เนื้อเพลง Butterfly คำอ่านไทย Jason Mraz

I’m taking a moment just imaginin’ that I’m dancin’ with you
( แอม เทคคิง อะ โม๊เม้นท เจิ๊สท อิมเมจินนิน แดท แอม แดนซิน วิธ ยู )

I’m your pole and all you’re wearing is your shoes
( แอม ยัวร์ โพล แอนด์ ออล ยัวร์ แวร์ริง อีส ยัวร์ ชู )

You got soul, you know what to do to turn me on until I write a song about you
( ยู กอท โซล , ยู โนว์ ว๊อท ทู ดู ทู เทิร์น มี ออน อันทิล ไอ ไร๊ท อะ ซอง อะเบ๊าท ยู )

And you have your own engaging style
( แอนด์ ยู แฮพ ยัวร์ โอว์น เอนเกจิ้ง สไทล์ )

And you’ve got the knack to vivify
( แอนด์ ยู๊ฟ กอท เดอะ แนค ทู วิฟวะไฟ )

And you make my slacks a little tight, you may unfasten them if you like
( แอนด์ ยู เม้ค มาย สแลคซฺ ซา ลิ๊ทเทิ่ล ไท๊ท , ยู เมย์ อันฟาสเซิน เด็ม อิ๊ฟ ยู ไล๊ค )

That’s if you crash and spend the night
( แด้ท อิ๊ฟ ยู แคลช แอนด์ สเพ็นด เดอะ ไน๊ท )

But you don’t fold, you don’t fade
( บั๊ท ยู โด๊นท โฟลด , ยู โด๊นท เฟด )

You’ve got everything you need, especially me
( ยู๊ฟ กอท เอฟรี่ติง ยู นี๊ด , เอซเปคชีรี่ มี )

Sister you’ve got it all
( ซิ๊สเท่อร์ ยู๊ฟ กอท ดิท ออล )

You make the call to make my day
( ยู เม้ค เดอะ คอลลํ ทู เม้ค มาย เดย์ )

In your message say my name
( อิน ยัวร์ เม๊สเสจ เซย์ มาย เนม )

Your talk is all the talk, sister you’ve got it all
( ยัวร์ ท๊อล์ค อีส ซอร์ เดอะ ท๊อล์ค , ซิ๊สเท่อร์ ยู๊ฟ กอท ดิท ออล )

Curl your upper lip up and let me look around
( Curl ยัวร์ อัพเพอะ ลิพ อั๊พ แอนด์ เล็ท มี ลุ๊ค อะราวนฺดฺ )

Ride your tongue along your bottom lip and bite down
( ไรด์ ยัวร์ ทั๊ง อะลอง ยัวร์ บ๊อทท่อม ลิพ แอนด์ ไบ้ท์ ดาวน์ )

And bend your back and ask those hips if I can touch
( แอนด์ เบ็นด ยัวร์ แบ็ค แอนด์ อาสคฺ โต๊ส ฮิพ อิ๊ฟ ฟาย แคน ทั๊ช )

’cause they’re the perfect jumping off point of getting closer to your
( ค๊อส เดรว เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท จัมปิง ออฟฟ พ๊อยท์ ออฟ เกททิง โคลเซอ ทู ยัวร์ )

Butterfly
( บั๊ทเท่อรํฟลาย )

You float on by
( ยู โฟล้ท ออน บาย )

Oh kiss me with your eyelashes tonight
( โอ้ คิสส มี วิธ ยัวร์ อายเลซเชด ทูไน๊ท )

Or Eskimo your nose real close to mine
( ออ เอสคีโม ยัวร์ โน้ส เรียล โคลส ทู ไมน์ )

And let’s mood the lights and finally make it right
( แอนด์ เล็ท มู้ด เดอะ ไล๊ท แอนด์ ฟายนารี่ เม้ค อิท ไร๊ท )

But you don’t fold, you don’t fade, you’ve got everything you need
( บั๊ท ยู โด๊นท โฟลด , ยู โด๊นท เฟด , ยู๊ฟ กอท เอฟรี่ติง ยู นี๊ด )

Especially me
( เอซเปคชีรี่ มี )

Sister you’ve got it all
( ซิ๊สเท่อร์ ยู๊ฟ กอท ดิท ออล )

You make the call to make my day
( ยู เม้ค เดอะ คอลลํ ทู เม้ค มาย เดย์ )
[adsense]
In you message say my name
( อิน ยู เม๊สเสจ เซย์ มาย เนม )

Your talk is all the talk sister you’ve got it all
( ยัวร์ ท๊อล์ค อีส ซอร์ เดอะ ท๊อล์ค ซิ๊สเท่อร์ ยู๊ฟ กอท ดิท ออล )

