เนื้อเพลง What Matters Is The Heart คำอ่านไทย Jewel

by Edwin McCain
( บาย Edwin McCain)

Did we forget about the passion
(ดิด วี ฟอร์เก๊ท อะเบ๊าท เดอะ แพ๊ชชั่น)
Living day to day
(ลีฝอิง เดย์ ทู เดย์)
We keep our dreams locked down inside
(วี คี๊พ เอ๊า ดรีม ล๊อค เดาน อิ๊นไซด์)
And choking on a lifetime
(แอนด์ โชคิง ออน อะ ไลฟ์ไทม์)
And never take a chance
(แอนด์ เน๊เฝ่อร์ เท้ค เก แช้นซํ)
Wake up one day wishing you tried
(เว้ค อั๊พ วัน เดย์ วิชชิ้ง ยู ทไร)

It ain’t about the money
(อิท เอน อะเบ๊าท เดอะ มั๊นนี่)
It ain’t about the time
(อิท เอน อะเบ๊าท เดอะ ไทม์)
It ain’t about the love you lost
(อิท เอน อะเบ๊าท เดอะ ลัฝ ยู ล็อซท)
Or the things you think you left behind
(ออ เดอะ ทริง ยู ทริ๊งค ยู เล๊ฟท บีฮายน์)
It ain’t about your losing streak
(อิท เอน อะเบ๊าท ยุร โรซิง สทรี๊ค)
Makes you feel like you’re falling apart
(เม้ค ยู ฟีล ไล๊ค ยัวร์ ฟ๊อลิง อะพาร์ท)
What matters is the heart
(ว๊อท แม๊ทเท่อร์ ซิส เดอะ ฮาร์ท)

Lets forget about the notion
(เล็ท ฟอร์เก๊ท อะเบ๊าท เดอะ โน๊ชั่น)
That we’re not the same
(แดท เวีย น็อท เดอะ เซม)
My blood runs as red as yours
(มาย บลัด รัน แอส เร้ด แอส ยุร)
We all get angry
(วี ออล เก็ท แองกริ)
We’ve all been scared
(หวีบ ออล บีน ซคา)
We’ve all made big mistakes
(หวีบ ออล เมด บิ๊ก มิสเท้ค)
That can never be repaired
(แดท แคน เน๊เฝ่อร์ บี รีแพร์)

It ain’t about the money
(อิท เอน อะเบ๊าท เดอะ มั๊นนี่)
It ain’t about the time
(อิท เอน อะเบ๊าท เดอะ ไทม์)
It ain’t about the love you lost
(อิท เอน อะเบ๊าท เดอะ ลัฝ ยู ล็อซท)
Or the things you think you left behind
(ออ เดอะ ทริง ยู ทริ๊งค ยู เล๊ฟท บีฮายน์)
It ain’t about your losing streak
(อิท เอน อะเบ๊าท ยุร โรซิง สทรี๊ค)
Makes you feel like you’re falling apart
(เม้ค ยู ฟีล ไล๊ค ยัวร์ ฟ๊อลิง อะพาร์ท)
What matters is the heart
(ว๊อท แม๊ทเท่อร์ ซิส เดอะ ฮาร์ท)

Look me in the eye
(ลุ๊ค มี อิน ดิ อาย)
Take my hand
(เท้ค มาย แฮนด์)
We can make a difference
(วี แคน เม้ค เก ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์)
We can make a difference
(วี แคน เม้ค เก ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์)
I know we can
(ไอ โนว์ วี แคน)
If we forgot about the passion
(อิ๊ฟ วี เฟาะกอท อะเบ๊าท เดอะ แพ๊ชชั่น)
Living day to day
(ลีฝอิง เดย์ ทู เดย์)
We kept our dreams locked down inside
(วี เค็พท เอ๊า ดรีม ล๊อค เดาน อิ๊นไซด์)
And choking on a life time
(แอนด์ โชคิง ออน อะ ไล๊ฟ ไทม์)
And never take a chance
(แอนด์ เน๊เฝ่อร์ เท้ค เก แช้นซํ)
Wake up one day wishing you tried
(เว้ค อั๊พ วัน เดย์ วิชชิ้ง ยู ทไร)

It ain’t about the money
(อิท เอน อะเบ๊าท เดอะ มั๊นนี่)
It ain’t about the time
(อิท เอน อะเบ๊าท เดอะ ไทม์)
It ain’t about the love you lost
(อิท เอน อะเบ๊าท เดอะ ลัฝ ยู ล็อซท)
Or the things you think you left behind
(ออ เดอะ ทริง ยู ทริ๊งค ยู เล๊ฟท บีฮายน์)
It ain’t about you’re your losing streak
(อิท เอน อะเบ๊าท ยัวร์ ยุร โรซิง สทรี๊ค)
Makes you feel like you’re falling apart
(เม้ค ยู ฟีล ไล๊ค ยัวร์ ฟ๊อลิง อะพาร์ท)
What matters is the heart
(ว๊อท แม๊ทเท่อร์ ซิส เดอะ ฮาร์ท)

It ain’t about the money
(อิท เอน อะเบ๊าท เดอะ มั๊นนี่)
It ain’t about the time
(อิท เอน อะเบ๊าท เดอะ ไทม์)
It ain’t about the love you lost
(อิท เอน อะเบ๊าท เดอะ ลัฝ ยู ล็อซท)
Or the things you think you left behind
(ออ เดอะ ทริง ยู ทริ๊งค ยู เล๊ฟท บีฮายน์)
It ain’t about you’re your losing streak
(อิท เอน อะเบ๊าท ยัวร์ ยุร โรซิง สทรี๊ค)
Makes you feel like you’re falling apart
(เม้ค ยู ฟีล ไล๊ค ยัวร์ ฟ๊อลิง อะพาร์ท)
What matters is the heart
(ว๊อท แม๊ทเท่อร์ ซิส เดอะ ฮาร์ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง What Matters Is The Heart คำอ่านไทย Jewel

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น