เนื้อเพลง Not Letting Him Go คำอ่านไทย Isyss

No girl my man
( โน เกิร์ล มาย แมน)
He don’t have a million dollars in his hand
(ฮี ด้อนท์ แฮ็ฝ อะ มิ๊ลเลี่ยน ดอลเลอะ ซิน ฮิส แฮนด์)
And he don’t have a eighty thousand-dollar Benz
(แอนด์ ฮี ด้อนท์ แฮ็ฝ อะ เอทิ เธ๊าซั่นด ดอลเลอะ เบนซฺ)
But he does for me not like all the majority
(บั๊ท ฮี โด ฟอร์ มี น็อท ไล๊ค ออล เดอะ มะจ๊อริที่)
[Who] don’t have a three story plushed-out pad
([ ฮู ] ด้อนท์ แฮ็ฝ อะ ทรี สท๊อรี่ พลัฌ เอ๊าท แพ็ด)
Living on a hill even if he drove a cab
(ลีฝอิง ออน อะ ฮิลล์ อี๊เฝ่น อิ๊ฟ ฮี ดโรฝ อะ แค๊บ)
I would ride with him and he would still
(ไอ เวิด ไรด์ วิธ ฮิม แอนด์ ฮี เวิด สทิลล)
Be my boyfriend [neva]
(บี มาย บอยเฟรน [ นีฝวา ])

Neva owned a drop top or any diamond rings
(นีฝวา โอว์น อะ ดรอพ ท๊อพ ออ เอ๊นี่ ได๊ม่อนดํ ริง)
Don’t ride no yachts and those expensive things
(ด้อนท์ ไรด์ โน ย็อท แซน โฑส เอ็คซเพนซิฝ ทริง)
Neva seen a big mansion and no private planes
(นีฝวา ซีน อะ บิ๊ก แม๊นชั่น แอนด์ โน ไพร๊เฝท เพลน)
But he has my heart
(บั๊ท ฮี แฮ็ส มาย ฮาร์ท)
Neva slept in a Four Seasons suite in France
(นีฝวา ซเล็พท อิน อะ โฟ ซี๊ซั่น ซวีท อิน ฟรานซ)
And he doesn’t have any high rolling friends
(แอนด์ ฮี ดัสอินท แฮ็ฝ เอ๊นี่ ไฮฮ โรลลิง เฟรน)
But he has his twenty-inch chromed-out rims
(บั๊ท ฮี แฮ็ส ฮิส ทเว้นที่ อิ้นช์ คโรม เอ๊าท ริม)
To add to my heart
(ทู แอ๊ด ทู มาย ฮาร์ท)

No my man don’t drive any Bentleys
(โน มาย แมน ด้อนท์ ไดร๊ฝ เอ๊นี่ เบนลี่)
Works a nine ta five to make ends meet
(เวิ๊ร์ค ซา ไนน ทา ไฟฝ ทู เม้ค เอ็นด มี๊ท)
But faithfully steadily going to places
(บั๊ท เฟธฟุลิ ซเทดอิลิ โกอิ้ง ทู เพลส)
I’m not lettin’ him go
(แอม น็อท เลทดิน ฮิม โก)
No my man don’t drive any Bentleys
(โน มาย แมน ด้อนท์ ไดร๊ฝ เอ๊นี่ เบนลี่)
Works a nine ta five to make ends meet
(เวิ๊ร์ค ซา ไนน ทา ไฟฝ ทู เม้ค เอ็นด มี๊ท)
But faithfully steadily going to places
(บั๊ท เฟธฟุลิ ซเทดอิลิ โกอิ้ง ทู เพลส)
I’m not lettin’ him go nowhere
(แอม น็อท เลทดิน ฮิม โก โนแวร์)

Love him from head to toe
(ลัฝ ฮิม ฟรอม เฮด ทู โท)
And he spends quality time with me though
(แอนด์ ฮี สเพ็นด คว๊อลิที่ ไทม์ วิธ มี โธ)
And he plays ball on the weekend with his folks
(แอนด์ ฮี เพลย์ บอล ออน เดอะ วี๊คเกน วิธ ฮิส โฟล้ค)
And he rubs my feet
(แอนด์ ฮี รับ มาย ฟีท)
When I get off from work
(เว็น นาย เก็ท ออฟฟ ฟรอม เวิ๊ร์ค)
Sometimes we fight
(ซัมไทม์ วี ไฟ้ท)
And have arguments from time to time
(แอนด์ แฮ็ฝ อากิวเม็นท ฟรอม ไทม์ ทู ไทม์)
But when we make up
(บั๊ท เว็น วี เม้ค อั๊พ)
It feels so right
(อิท ฟีล โซ ไร๊ท)
‘Cause he is for me and I am here for him oh baby
(ค๊อส ฮี อีส ฟอร์ มี แอนด์ ดาย แอ็ม เฮียร ฟอร์ ฮิม โอ เบ๊บี้)

