เนื้อเพลง Come to the Supermarket (In Old Peking) คำอ่านไทย Barbra Streisand

If you want a fancy fan
( อิ๊ฟ ยู ว้อนท ดา แฟ๊นซี แฟน)
Or a turkey born in Turkey-stan
(ออ รา เทอคิ บอน อิน เทอคิ สเตน)
Or a slave that’s awf’lly African
(ออ รา สเล๊ฝ แด้ท awflly แอฟริแค็น)
Or a Teapot early Ming,
(ออ รา Teapot เอ๊อรํลี่ มิง ,)
Come to the supermarket in old Peking.
(คัม ทู เดอะ supermarket อิน โอลด์ พีคิง)
If you want to buy a kite
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท ทู บาย อะ ไคท)
Or a pup to keep you up at night
(ออ รา พัพ ทู คี๊พ ยู อั๊พ แอ็ท ไน๊ท)
Or a dwarf who used to know Snow White
(ออ รา ดวอร์ฟ ฮู ยู๊ส ทู โนว์ สโนว์ ไว๊ท)
Or a frog who loves to sing,
(ออ รา ฟร๊อก ฮู ลัฝ ทู ซิง ,)
Come to the supermarket in old Peking.
(คัม ทู เดอะ supermarket อิน โอลด์ พีคิง)
They have:
(เด แฮ็ฝ :)
Sunflow’r cakes, moonbeam cakes,
(Sunflowr เค้ก , moonbeam เค้ก ,)
Gizzard cakes, lizard cakes,
(กีสเสิด เค้ก , ลีสเอิด เค้ก ,)
Pickled eels, pickle snakes,
(พิ๊คเคิ้ล อีล , พิ๊คเคิ้ล สเน๊ค ,)
Fit for any king,
(ฟิท ฟอร์ เอ๊นี่ คิง ,)
If you want a bust of jade
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท ดา บัซท อ็อฝ เจด)
Or an egg that’s more or less decayed
(ออ แอน เอ้กก แด้ท โม ออ เลซ ดิเค)
Or in case you care to meet a maid
(ออ อิน เค๊ส ยู แคร์ ทู มี๊ท ดา เหมด)
For a nice but naughty fling,
(ฟอร์ รา ไน๊ซ์ บั๊ท น๊อที่ ฟลิง ,)
Come to the supermarket,
(คัม ทู เดอะ supermarket ,)
If you come on an ostrich, you can park it,
(อิ๊ฟ ยู คัมมอน แอน ออซทริช , ยู แคน พาร์ค อิท ,)
So come to the supermarket
(โซ คัม ทู เดอะ supermarket)
And see Pe- King.
(แอนด์ ซี Pe คิง)
If you want a gong to beat
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท ดา ก็อง ทู บีท)
Or a rickshaw with a sassy seat
(ออ รา รีคฌะ วิธ อะ แซสซี่ ซีท)
Or a painting slightly indiscreet
(ออ รา เพนทิง ซไลทลิ อินดิซครีท)
That is simply riveting,
(แดท อีส ซีมพลิ rivetings ,)
Come to the supermarket and see Peking.
(คัม ทู เดอะ supermarket แอนด์ ซี พีคิง)
Well, If you want some calico
(เวลล , อิ๊ฟ ยู ว้อนท ซัม แคลอิโค)
Or a gentle water buffalo
(ออ รา เจ๊นเทิ่ล ว๊อเท่อร บัฟฟะโล)
Glow worm guaranteed to glow
(กโล วอร์ม แกแรนที ทู กโล)
Or a cloak inclined to cling,
(ออ รา คโลค อิ๊นไคลน์ ทู คลิ๊ง ,)
Come to the supermarket in old Peking.
(คัม ทู เดอะ supermarket อิน โอลด์ พีคิง)
They have bird’s-nest soup, seaweed soup,
(เด แฮ็ฝ เบิร์ด เนสท ซุพ , ซีหวีด ซุพ ,)
Noodle soup, poodle soup,
(นู๊ดเดิ้ล ซุพ , poodle ซุพ ,)
Talking crows with the croup,
(ทอคอิง คโร วิธ เดอะ ครูพ ,)
Almost anything.
(อ๊อลโมสท เอนอิธิง)
If you want to buy a saw
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท ทู บาย อะ ซอว์)
Or a fish delicious when it’s raw
(ออ รา ฟิช ดิลีฌอัซ เว็น อิทซ รอว์)
Or a pill to kill your moth’r-in-law
(ออ รา พิลล์ ทู คิลล์ ยุร mothr อิน ลอว์)
Or a bee without a sting,
(ออ รา บี วิธเอ๊าท ดา สทิง ,)
Come to the supermarket,
(คัม ทู เดอะ supermarket ,)
If you come on a turtle, you can park it,
(อิ๊ฟ ยู คัมมอน อะ เท๊อเทิ่ล , ยู แคน พาร์ค อิท ,)
So come to the supermarket
(โซ คัม ทู เดอะ supermarket)
If you come on a goose, you can park it,
(อิ๊ฟ ยู คัมมอน อะ กู๊ส , ยู แคน พาร์ค อิท ,)
So come to the supermarket
(โซ คัม ทู เดอะ supermarket)
And see Pe- King!
(แอนด์ ซี Pe คิง !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Come to the Supermarket (In Old Peking) คำอ่านไทย Barbra Streisand

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น