เนื้อเพลง Wear My Hat คำอ่านไทย Phil Collins

She came looking for me with her arms open wide,
( ชี เคม ลุคอิง ฟอร์ มี วิธ เฮอ อาร์ม โอ๊เพ่น ไวด์ ,)
like some long lost friend of mine.
(ไล๊ค ซัม ลอง ล็อซท เฟรน อ็อฝ ไมน์)

She said, ” Excuse me, but do you remember me? ”
(ชี เซ็ด , ” เอ็กซคิ้วส มี , บั๊ท ดู ยู รีเม๊มเบ่อร์ มี “)
I said, ” No, I don’t believe I do ”
(ไอ เซ็ด , ” โน , ไอ ด้อนท์ บีลี๊ฝ ไอ ดู “)
So she looked me up and down,
(โซ ชี ลุ๊ค มี อั๊พ แอนด์ เดาน ,)
and undressed me with her eyes,
(แอนด์ อันดเรซ มี วิธ เฮอ อาย ,)
Then she said ” You’ve got everything I need, you’ve got everything I want ”
(เด็น ชี เซ็ด ” ยู๊ฟ ก็อท เอ๊วี่ติง ไอ นี๊ด , ยู๊ฟ ก็อท เอ๊วี่ติง ไอ ว้อนท “)

So I said ” OK,
(โซ ไอ เซ็ด ” โอเค ,)

you can wear my hat,
(ยู แคน แวร์ มาย แฮ็ท ,)
you can have my coat,
(ยู แคน แฮ็ฝ มาย โค๊ท ,)
you can take my shirt
(ยู แคน เท้ค มาย เชิ๊ร์ท)
‘cos I don’t need it.
(คอซ ซาย ด้อนท์ นี๊ด ดิท)
You can wear my shoes,
(ยู แคน แวร์ มาย ชู ,)
you can take my socks,
(ยู แคน เท้ค มาย ซ๊อค ,)
come on take my bag it’s yours
(คัมมอน เท้ค มาย แบ๊ก อิทซ ยุร)

If you love it,
(อิ๊ฟ ยู ลัฝ อิท ,)
you can have it if you love it,
(ยู แคน แฮ็ฝ อิท อิ๊ฟ ยู ลัฝ อิท ,)
ain’t no problem if you love it,
(เอน โน โพร๊เบล่ม อิ๊ฟ ยู ลัฝ อิท ,)
come on take it if you love it. ”
(คัมมอน เท้ค กิด อิ๊ฟ ยู ลัฝ อิท “)

So her friend came up to me
(โซ เฮอ เฟรน เคม อั๊พ ทู มี)
with a pen and paper in her hand,
(วิธ อะ เพ็น แอนด์ เพ๊เพ่อร์ อิน เฮอ แฮนด์ ,)
expressing some interest in the number of my room,
(expressings ซัม อิ๊นเทรสท อิน เดอะ นั๊มเบ้อร์ อ็อฝ มาย รูม ,)
She said, ” Excuse me, but do you remember me? ”
(ชี เซ็ด , ” เอ็กซคิ้วส มี , บั๊ท ดู ยู รีเม๊มเบ่อร์ มี “)
I said ” No. ” She said ” Can I appeal to you? ”
(ไอ เซ็ด ” โน ” ชี เซ็ด ” แคน นาย แอพพีล ทู ยู “)

So I looked her up and down
(โซ ไอ ลุ๊ค เฮอ อั๊พ แอนด์ เดาน)
and, realising her insinuations, I blushed
(แอนด์ , ลีเอวลายซิง เฮอ อินซีนยุเอฌัน , ไอ บลัฌ)
she said ” Listen, babe, you don’t know me,
(ชี เซ็ด ” ลิ๊สซึ่น , เบ้บ , ยู ด้อนท์ โนว์ มี ,)
no you don’t know me but you owe me,
(โน ยู ด้อนท์ โนว์ มี บั๊ท ยู โอว์ มี ,)

and I love you,
(แอนด์ ดาย ลัฝ ยู ,)
yes I love you,
(เย็ซ ซาย ลัฝ ยู ,)
put your arms around me ‘cos I love you,
(พุท ยุร อาร์ม อะราวนฺดฺ มี คอซ ซาย ลัฝ ยู ,)
I got all your records and I love you ”
(ไอ ก็อท ดอร์ ยุร เร๊คขอร์ด แซน ดาย ลัฝ ยู “)

So I suggested
(โซ ไอ ซั๊กเจสท)

