เนื้อเพลง Lost One คำอ่านไทย Jay-Z

Uh, uh, uh, uh
( อา , อา , อา , อา)
It’s not a diss song, it’s just a real song
(อิทซ น็อท ดา ดิซ ซ็อง , อิทซ จั๊สท ดา เรียล ซ็อง)
Feel me?
(ฟีล มี)

I heard motherf*ckers saying they made Hov
(ไอ เฮิด motherf*ckers เซอิง เด เมด Hov)
Made Hov say, ” Ok so, make another Hov ”
(เมด Hov เซย์ , ” โอเค โซ , เม้ค อะน๊าเทร่อร์ Hov “)
N*ggaz wasn’t playing they day role
(เอ็น *ggaz วอสซึ้น พเลนิ่ง เด เดย์ โรล)
So we parted ways like Ben and J-Lo
(โซ วี พาร์ท เวย์ ไล๊ค เบน แอนด์ เจ โล)
I shoulda been did it but I been in a daze though
(ไอ โช๊วดา บีน ดิด ดิท บั๊ท ไอ บีน อิน อะ เดส โธ)
I put friends over business end of the day though
(ไอ พุท เฟรน โอ๊เฝ่อร บีสเน็ซ เอ็นด อ็อฝ เดอะ เดย์ โธ)
But when friends, business interests’ day-glow
(บั๊ท เว็น เฟรน , บีสเน็ซ อิ๊นเทรสท เดย์ กโล)
Ain’t nothing left to say though
(เอน นัธอิง เล๊ฟท ทู เซย์ โธ)
I guess we forgot what we came fo’
(ไอ เกสส วี เฟาะกอท ว๊อท วี เคม โฟ)
Shoulda stayed in food and beverage
(โช๊วดา สเทย์ อิน ฟู้ด แอนด์ เบ๊ฝเวอร์เหรจ)
Too much flossing
(ทู มัช ฟอสซิง)
Too much Sam Ralstein
(ทู มัช แซม Ralstein)
I ain’t a b*tch but I gotta divorce them
(ไอ เอน ดา บี *tch บั๊ท ไอ กอททะ ดีฝอร์ซ เด็ม)
Hov have to get the shallow sh*t up off him
(Hov แฮ็ฝ ทู เก็ท เดอะ แชลโล่ว ฌะ *ที อั๊พ ออฟฟ ฮิม)
And I ain’t even want to be famous
(แอนด์ ดาย เอน อี๊เฝ่น ว้อนท ทู บี เฟ๊มัส)
N*ggaz is brainless to unnecessarily go through these changes
(เอ็น *ggaz อีส บเรนเล็ซ ทู อะเนซเอ็ซเซริลิ โก ทรู ฑิส เช้งจํ)
And I ain’t even know how it came to this
(แอนด์ ดาย เอน อี๊เฝ่น โนว์ ฮาว อิท เคม ทู ดิส)
Except that fame is
(เอ็กเซ๊พท แดท เฟม อีส)
The worst drug known to man
(เดอะ เวิ๊ร์สท ดรัก โนน ทู แมน)
It’s stronger than, heroin
(อิทซ สตองเกอร์ แฑ็น , เฮโระอิน)
When you could look in the mirror like, ” There I am ”
(เว็น ยู เคิด ลุ๊ค อิน เดอะ มิเร่อร์ ไล๊ค , ” แดร์ ไอ แอ็ม “)
And still not see, what you’ve become
(แอนด์ สทิลล น็อท ซี , ว๊อท ยู๊ฟ บีคัม)
I know I’m guilty of it too but, not like them
(ไอ โนว์ แอม กีลทิ อ็อฝ อิท ทู บั๊ท , น็อท ไล๊ค เด็ม)
You lost one
(ยู ล็อซท วัน)

[Chorus w/ Marsha] [Jay-Z]
([ ค๊อรัส ดับบิว / Marsha ] [ เจ ซี ])
Lose one, let go to get one
(ลู้ส วัน , เล็ท โก ทู เก็ท วัน)
Left one, lose some to win some [You lost one]
(เล๊ฟท วัน , ลู้ส ซัม ทู วิน ซัม [ ยู ล็อซท วัน ])
Sorry I’m a champion, sorry I’m a champion
(ซ๊อรี่ แอม มา แชมเพียน , ซ๊อรี่ แอม มา แชมเพียน)
You lost one
(ยู ล็อซท วัน)

