เนื้อเพลง Burn คำอ่านไทย Usher

[Intro]
( [ อินโทร ] )
I don’t understand why
( ไอ โด๊นท อั๊นเด้อรสแทนด วาย )
See it’s burning me to hold onto this
( ซี อิทซ เบิร์นนิง มี ทู โฮลด์ ออนทู ดิส )
I know this is something I gotta do
( ไอ โนว์ ดิส อีส ซัมติง ไอ กอทดา ดู )
But that don’t mean I want to
( บั๊ท แดท โด๊นท มีน นาย ว้อนท ทู )
What I’m trying to say is that I-love-you I just
( ว๊อท แอม ทรายอิง ทู เซย์ อีส แดท ไอ เลิฟ ยู ไอ เจิ๊สท )
I feel like this is coming to an end
( ไอ ฟีล ไล๊ค ดิส อีส คอมมิ่ง ทู แอน เอ็นด )
And its better for me to let it go now than hold on and hurt you
( แอนด์ อิทซ เบ๊ทเด่อร์ ฟอร์ มี ทู เล็ท ดิท โก นาว แดน โฮลด์ ออน แอนด์ เฮิร์ท ยู )
I gotta let it burn
( ไอ กอทดา เล็ท ดิท เบิร์น )

[Verse 1]
( [ เฝิซ 1 ] )
It’s gonna burn for me to say this
( อิทซ กอนนา เบิร์น ฟอร์ มี ทู เซย์ ดิส )
But it’s comin from my heart
( บั๊ท อิทซ คัมอิน ฟรอม มาย ฮาร์ท )
It’s been a long time coming
( อิทซ บีน อะ ลอง ไทม์ คอมมิ่ง )
But we done been fell apart
( บั๊ท วี ดัน บีน เฟล อะพาร์ท )
Really wanna work this out
( เรียลรี๊ วอนนา เวิ๊ร์ค ดิส เอ๊าท )
But I don’t think you’re gonna change
( บั๊ท ไอ โด๊นท ตริ๊งค ยัวร์ กอนนา เช้งจํ )
I do but you don’t
( ไอ ดู บั๊ท ยู โด๊นท )
Think it’s best we go our separate ways
( ตริ๊งค อิทซ เบ๊สท์ วี โก เอ๊า เซ๊พาเหรท เวย์ )
Tell me why I should stay in this relationship
( เทลล มี วาย ไอ ชูด สเทย์ อิน ดิส รีเลชั่นชิพ )
When I’m hurting baby, I ain’t happy baby
( เว็น แอม เฮิร์ทดิง เบ๊บี้ , ไอ เอน แฮ๊พพี่ เบ๊บี้ )
Plus theres so many other things I gotta deal with
( พลัส แดร์ โซ เมนี่ อ๊อเธ่อร์ ติง ไอ กอทดา ดีล วิธ )
I think that you should let it burn
( ไอ ตริ๊งค แดท ยู ชูด เล็ท ดิท เบิร์น )

[Chorus]
( [ ค๊อรัส ] )
When your feeling ain’t the same and your body don’t want to
( เว็น ยัวร์ ฟีลลิง เอน เดอะ เซม แอนด์ ยัวร์ บ๊อดี้ โด๊นท ว้อนท ทู )
But you know gotta let it go cuz the party ain’t jumpin’ like it used to
( บั๊ท ยู โนว์ กอทดา เล็ท ดิท โก คัซ เดอะ พ๊าร์ที่ เอน จั๊มปิน ไล๊ค อิท ยู๊ส ทู )
Even though this might bruise you
( อี๊เฝ่น โตว ดิส ไม่ บรูดชฺ ยู )
Let it burn
( เล็ท ดิท เบิร์น )
Let it burn
( เล็ท ดิท เบิร์น )
Gotta let it burn
( กอทดา เล็ท ดิท เบิร์น )

