But It’s Sho’ Money
(ยู โนว์ โฮ มั๊นนี่ อีส สโลว์ มั๊นนี่ บั๊ท อิทซ โช มั๊นนี่)
Check This Out Man When You Run Up On Your B*tch
(เช็ค ดิส เอ๊าท แมน เว็น ยู รัน อั๊พ ออน ยุร บี *tch)
This This Is What You Tell Her
(ดิส ดิส ซิส ว๊อท ยู เทลล เฮอ)
Stick They Hands In They Panties Grab That Knot
(สทิ๊ค เด แฮนด์ ซิน เด แพนดีสฺ แกร๊บ แดท น็อท)
Stick They Arm In A Car Window Drop It Like It’s Hot
(สทิ๊ค เด อาร์ม อิน อะ คารํ วิ๊นโด้ว ดรอพ อิท ไล๊ค อิทซ ฮอท)

Jay Z
(เจ ซี)
Uhh I Talk Jewels And Spit Diamonds All Cherry
(อา ไอ ท๊อล์ค จิ๊วเอ็ล แซน ซพิท ได๊ม่อนดํ ซอร์ เชริ)
Like A Hymen When I’m Rhymin With Remarkable Timin
(ไล๊ค เก ฮายเมน เว็น แอม ไรม์มิน วิธ รีมากเคเบิล ทิมมิน)
Caviar And Silk Dreams My Voice Is Linen
(แคฝิอา แอนด์ ซิ้ลค ดรีม มาย ว๊อยซ์ อีส ลีนอิน)
Spittin Venom Up In The Minds Of Young Women
(สปิทดิน เฝนอัม อั๊พ อิน เดอะ ไมนด์ อ็อฝ ยัง วีมเอิน)
Mink Thoughts To Think Thoughts Type Similar
(มิงค ธอท ทู ทริ๊งค ธอท ไท๊พ ซิ๊มิล่าร์)
Might You Remember My Sh*t Is Col L L Ld Like December
(ไมท ยู รีเม๊มเบ่อร์ มาย ฌะ *ที อีส ค็อล แอล แอล Ld ไล๊ค ดิเซมเบอะ)
Smoother Than Persian Rugs The Cashmere
(สมูดเดอร์ แฑ็น เพอแฉ็น รัก เดอะ แคฌเมีย)
Chromosomes Make A N*gga Jigga Jay Z Lethal Drugs
(โครโมโซม เม้ค เก เอ็น *gga จิ๊กกา เจ ซี ลี๊ธอล ดรัก)
Eighteen Carat Gold Pen When It Hits The Sheets
(เอทีน แคแร็ท โกลด์ เพ็น เว็น หนิด ฮิท เดอะ ฌีท)
Words Worth A Million Like I’m Rappin Em Through Platinum Teeth
(เวิร์ด เวิร์ธ อะ มิ๊ลเลี่ยน ไล๊ค แอม แรพปิน เอ็ม ทรู พแลทนัม ทีท)
I Got The Grey Poupon You Been Warned
(ไอ ก็อท เดอะ เกรย์ Poupon ยู บีน วอร์น)
Cause All Beef Return Well Done Filet Mignon
(ค๊อส ออล บี๊ฟ รีเทิร์น เวลล ดัน ฟิเล Mignon)
The Don Smell Of Dom On My Breath As I
(เดอะ ด็อน สเมลล์ อ็อฝ ดัม ออน มาย บรี๊ทฺรฺ แอส ซาย)
Yawn Slow When You Hoes Try To Con A Pro
(ยอน สโลว์ เว็น ยู โฮ ธราย ทู ค็อน อะ พโร)
As If You Didn’t Know Jay’s About Gettin Dough
(แอส อิ๊ฟ ยู ดิ๊นอิน โนว์ เจ อะเบ๊าท เกดดิน โด)
Spittin Flow Like Fine Wines Down Your Earlobe
(สปิทดิน โฟลว์ ไล๊ค ไฟน ไวน์ เดาน ยุร เอียหลบ)
I’m Smooth But Deadly Like A Pearl Handled Pistol
(แอม สมู๊ธ บั๊ท เดดลิ ไล๊ค เก เพิร์ล แฮ๊นเดิ้ล พิ๊สท่อล)
Honies Hum In Melody When I Rub It Like Crystal
(ฮันนีสฺ ฮัม อิน เมลโอะดิ เว็น นาย รับ อิท ไล๊ค ครีซแท็ล)
The Proper Ettiquette When I Drop The Subject Verb
(เดอะ พร๊อพเพ่อร์ Ettiquette เว็น นาย ดรอพ เดอะ ซั๊บเจ็คท เฝิบ)
Then The Predicate With This Rich N*gga Preterite
(เด็น เดอะ พเรดอิคิท วิธ ดิส ริ๊ช เอ็น *gga พเรทเออะริท)
I’m Solid Gold I Rap Like A Mink Stole
(แอม โซ๊หลิด โกลด์ ดาย แร็พ ไล๊ค เก มิงค ซโทล)
I Stick Pearl Tongues Your World’ll Never Know
(ไอ สทิ๊ค เพิร์ล ทั๊ง ยุร Worldll เน๊เฝ่อร์ โนว์)
From New York To Paris The Vocal Style Vary
(ฟรอม นิว ยอค ทู แพริซ เดอะ โฝแค็ล สไทล์ แฝ๊รี่)
From Nice To Deadly Like A Bad Bag Of D Now
(ฟรอม ไน๊ซ์ ทู เดดลิ ไล๊ค เก แบ้ด แบ๊ก อ็อฝ ดี นาว)
Notice The Child Swift Like A Locust
(โน๊ทิซ เดอะ ชายลํดํ ซิวิฟท ไล๊ค เก โลคัซท)
Focus On The Loc’ I Be The Greatest N*gga That Wrote It
(โฟ๊คัส ออน เดอะ Loc ไอ บี เดอะ เกสเดด เอ็น *gga แดท โรท อิท)
Return Of The Jedi From Rio Degenero
(รีเทิร์น อ็อฝ เดอะ Jedi ฟรอม Rio Degenero)
Worn Da Red Eye Yet I Still Feel The Need To Be Fly
(โวน ดา เร้ด อาย เย๊ท ไอ สทิลล ฟีล เดอะ นี๊ด ทู บี ฟลาย)
I Did Die When I’m Rappin Then Slide Like Satin
(ไอ ดิด ดาย เว็น แอม แรพปิน เด็น สไล๊ด ไล๊ค แซทอิน)
You Know The Black Eye White China In The Brain Cabinet
(ยู โนว์ เดอะ แบล๊ค อาย ไว๊ท ไชนะ อิน เดอะ เบรน ค๊าบิเหน็ต)
I Never Cry If I Did I’d Cry Ice
(ไอ เน๊เฝ่อร์ คราย อิ๊ฟ ฟาย ดิด อาย คราย ไอ๊ซ์)
From My N*gga Sauce I Hit You With This Advice
(ฟรอม มาย เอ็น *gga ซ๊อซ ไอ ฮิท ยู วิธ ดิส แอดไฝ๊ซ์)
Life’s Short So Play Hard And Stick Hard
(ไล๊ฟ ช๊อร์ท โซ เพลย์ ฮาร์ด แอนด์ สทิ๊ค ฮาร์ด)
And The Only Time You Love Em Is When Your D*ck Hard
(แอนด์ ดิ โอ๊นลี่ ไทม์ ยู ลัฝ เอ็ม อีส เว็น ยุร ดี *ck ฮาร์ด)