Neva owned a drop top or any diamond rings
(นีฝวา โอว์น อะ ดรอพ ท๊อพ ออ เอ๊นี่ ได๊ม่อนดํ ริง)
Don’t ride no yachts and those expensive things
(ด้อนท์ ไรด์ โน ย็อท แซน โฑส เอ็คซเพนซิฝ ทริง)
Neva seen a big mansion and no private planes
(นีฝวา ซีน อะ บิ๊ก แม๊นชั่น แอนด์ โน ไพร๊เฝท เพลน)
But he has my heart
(บั๊ท ฮี แฮ็ส มาย ฮาร์ท)
Neva slept in a Four Seasons suite in France
(นีฝวา ซเล็พท อิน อะ โฟ ซี๊ซั่น ซวีท อิน ฟรานซ)
And he doesn’t have any high rolling friends
(แอนด์ ฮี ดัสอินท แฮ็ฝ เอ๊นี่ ไฮฮ โรลลิง เฟรน)
But he has his twenty-inch chromed-out rims
(บั๊ท ฮี แฮ็ส ฮิส ทเว้นที่ อิ้นช์ คโรม เอ๊าท ริม)
To add to my heart
(ทู แอ๊ด ทู มาย ฮาร์ท)

No my man don’t drive any Bentleys
(โน มาย แมน ด้อนท์ ไดร๊ฝ เอ๊นี่ เบนลี่)
Works a nine ta five to make ends meet
(เวิ๊ร์ค ซา ไนน ทา ไฟฝ ทู เม้ค เอ็นด มี๊ท)
But faithfully steadily going to places
(บั๊ท เฟธฟุลิ ซเทดอิลิ โกอิ้ง ทู เพลส)
I’m not lettin’ him go
(แอม น็อท เลทดิน ฮิม โก)
No my man don’t drive any Bentleys
(โน มาย แมน ด้อนท์ ไดร๊ฝ เอ๊นี่ เบนลี่)
Works a nine ta five to make ends meet
(เวิ๊ร์ค ซา ไนน ทา ไฟฝ ทู เม้ค เอ็นด มี๊ท)
But faithfully steadily going to places
(บั๊ท เฟธฟุลิ ซเทดอิลิ โกอิ้ง ทู เพลส)
I’m not lettin’ him go nowhere
(แอม น็อท เลทดิน ฮิม โก โนแวร์)

I’m satisfied and so content
(แอม แซทอิซไฟด แอนด์ โซ ค็อนเทนท)
Stayin’ here with my man
(สเตยิน เฮียร วิธ มาย แมน)
I have no need to search for a new I got a man
(ไอ แฮ็ฝ โน นี๊ด ทู เซิร์ช ฟอร์ รา นิว ไอ ก็อท ดา แมน)
I’m overjoyed when folks see me out there
(แอม โอเฝอะจอยด เว็น โฟล้ค ซี มี เอ๊าท แดร์)
With him
(วิธ ฮิม)
So happily I feel complete
(โซ แฮพพิลิ ไอ ฟีล คอมพลีท)
Together for the rest of our lives
(ทูเก๊ทเธ่อร์ ฟอร์ เดอะ เรสท อ็อฝ เอ๊า ไล้ฝ)

No my man don’t drive any Bentleys
(โน มาย แมน ด้อนท์ ไดร๊ฝ เอ๊นี่ เบนลี่)
Works a nine ta five to make ends meet
(เวิ๊ร์ค ซา ไนน ทา ไฟฝ ทู เม้ค เอ็นด มี๊ท)
But faithfully steadily going to places
(บั๊ท เฟธฟุลิ ซเทดอิลิ โกอิ้ง ทู เพลส)
I’m not lettin’ him go
(แอม น็อท เลทดิน ฮิม โก)
No my man don’t drive any Bentleys
(โน มาย แมน ด้อนท์ ไดร๊ฝ เอ๊นี่ เบนลี่)
Works a nine ta five to make ends meet
(เวิ๊ร์ค ซา ไนน ทา ไฟฝ ทู เม้ค เอ็นด มี๊ท)
But faithfully steadily going to places
(บั๊ท เฟธฟุลิ ซเทดอิลิ โกอิ้ง ทู เพลส)
I’m not lettin’ him go nowhere
(แอม น็อท เลทดิน ฮิม โก โนแวร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Not Letting Him Go คำอ่านไทย Isyss

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น