You’ve got it all, you’ve got it all, you’ve got it all [2x]
( ยู๊ฟ กอท ดิท ออล , ยู๊ฟ กอท ดิท ออล , ยู๊ฟ กอท ดิท ออล [ 2x ] )

You’ve got it all, you’ve got it all
( ยู๊ฟ กอท ดิท ออล , ยู๊ฟ กอท ดิท ออล )

Doll I need to see you pull your knee socks up
( ดอลล์ ไอ นี๊ด ทู ซี ยู พูลล ยัวร์ นี ซ๊อค อั๊พ )

Let me feel you upside down, slide in, slide out, slide over here
( เล็ท มี ฟีล ยู อัพไซด์ ดาวน์ , สไล๊ด อิน , สไล๊ด เอ๊าท , สไล๊ด โอ๊เว่อร์ เฮียร )

Climb into my mouth now child
( ไคลบ์ อิ๊นทู มาย เม๊าธ นาว ชายลํดํ )

Butterfly, well you landed on my mind
( บั๊ทเท่อรํฟลาย , เวลล ยู แลนด์ ออน มาย ไมนด์ )

Dammit you landed on my ear and then you crawled inside
( เดมมิท ยู แลนด์ ออน มาย เอียร แอนด์ เด็น ยู ครอล อิ๊นไซด์ )

Now I see you perfectly behind closed skies
( นาว ไอ ซี ยู เพอเฟครี่ บีฮายน์ โคลส สคายสฺ )

I wanna fly with you and I don’t wanna lie to you
( ไอ วอนนา ฟลาย วิธ ยู แอนด์ ดาย โด๊นท วอนนา ไล ทู ยู )

Cause I, cause I can’t recall a better days
( ค๊อส ไอ , ค๊อส ไอ แค้น รีคอลล อะ เบ๊ทเด่อร์ เดย์ )

I’m coming to shine on the occasion
( แอม คอมมิ่ง ทู ไชน์ ออน ดิ อ๊อคเคชั่น )

You’re an open minded lady
( ยัวร์ แอน โอ๊เพ่น ไมนด์ เล๊ดี้ )

You’ve got it all
( ยู๊ฟ กอท ดิท ออล )

And I never forget a face
( แอนด์ ดาย เน๊เว่อร์ ฟอร์เก๊ท ดา เฟซ )

If I’m making my own
( อิ๊ฟ แอม เมคกิ้ง มาย โอว์น )

I have my days
( ไอ แฮพ มาย เดย์ )

Let’s face the fact here, it’s you who’s got it all
( เล็ท เฟซ เดอะ แฟคท เฮียร , อิทซ ยู ฮู กอท ดิท ออล )

You know that fortune favors the brave
( ยู โนว์ แดท ฟ๊อร์จูน เฟเว่อร์ เดอะ เบร๊ฝ )

Well let me get paid while I make you breakfast
( เวลล เล็ท มี เก็ท เพด ไวล์ ไอ เม้ค ยู บเรคฟัซท )

The rest is up to you, you make the call
( เดอะ เรสท อีส อั๊พ ทู ยู , ยู เม้ค เดอะ คอลลํ )

You make the call to make my day
( ยู เม้ค เดอะ คอลลํ ทู เม้ค มาย เดย์ )

In your message say my name
( อิน ยัวร์ เม๊สเสจ เซย์ มาย เนม )

Your talk is all the talk, sister you’ve got it all
( ยัวร์ ท๊อล์ค อีส ซอร์ เดอะ ท๊อล์ค , ซิ๊สเท่อร์ ยู๊ฟ กอท ดิท ออล )

I can’t recall a better days
( ไอ แค้น รีคอลล อะ เบ๊ทเด่อร์ เดย์ )

so I’m coming to shine on the occasion
( โซ แอม คอมมิ่ง ทู ไชน์ ออน ดิ อ๊อคเคชั่น )

You’re a sophisticated lady, oh you’ve got it all
( ยัวร์ อะ โซพิชธิเคเดด เล๊ดี้ , โอ้ ยู๊ฟ กอท ดิท ออล )

You’ve got it all, you’ve got it all, you’ve got it all [3x]
( ยู๊ฟ กอท ดิท ออล , ยู๊ฟ กอท ดิท ออล , ยู๊ฟ กอท ดิท ออล [ 3x ] )

You’ve got it all, you’ve got it all….
( ยู๊ฟ กอท ดิท ออล , ยู๊ฟ กอท ดิท ออล )

Butterfly, baby, well you’ve got it all.
( บั๊ทเท่อรํฟลาย , เบ๊บี้ , เวลล ยู๊ฟ กอท ดิท ออล )

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Butterfly คำอ่านไทย Jason Mraz

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น