Whoooh That’s Cashmere Baby
(Whoooh แด้ท แคฌเมีย เบ๊บี้)
Nah You Know That’s Just Laid Back Man
(นาห์ ยู โนว์ แด้ท จั๊สท เลด แบ็ค แมน)
Man Sh*t J To The A To The Y To The Z
(แมน ฌะ *ที เจ ทู ดิ อะ ทู เดอะ วาย ทู เดอะ ซี)
Yeah Baby
(เย่ เบ๊บี้)
Motherf*ckin Pimp That’s What He Be
(Motherf*ckin พิมพ แด้ท ว๊อท ฮี บี)
Cashmere Baby
(แคฌเมีย เบ๊บี้)
Don’t Get No Hotter Than That
(ด้อนท์ เก็ท โน ฮอทเดอ แฑ็น แดท)
Sho’ You’re Right
(โช ยัวร์ ไร๊ท)
Them N*ggaz Know
(เด็ม เอ็น *ggaz โนว์)

Check It Out Check It Out
(เช็ค อิท เอ๊าท เช็ค อิท เอ๊าท)
Ghettoes Errol Flynn Hot Like Heroin
(Ghettoes Errol Flynn ฮอท ไล๊ค เฮโระอิน)
Young Pimps Is Sterile When I Pimp Through Your Burough In
(ยัง พิมพ ซิส สเทอไรล์ เว็น นาย พิมพ ทรู ยุร Burough อิน)
I Gotta Keep Your Tricks Intact
(ไอ กอททะ คี๊พ ยุร ทริ๊ค อินแท็คท)
Cause I Walk Like A P Iyimp Talk Like A Mack Man
(ค๊อส ไอ ว๊อล์ค ไล๊ค เก พี Iyimp ท๊อล์ค ไล๊ค เก แมกคฺ แมน)
The Star Player The Golden Bar Layer
(เดอะ สทาร์ เพย์เยอร์ เดอะ โกลเด็น บาร์ เลเออะ)
The Sweet Ms Fine Thing Puh Layah Sho’ Yo Right
(เดอะ สวี้ท เอมสฺ ไฟน ทริง Puh Layah โช โย ไร๊ท)
I’m Game Tight So Watch It It Change To Night
(แอม เกม ไท๊ท โซ ว๊อทช อิท ดิธ เช้งจํ ทู ไน๊ท)
Go Tell Your Peeps Dawg I’m Lethal Til It Ain’t Right
(โก เทลล ยุร พีพ ดาว แอม ลี๊ธอล ทิล อิท เอน ไร๊ท)
I Pimp Hard On A Trick Look
(ไอ พิมพ ฮาร์ด ออน อะ ทริ๊ค ลุ๊ค)
F*ck If Your Leg Broke B*tch Hop Up On Your
(ฟัค อิ๊ฟ ยุร เล้ก บโรค บี *tch ฮ็อพ อั๊พ ออน ยุร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Cashmere Thoughts คำอ่านไทย Jay-Z

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น