” You can wear my hat,
(” ยู แคน แวร์ มาย แฮ็ท ,)
you can have my coat,
(ยู แคน แฮ็ฝ มาย โค๊ท ,)
you can take my shirt
(ยู แคน เท้ค มาย เชิ๊ร์ท)
‘cos I don’t need it.
(คอซ ซาย ด้อนท์ นี๊ด ดิท)
You can wear my shoes,
(ยู แคน แวร์ มาย ชู ,)
you can take my socks,
(ยู แคน เท้ค มาย ซ๊อค ,)
come on take my bag it’s yours
(คัมมอน เท้ค มาย แบ๊ก อิทซ ยุร)

If you love it,
(อิ๊ฟ ยู ลัฝ อิท ,)
you can have it if you love it,
(ยู แคน แฮ็ฝ อิท อิ๊ฟ ยู ลัฝ อิท ,)
ain’t no problem if you love it,
(เอน โน โพร๊เบล่ม อิ๊ฟ ยู ลัฝ อิท ,)
come on take it if you love it. ”
(คัมมอน เท้ค กิด อิ๊ฟ ยู ลัฝ อิท “)

Well later on that day this guy came to me
(เวลล เลทเออะ ออน แดท เดย์ ดิส กาย เคม ทู มี)
with a scrap of paper in his hand
(วิธ อะ ซคแร็พ อ็อฝ เพ๊เพ่อร์ อิน ฮิส แฮนด์)
He said, ” Hey buddy, can you sign your name for me? ”
(ฮี เซ็ด , ” เฮ บั๊ดดี้ , แคน ยู ซายน ยุร เนม ฟอร์ มี “)
I said, ” Why, do I owe you money? ” He said, ” No ”
(ไอ เซ็ด , ” วาย , ดู ไอ โอว์ ยู มั๊นนี่ ” ฮี เซ็ด , ” โน “)
I said, ” Listen pal, do I know you? Have we ever met?
(ไอ เซ็ด , ” ลิ๊สซึ่น แพ็ล , ดู ไอ โนว์ ยู แฮ็ฝ วี เอ๊เฝ่อร์ เม็ท)
Why do you want my name on this little piece of paper? ”
(วาย ดู ยู ว้อนท มาย เนม ออน ดิส ลิ๊ทเทิ่ล พี๊ซ อ็อฝ เพ๊เพ่อร์ “)

He said, ” I love you,
(ฮี เซ็ด , ” ไอ ลัฝ ยู ,)
I don’t know you but I love you,
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ยู บั๊ท ไอ ลัฝ ยู ,)
like my brother I love you,
(ไล๊ค มาย บร๊าเท่อรํ ไอ ลัฝ ยู ,)
put your arms around me ‘cos I love you ”
(พุท ยุร อาร์ม อะราวนฺดฺ มี คอซ ซาย ลัฝ ยู “)

I said, ” Hey let’s not rush things.
(ไอ เซ็ด , ” เฮ เล็ท น็อท รัช ทริง)

you can wear my hat,
(ยู แคน แวร์ มาย แฮ็ท ,)
you can have my coat,
(ยู แคน แฮ็ฝ มาย โค๊ท ,)
you can take my shirt
(ยู แคน เท้ค มาย เชิ๊ร์ท)
‘cos I don’t need it.
(คอซ ซาย ด้อนท์ นี๊ด ดิท)
You can wear my shoes,
(ยู แคน แวร์ มาย ชู ,)
you can take my socks,
(ยู แคน เท้ค มาย ซ๊อค ,)
come on take my bag it’s yours
(คัมมอน เท้ค มาย แบ๊ก อิทซ ยุร)

If you love it,
(อิ๊ฟ ยู ลัฝ อิท ,)
you can have it if you love it,
(ยู แคน แฮ็ฝ อิท อิ๊ฟ ยู ลัฝ อิท ,)
ain’t no problem if you love it,
(เอน โน โพร๊เบล่ม อิ๊ฟ ยู ลัฝ อิท ,)
come on take it if you love it.
(คัมมอน เท้ค กิด อิ๊ฟ ยู ลัฝ อิท)

You can wear my hat,
(ยู แคน แวร์ มาย แฮ็ท ,)
You can wear my hat,
(ยู แคน แวร์ มาย แฮ็ท ,)
You can wear my hat,
(ยู แคน แวร์ มาย แฮ็ท ,)
Come on wear my hat. ”
(คัมมอน แวร์ มาย แฮ็ท “)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Wear My Hat คำอ่านไทย Phil Collins

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น