I don’t think it’s meant to be, be
(ไอ ด้อนท์ ทริ๊งค อิทซ เม็นท ทู บี , บี)
But she loves her work more than she does me
(บั๊ท ชี ลัฝ เฮอ เวิ๊ร์ค โม แฑ็น ชี โด มี)
And honestly, at twenty-three
(แอนด์ ออนเอ็ซทลิ , แอ็ท ทเว้นที่ ทรี)
I would probably love my work more than I did she
(ไอ เวิด พรอบอับลิ ลัฝ มาย เวิ๊ร์ค โม แฑ็น นาย ดิด ชี)
So B, ain’t we
(โซ บี , เอน วี)
It’s me, and her
(อิทซ มี , แอนด์ เฮอ)
‘Cause what she prefers over me, is work
(ค๊อส ว๊อท ชี พรีเฟอร์ โอ๊เฝ่อร มี , อีส เวิ๊ร์ค)
And that’s, where we, differ
(แอนด์ แด้ท , แวร์ วี , ดีฟเฟอะ)
So I have to give her
(โซ ไอ แฮ็ฝ ทู กี๊ฝ เฮอ)
Free, time, even if it hurts
(ฟรี , ไทม์ , อี๊เฝ่น อิ๊ฟ อิท เฮิร์ท)
So breathe, mami, it’s deserved
(โซ บรีฑ , มัมมี , อิทซ ดิเสิฝ)
You’ve been put on this earth to be
(ยู๊ฟ บีน พุท ออน ดิส เอิร์ทร ทู บี)
All you can be, like the reserves
(ออล ยู แคน บี , ไล๊ค เดอะ รีเซิร์ฝ)
And me? My timing is on me, it’s served
(แอนด์ มี มาย ไทมอิง อีส ออน มี , อิทซ เซิร์ฝ)
So I have to allow she, her, time to serve
(โซ ไอ แฮ็ฝ ทู อะลาว ชี , เฮอ , ไทม์ ทู เซิร์ฝ)
The time’s now for her
(เดอะ ไทม์ นาว ฟอร์ เฮอ)
The time she’ll mature
(เดอะ ไทม์ เชลล์ เมเจ่อร)
And maybe we, can be, we, again like we were
(แอนด์ เมบี วี , แคน บี , วี , อะเกน ไล๊ค วี เวอ)
Finally, my time’s too short to share
(ไฟแน็ลลิ , มาย ไทม์ ทู ช๊อร์ท ทู แชร์)
And to ask her now, it ain’t fair
(แอนด์ ทู อาสคฺ เฮอ นาว , อิท เอน แฟร์)
So yeah, she lost one
(โซ เย่ , ชี ล็อซท วัน)

Lose one, let go to get one
(ลู้ส วัน , เล็ท โก ทู เก็ท วัน)
Left one, lose some to win some [Oh yeah, she lost one]
(เล๊ฟท วัน , ลู้ส ซัม ทู วิน ซัม [ โอ เย่ , ชี ล็อซท วัน ])
Sorry I’m a champion, sorry I’m a champion
(ซ๊อรี่ แอม มา แชมเพียน , ซ๊อรี่ แอม มา แชมเพียน)
You lost one
(ยู ล็อซท วัน)

I never died in the car I bought
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ดาย อิน เดอะ คารํ ไอ บอท)
So I’m under the belief it’s partly my fault
(โซ แอม อั๊นเด้อร เดอะ บิลีฟ อิทซ พาทลิ มาย ฟอลท)
Close my eyes and squeeze, try to block that thought
(โคลส มาย อาย แซน สควี๊ซ , ธราย ทู บล๊อค แดท ธอท)
Place any burden on me, but please, not that lord
(เพลส เอ๊นี่ เบ๊อรํเด้น ออน มี , บั๊ท พลีซ , น็อท แดท หลอร์ด)
Time don’t go back, it go forward
(ไทม์ ด้อนท์ โก แบ็ค , อิท โก ฟ๊อร์เวิร์ด)
Can’t run from the pain, go towards it
(แค็นท รัน ฟรอม เดอะ เพน , โก ทูวอด ซิท)
Some things can’t be explained, what caused it?
(ซัม ทริง แค็นท บี เอ็กซเพลน , ว๊อท แคสซฺ ดิท)
Such a beautiful soul, so pure, sh*t
(ซัช อะ บยูทิฟุล โซล , โซ เพียวร์ , ฌะ *ที)
Gonna see you again, I’m sure of it
(กอนนะ ซี ยู อะเกน , แอม ชัวร์ อ็อฝ อิท)
That time, little man I’m nauseous
(แดท ไทม์ , ลิ๊ทเทิ่ล แมน แอม นอฌัซ)
Your girlfriend’s pregnant, the lord’s gift
(ยุร เกลิลเฟรน เพร๊กแน๊นท , เดอะ หลอร์ด กิฟท)
Almost lost my faith, that restored it
(อ๊อลโมสท ล็อซท มาย เฟท , แดท เรสโทร์ ดิท)
It’s like having your life restarted
(อิทซ ไล๊ค แฮฝวิ่ง ยุร ไล๊ฟ รีซทาท)
Can’t wait for your child’s life, to be a part of it
(แค็นท เว้ท ฟอร์ ยุร ชายลํดํ ไล๊ฟ , ทู บี อะ พาร์ท อ็อฝ อิท)
So now I’m child-like, waiting for a gift
(โซ นาว แอม ชายลํดํ ไล๊ค , เวททิง ฟอร์ รา กิฟท)
To return, when I lost you, I lost it
(ทู รีเทิร์น , เว็น นาย ล็อซท ยู , ไอ ล็อซท ดิธ)

Lose one, let go to get one
(ลู้ส วัน , เล็ท โก ทู เก็ท วัน)
Left one, lose some to win some [Colleek, I lost one]
(เล๊ฟท วัน , ลู้ส ซัม ทู วิน ซัม [ Colleek , ไอ ล็อซท วัน ])
Sorry I’m a champion, Colleek, you’re a champion
(ซ๊อรี่ แอม มา แชมเพียน , Colleek , ยัวร์ อะ แชมเพียน)
You lost one
(ยู ล็อซท วัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lost One คำอ่านไทย Jay-Z

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น