Deep down you know it’s best for yourself but you
( ดี๊พ ดาวน์ ยู โนว์ อิทซ เบ๊สท์ ฟอร์ ยัวร์เซ่ล บั๊ท ยู )
Hate the thought of her being with someone else
( เฮท เดอะ ตรอด ออฟ เฮอ บีกีน วิธ ซัมวัน เอ๊ลส )
But you know that it’s over
( บั๊ท ยู โนว์ แดท อิทซ โอ๊เว่อร์ )
We know that it’s through
( วี โนว์ แดท อิทซ ตรู )
Let it burn
( เล็ท ดิท เบิร์น )
Let it burn
( เล็ท ดิท เบิร์น )
Gotta let it burn
( กอทดา เล็ท ดิท เบิร์น )

[Verse 2]
( [ เฝิซ 2 ] )
Sendin’ pages I ain’t supposed to
( Sendin เพจ ไอ เอน ซั๊พโพ้ส ทู )
Got somebody here but I want you
( กอท ซัมบอดี้ เฮียร บั๊ท ไอ ว้อนท ยู )
Cause the feelin ain’t the same find myself
( ค๊อส เดอะ ฟิลลิน เอน เดอะ เซม ไฟนด์ มายเซลฟ์ )
Callin’ her your name
( คอลลิน เฮอ ยัวร์ เนม )
Ladies tell me do you understand?
( เลดี เทลล มี ดู ยู อั๊นเด้อรสแทนด ?)
Now all my fellas do you feel my pain?
( นาว ออล มาย เฟลรัส ดู ยู ฟีล มาย เพน ?)
It’s the way I feel
( อิทซ เดอะ เวย์ ไอ ฟีล )
I know I made a mistake
( ไอ โนว์ ไอ เมด อะ มิสเท้ค )
Now it’s too late
( นาว อิทซ ทู เหลท )
I know she ain’t comin back
( ไอ โนว์ ชี เอน คัมอิน แบ็ค )
What I gotta do now
( ว๊อท ไอ กอทดา ดู นาว )
To get my shorty back
( ทู เก็ท มาย ชอร์ทที แบ็ค )
Ooo ooo ooo ooooh
( อู อู อู อู้ )
Man I don’t know what I’m gonna do
( แมน นาย โด๊นท โนว์ ว๊อท แอม กอนนา ดู )
[adsense]
Without my booo
( วิธเอ๊าท มาย บู )
You’ve been gone for too long
( ยู๊ฟ บีน กอน ฟอร์ ทู ลอง )
It’s been fifty-leven days, um-teen hours
( อิทซ บีน ฟิฟที เลเวน เดย์ , อึม ทีน เอาเอ้อร์ )
Imma be burnin’ till you return [let it burn]
( แอมมา บี เบรินอิน ทิลล์ ยู รีเทิร์น [ เล็ท ดิท เบิร์น ] )

[Chorus]
( [ ค๊อรัส ] )
When your feeling ain’t the same and your body don’t want to
( เว็น ยัวร์ ฟีลลิง เอน เดอะ เซม แอนด์ ยัวร์ บ๊อดี้ โด๊นท ว้อนท ทู )
But you know gotta let it go cuz the party ain’t jumpin’ like it used to
( บั๊ท ยู โนว์ กอทดา เล็ท ดิท โก คัซ เดอะ พ๊าร์ที่ เอน จั๊มปิน ไล๊ค อิท ยู๊ส ทู )
Even though this might bruise you
( อี๊เฝ่น โตว ดิส ไม่ บรูดชฺ ยู )
Let it burn [let it burn, let it burn, you gon’learn]
( เล็ท ดิท เบิร์น [ เล็ท ดิท เบิร์น , เล็ท ดิท เบิร์น , ยู กอนเลิน ] )
Let it burn [gotta let it burn]
( เล็ท ดิท เบิร์น [ กอทดา เล็ท ดิท เบิร์น ] )
Gotta let it burn
( กอทดา เล็ท ดิท เบิร์น )

