เนื้อเพลง Change The World (Lost Ones) คำอ่านไทย Anberlin

If I could write one letter to the world as we know it
( อิ๊ฟ ฟาย เคิด ไร๊ท วัน เล็ทเท่อร์ ทู เดอะ เวิลด แอส วี โนว์ อิท)
I would list these rhymes that mean everything to me
(ไอ เวิด ลิสท ฑิส ไรม แดท มีน เอ๊วี่ติง ทู มี)
Heartache temporary, bullets only stop your blood
(ฮาทเทค เท๊มโพรารี่ , บัลเล่ โอ๊นลี่ สท๊อพ ยุร บลัด)
Pain will live on and on
(เพน วิล ไล้ฝ ออน แอนด์ ออน)
In everyone, in everyone
(อิน เอ๊วี่วัน , อิน เอ๊วี่วัน)

And we could change, we could change it down
(แอนด์ วี เคิด เช้งจํ , วี เคิด เช้งจํ อิท เดาน)
We could change the world, we could strike the chord
(วี เคิด เช้งจํ เดอะ เวิลด , วี เคิด สไทร๊ค เดอะ คอด)
We are the lost ones, we are the lost ones
(วี อาร์ เดอะ ล็อซท วัน , วี อาร์ เดอะ ล็อซท วัน)
We could re-write history, if only you and me
(วี เคิด รี ไร๊ท ฮิสทรี่ , อิ๊ฟ โอ๊นลี่ ยู แอนด์ มี)
We are the lost ones, we are the lost ones
(วี อาร์ เดอะ ล็อซท วัน , วี อาร์ เดอะ ล็อซท วัน)
And we could change it down
(แอนด์ วี เคิด เช้งจํ อิท เดาน)

The bottle holds no answers
(เดอะ บ๊อทเทิ่ล โฮลด์ โน แอ๊นเซ่อร)
His lips can only sway
(ฮิส ลิพ แคน โอ๊นลี่ ซเว)
Chemicals imbalance
(เคมอิแค็ล imbalance)
Who needs them anyway?
(ฮู นี๊ด เด็ม เอนอิเว)
Desire is close at hand
(ดีไซรํ อีส โคลส แอ็ท แฮนด์)
Her lips can only sway
(เฮอ ลิพ แคน โอ๊นลี่ ซเว)
There’s more to life than this
(แดร์ โม ทู ไล๊ฟ แฑ็น ดิส)
Don’t give yourself away
(ด้อนท์ กี๊ฝ ยุรเซลฟ อะเวย์)

And we could change, we could change it down
(แอนด์ วี เคิด เช้งจํ , วี เคิด เช้งจํ อิท เดาน)
We could change the world, we could strike the chord
(วี เคิด เช้งจํ เดอะ เวิลด , วี เคิด สไทร๊ค เดอะ คอด)
We are the lost ones, we are the lost ones
(วี อาร์ เดอะ ล็อซท วัน , วี อาร์ เดอะ ล็อซท วัน)
We could re-write history, if only you and me
(วี เคิด รี ไร๊ท ฮิสทรี่ , อิ๊ฟ โอ๊นลี่ ยู แอนด์ มี)
We are the lost ones, we are the lost ones
(วี อาร์ เดอะ ล็อซท วัน , วี อาร์ เดอะ ล็อซท วัน)
And we could change it down
(แอนด์ วี เคิด เช้งจํ อิท เดาน)

Don’t give yourself away
(ด้อนท์ กี๊ฝ ยุรเซลฟ อะเวย์)
Don’t give yourself away
(ด้อนท์ กี๊ฝ ยุรเซลฟ อะเวย์)
Don’t give yourself away
(ด้อนท์ กี๊ฝ ยุรเซลฟ อะเวย์)

And we could change it down, we could change it down, we could change it
(แอนด์ วี เคิด เช้งจํ อิท เดาน , วี เคิด เช้งจํ อิท เดาน , วี เคิด เช้งจํ อิท)
We could change the world, we could strike the chord
(วี เคิด เช้งจํ เดอะ เวิลด , วี เคิด สไทร๊ค เดอะ คอด)
We are the lost ones, we are the lost ones
(วี อาร์ เดอะ ล็อซท วัน , วี อาร์ เดอะ ล็อซท วัน)
We could re-write history, if only you and me
(วี เคิด รี ไร๊ท ฮิสทรี่ , อิ๊ฟ โอ๊นลี่ ยู แอนด์ มี)
We are the lost ones, we are the lost ones
(วี อาร์ เดอะ ล็อซท วัน , วี อาร์ เดอะ ล็อซท วัน)
We could change the world, if only you and me
(วี เคิด เช้งจํ เดอะ เวิลด , อิ๊ฟ โอ๊นลี่ ยู แอนด์ มี)
We are the lost ones, we are the lost ones
(วี อาร์ เดอะ ล็อซท วัน , วี อาร์ เดอะ ล็อซท วัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Change The World (Lost Ones) คำอ่านไทย Anberlin

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น