เนื้อเพลง Let It Go คำอ่านไทย Def Leppard

[Willis/Clark/Elliott]
( [ วิลลิส /ครัก /เอลลีเอด ])

Yeah
(เย่)
Cool woman, cool eyes, got me hypnotized
(คูล วู๊แม่น , คูล อาย , ก็อท มี ฮีพโนะไทส)
So head down, get a rhythm
(โซ เฮด เดาน , เก็ท ดา ริธึ่ม)
Stop your stalling and your b*tching
(สท๊อพ ยุร สทอลลิง แอนด์ ยุร บี *tchings)
Rock steady, we’re still shaking
(ร๊อค สเท๊ดี้ , เวีย สทิลล เชคกิ้ง)
I’m ready for the taking
(แอม เร๊ดี้ ฟอร์ เดอะ เทคอิง)
So make your move, you might be
(โซ เม้ค ยุร มู๊ฝ , ยู ไมท บี)
Get ready for big scene
(เก็ท เร๊ดี้ ฟอร์ บิ๊ก ซีน)
[Let it rock]
([ เล็ท ดิธ ร๊อค ])
Yeah
(เย่)
[Let it roll]
([ เล็ท ดิธ โรลล ])
Let it
(เล็ท ดิธ)
[Let it go]
([ เล็ท ดิธ โก ])
Let it go
(เล็ท ดิธ โก)
You gotta
(ยู กอททะ)
[Let it rock]
([ เล็ท ดิธ ร๊อค ])
C’mon
(ซีมอน)
[Let it roll]
([ เล็ท ดิธ โรลล ])
Yeah just let it go
(เย่ จั๊สท เล็ท ดิธ โก)
[Let it go]
([ เล็ท ดิธ โก ])
Slow down, hold on
(สโลว์ เดาน , โฮลด์ ออน)
You’re too fast, you’re too strong
(ยัวร์ ทู ฟาสท , ยัวร์ ทู สทรอง)
Take it easy, take it slow
(เท้ค กิด อีสอิ , เท้ค กิด สโลว์)
Make it last, don’t let go
(เม้ค กิด ล๊าสท , ด้อนท์ เล็ท โก)
A warm body is one way
(อะ วอร์ม บ๊อดี้ อีส วัน เวย์)
You’re not leaving, c’mon stay
(ยัวร์ น็อท ลีฝอิงส , ซีมอน สเทย์)
So get down on your knees
(โซ เก็ท เดาน ออน ยุร นี)
And let me know you’re here to please
(แอนด์ เล็ท มี โนว์ ยัวร์ เฮียร ทู พลีซ)
[Let it rock]
([ เล็ท ดิธ ร๊อค ])
Yeah
(เย่)
[Let it roll]
([ เล็ท ดิธ โรลล ])
Let it
(เล็ท ดิธ)
[Let it go]
([ เล็ท ดิธ โก ])
Let it go
(เล็ท ดิธ โก)
You gotta
(ยู กอททะ)
[Let it rock]
([ เล็ท ดิธ ร๊อค ])
C’mon
(ซีมอน)
[Let it roll]
([ เล็ท ดิธ โรลล ])
Yeah just let it go
(เย่ จั๊สท เล็ท ดิธ โก)
[Let it go]
([ เล็ท ดิธ โก ])
Let it go
(เล็ท ดิธ โก)
Let it go
(เล็ท ดิธ โก)
Whoah
(โว้)
Cool woman, cool eyes, got me hypnotized
(คูล วู๊แม่น , คูล อาย , ก็อท มี ฮีพโนะไทส)
Slow down, hold on
(สโลว์ เดาน , โฮลด์ ออน)
You’re too fast, you’re too strong
(ยัวร์ ทู ฟาสท , ยัวร์ ทู สทรอง)
I need a woman, I want her to love
(ไอ นี๊ด อะ วู๊แม่น , ไอ ว้อนท เฮอ ทู ลัฝ)
A wound up woman
(อะ วูนด์ อั๊พ วู๊แม่น)
And you do what I want, what I want
(แอนด์ ยู ดู ว๊อท ไอ ว้อนท , ว๊อท ไอ ว้อนท)
Oh yeah
(โอ เย่)
Slow down, hold on
(สโลว์ เดาน , โฮลด์ ออน)
You’re too fast, you’re too strong
(ยัวร์ ทู ฟาสท , ยัวร์ ทู สทรอง)
Take it slow, make it last
(เท้ค กิด สโลว์ , เม้ค กิด ล๊าสท)
Take it easy, not too fast
(เท้ค กิด อีสอิ , น็อท ทู ฟาสท)
And don’t let go
(แอนด์ ด้อนท์ เล็ท โก)
No!
(โน !)
Rock steady, we’re still shaking
(ร๊อค สเท๊ดี้ , เวีย สทิลล เชคกิ้ง)
I’m ready for the taking
(แอม เร๊ดี้ ฟอร์ เดอะ เทคอิง)
So make your move, you might be
(โซ เม้ค ยุร มู๊ฝ , ยู ไมท บี)
And get a-ready for the big scene
(แอนด์ เก็ท ดา เร๊ดี้ ฟอร์ เดอะ บิ๊ก ซีน)
Yeah
(เย่)
[Let it rock]
([ เล็ท ดิธ ร๊อค ])
Let it
(เล็ท ดิธ)
[Let it roll]
([ เล็ท ดิธ โรลล ])
Let it
(เล็ท ดิธ)
[Let it go]
([ เล็ท ดิธ โก ])
Let it
(เล็ท ดิธ)
Let it
(เล็ท ดิธ)
[Let it rock]
([ เล็ท ดิธ ร๊อค ])
Let it
(เล็ท ดิธ)
[Let it roll]
([ เล็ท ดิธ โรลล ])
Let it
(เล็ท ดิธ)
[Let it go]
([ เล็ท ดิธ โก ])
Let it go
(เล็ท ดิธ โก)
[Let it rock]
([ เล็ท ดิธ ร๊อค ])
Yeah
(เย่)
[Let it roll]
([ เล็ท ดิธ โรลล ])
Let it
(เล็ท ดิธ)
[Let it go]
([ เล็ท ดิธ โก ])
Let it go
(เล็ท ดิธ โก)
You gotta
(ยู กอททะ)
[Let it rock]
([ เล็ท ดิธ ร๊อค ])
C’mon
(ซีมอน)
[Let it roll]
([ เล็ท ดิธ โรลล ])
Yeah
(เย่)
[Let it go]
([ เล็ท ดิธ โก ])
Oh yeah
(โอ เย่)
Oh!
(โอ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Let It Go คำอ่านไทย Def Leppard

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น