Deep down you know its best for yourself but you
( ดี๊พ ดาวน์ ยู โนว์ อิทซ เบ๊สท์ ฟอร์ ยัวร์เซ่ล บั๊ท ยู )
Hate the thought of her being with someone else
( เฮท เดอะ ตรอด ออฟ เฮอ บีกีน วิธ ซัมวัน เอ๊ลส )
But you know that it’s over
( บั๊ท ยู โนว์ แดท อิทซ โอ๊เว่อร์ )
We know that it’s through
( วี โนว์ แดท อิทซ ตรู )
Let it burn
( เล็ท ดิท เบิร์น )
Let it burn
( เล็ท ดิท เบิร์น )
Gotta let it burn
( กอทดา เล็ท ดิท เบิร์น )

[Bridge]
( [ บริดจ ] )
I’m twisted cuz one side of me is tellin’ me that I need to move on
( แอม ทวิสท คัซ วัน ไซด์ ออฟ มี อีส เทลลิน มี แดท ไอ นี๊ด ทู มู๊ฝ ออน )
On the other side I wanna break down and cry [ooooh]
( ออน ดิ อ๊อเธ่อร์ ไซด์ ไอ วอนนา เบร๊ค ดาวน์ แอนด์ คราย [ อู้ ] )
I’m twisted cuz one side of me is tellin’ me that I need to move on
( แอม ทวิสท คัซ วัน ไซด์ ออฟ มี อีส เทลลิน มี แดท ไอ นี๊ด ทู มู๊ฝ ออน )
On the other side I wanna break down and cry [yeah]
( ออน ดิ อ๊อเธ่อร์ ไซด์ ไอ วอนนา เบร๊ค ดาวน์ แอนด์ คราย [ เย่ ] )

[Breakdown]
( [ เบรคดาวน์ ] )
Ooh ooh ooh ooh ooh oooh
( อู้ อู้ อู้ อู้ อู้ อู )
Ooh ooh oooh [can ya feel me burnin’?]
( อู้ อู้ อู [ แคน ยา ฟีล มี เบรินอิน ?] )
Ooh ooh ooh oooh ooh oooh
( อู้ อู้ อู้ อู อู้ อู )

So many days, so many hours
( โซ เมนี่ เดย์ , โซ เมนี่ เอาเอ้อร์ )
I’m still burnin’ till you return
( แอม สทิลล เบรินอิน ทิลล์ ยู รีเทิร์น )

[Chorus]
( [ ค๊อรัส ] )
When your feeling ain’t the same and your body don’t want to
( เว็น ยัวร์ ฟีลลิง เอน เดอะ เซม แอนด์ ยัวร์ บ๊อดี้ โด๊นท ว้อนท ทู )
But you know gotta let it go cuz the party ain’t jumpin’ like it used to
( บั๊ท ยู โนว์ กอทดา เล็ท ดิท โก คัซ เดอะ พ๊าร์ที่ เอน จั๊มปิน ไล๊ค อิท ยู๊ส ทู )
Even though this might bruise you
( อี๊เฝ่น โตว ดิส ไม่ บรูดชฺ ยู )
Let it burn
( เล็ท ดิท เบิร์น )
Let it burn
( เล็ท ดิท เบิร์น )
Gotta let it burn
( กอทดา เล็ท ดิท เบิร์น )

Deep down you know it’s best for yourself but you
( ดี๊พ ดาวน์ ยู โนว์ อิทซ เบ๊สท์ ฟอร์ ยัวร์เซ่ล บั๊ท ยู )
Hate the thought of her being with someone else
( เฮท เดอะ ตรอด ออฟ เฮอ บีกีน วิธ ซัมวัน เอ๊ลส )
But you know that it’s over
( บั๊ท ยู โนว์ แดท อิทซ โอ๊เว่อร์ )
We know that it’s through
( วี โนว์ แดท อิทซ ตรู )
Let it burn
( เล็ท ดิท เบิร์น )
Let it burn
( เล็ท ดิท เบิร์น )
Gotta let it burn
( กอทดา เล็ท ดิท เบิร์น )

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Burn คำอ่านไทย Usher

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น