เนื้อเพลง No Na Na คำอ่านไทย Isyss

Can’t take my clothes off, got to let you know
( แค็นท เท้ค มาย คโลฑ ออฟฟ , ก็อท ทู เล็ท ยู โนว์)
Take your time let’s go slow
(เท้ค ยุร ไทม์ เล็ท โก สโลว์)
Know that you love me it’s a beautiful thing
(โนว์ แดท ยู ลัฝ มี อิทซ ซา บยูทิฟุล ทริง)
I need more than a wedding ring
(ไอ นี๊ด โม แฑ็น อะ เว๊ดดิ้ง ริง)
Our relationship is everything to me
(เอ๊า ริเลฌันฌิพ อีส เอ๊วี่ติง ทู มี)
Feel what I’m saying let’s do the right thing
(ฟีล ว๊อท แอม เซอิง เล็ท ดู เดอะ ไร๊ท ทริง)
My body is my temple it’s special you’ll see
(มาย บ๊อดี้ อีส มาย เท๊มเพิ่ล อิทซ สเพ๊เชี่ยล โยว ซี)
Let’s take our time don’t you agree
(เล็ท เท้ค เอ๊า ไทม์ ด้อนท์ ยู อะกรี)

You can’t have no na na, not even a little bit no na na [no no]
(ยู แค็นท แฮ็ฝ โน นา นา , น็อท อี๊เฝ่น อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท โน นา นา [ โน โน ])
I can’t give you my na na, [no no na na] no na na na na na
(ไอ แค็นท กี๊ฝ ยู มาย นา นา , [ โน โน นา นา ] โน นา นา นา นา นา)
You can’t have no na na [no no], not even a little bit no na na[no na na]
(ยู แค็นท แฮ็ฝ โน นา นา [ โน โน ] , น็อท อี๊เฝ่น อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท โน นา นา [ โน นา นา ])
I can’t give you my na na [you can’t have it], no na na na na na
(ไอ แค็นท กี๊ฝ ยู มาย นา นา [ ยู แค็นท แฮ็ฝ อิท ] , โน นา นา นา นา นา)

Not ready for kids it’s much to soon
(น็อท เร๊ดี้ ฟอร์ คิด อิทซ มัช ทู ซูน)
Got a life to live before I can give
(ก็อท ดา ไล๊ฟ ทู ไล้ฝ บีฟอร์ ไอ แคน กี๊ฝ)
I want you to be mine but just understand
(ไอ ว้อนท ยู ทู บี ไมน์ บั๊ท จั๊สท อั๊นเด้อรสแทนด)
Trust my decision, it’s a perfect plan
(ทรัสท มาย ดีซิ๊ชั่น , อิทซ ซา เพ๊อร์เฟ็คท แพลน)
This is just a test, of how strong our love is
(ดิส ซิส จั๊สท ดา เทสท์ , อ็อฝ ฮาว สทรอง เอ๊า ลัฝ อีส)
Let’s pass it through just me and you
(เล็ท เพซ ซิท ทรู จั๊สท มี แอนด์ ยู)
Your love means so much don’t want it to go
(ยุร ลัฝ มีน โซ มัช ด้อนท์ ว้อนท ดิธ ทู โก)
It’ll be worth it and this I know
(อิว บี เวิร์ธ อิท แอนด์ ดิส ซาย โนว์)

You can’t have no na na, not even a little bit no na na [no no]
(ยู แค็นท แฮ็ฝ โน นา นา , น็อท อี๊เฝ่น อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท โน นา นา [ โน โน ])
I can’t give you my na na, [no no na na] no na na na na na
(ไอ แค็นท กี๊ฝ ยู มาย นา นา , [ โน โน นา นา ] โน นา นา นา นา นา)
You can’t have no na na [no no], not even a little bit no na na[no na na]
(ยู แค็นท แฮ็ฝ โน นา นา [ โน โน ] , น็อท อี๊เฝ่น อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท โน นา นา [ โน นา นา ])
I can’t give you my na na [you can’t have it], no na na na na na
(ไอ แค็นท กี๊ฝ ยู มาย นา นา [ ยู แค็นท แฮ็ฝ อิท ] , โน นา นา นา นา นา)

No na na, No na na , No na na, No na na
(โน นา นา , โน นา นา , โน นา นา , โน นา นา)
No na na, No na na , No na na, No na na
(โน นา นา , โน นา นา , โน นา นา , โน นา นา)

You can’t have no na na, not even a little bit no na na [no no]
(ยู แค็นท แฮ็ฝ โน นา นา , น็อท อี๊เฝ่น อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท โน นา นา [ โน โน ])
I can’t give you my na na, [no no na na] no na na na na na
(ไอ แค็นท กี๊ฝ ยู มาย นา นา , [ โน โน นา นา ] โน นา นา นา นา นา)
You can’t have no na na [no no], not even a little bit no na na[no na na]
(ยู แค็นท แฮ็ฝ โน นา นา [ โน โน ] , น็อท อี๊เฝ่น อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท โน นา นา [ โน นา นา ])
I can’t give you my na na [you can’t have it], no na na na na na
(ไอ แค็นท กี๊ฝ ยู มาย นา นา [ ยู แค็นท แฮ็ฝ อิท ] , โน นา นา นา นา นา)

You can’t have no na na, not even a little bit no na na [no no]
(ยู แค็นท แฮ็ฝ โน นา นา , น็อท อี๊เฝ่น อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท โน นา นา [ โน โน ])
I can’t give you my na na, [no no na na] no na na na na na
(ไอ แค็นท กี๊ฝ ยู มาย นา นา , [ โน โน นา นา ] โน นา นา นา นา นา)
You can’t have no na na [no no], not even a little bit no na na[no na na]
(ยู แค็นท แฮ็ฝ โน นา นา [ โน โน ] , น็อท อี๊เฝ่น อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท โน นา นา [ โน นา นา ])
I can’t give you my na na [you can’t have it], no na na na na na
(ไอ แค็นท กี๊ฝ ยู มาย นา นา [ ยู แค็นท แฮ็ฝ อิท ] , โน นา นา นา นา นา)

You can’t have no na na, not even a little bit no na na [no no]
(ยู แค็นท แฮ็ฝ โน นา นา , น็อท อี๊เฝ่น อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท โน นา นา [ โน โน ])
I can’t give you my na na, [no no na na] no na na na na na
(ไอ แค็นท กี๊ฝ ยู มาย นา นา , [ โน โน นา นา ] โน นา นา นา นา นา)
You can’t have no na na [no no], not even a little bit no na na[no na na]
(ยู แค็นท แฮ็ฝ โน นา นา [ โน โน ] , น็อท อี๊เฝ่น อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท โน นา นา [ โน นา นา ])
I can’t give you my na na [you can’t have it], no na na na na na
(ไอ แค็นท กี๊ฝ ยู มาย นา นา [ ยู แค็นท แฮ็ฝ อิท ] , โน นา นา นา นา นา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง No Na Na คำอ่านไทย Isyss

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น