เนื้อเพลง Higher Ground คำอ่านไทย Iris DeMent

[Spoken intro by Iris: ” No voice has inspired me more than my mother’s. She showed me that music is a pathway to higher ground ” .]
( [ ซโพเค็น อินโทร บาย ไอริซ : ” โน ว๊อยซ์ แฮ็ส อินไพร์ มี โม แฑ็น มาย ม๊าเธ่อร์ ชี โชว์ มี แดท มิ๊วสิค อีส ซา แพตเวย์ ทู ไฮเออะ กราวนด์ ” ])

I’m pressing on the upward way
(แอม พเรซซิง ออน ดิ อัพเวิด เวย์)
New heights I’m gaining every day
(นิว ไฮท แอม gainings เอ๊เฝอร์รี่ เดย์)
Still praying as I’m onward bound
(สทิลล เพลยอิง แอส แอม onward บาวนฺดฺ)
Lord, plant my feet on higher ground
(หลอร์ด , แพล๊นท มาย ฟีท ออน ไฮเออะ กราวนด์)

Lord, lift me up and let me stand
(หลอร์ด , ลิฟท มี อั๊พ แอนด์ เล็ท มี สแทนด์)
by faith on Heaven’s table land
(บาย เฟท ออน เฮ๊ฝเฝ่น เท๊เบิ้ล แลนด์)
A higher plain than I have found
(อะ ไฮเออะ เพลน แฑ็น นาย แฮ็ฝ เฟานด)
Lord, plant me feet on higher ground
(หลอร์ด , แพล๊นท มี ฟีท ออน ไฮเออะ กราวนด์)

My heart has no desire to stay
(มาย ฮาร์ท แฮ็ส โน ดีไซรํ ทู สเทย์)
where doubts arise and fears dismay
(แวร์ เดาท อะไร๊ส แอนด์ เฟียร์ ดิสเมย์)
Though some may dwell where these abound
(โธ ซัม เมย์ ดเว็ล แวร์ ฑิส อะเบานด)
my prayer, my aim, is higher ground
(มาย พเรเออะ , มาย เอม , อีส ไฮเออะ กราวนด์)

Lord, lift me up and let me stand
(หลอร์ด , ลิฟท มี อั๊พ แอนด์ เล็ท มี สแทนด์)
by faith on Heaven’s table land
(บาย เฟท ออน เฮ๊ฝเฝ่น เท๊เบิ้ล แลนด์)
A higher plain than I have found
(อะ ไฮเออะ เพลน แฑ็น นาย แฮ็ฝ เฟานด)
Lord, plant me feet on higher ground
(หลอร์ด , แพล๊นท มี ฟีท ออน ไฮเออะ กราวนด์)

I want to scale the utmost heights
(ไอ ว้อนท ทู สเคล ดิ อั๊ทโมสท ไฮท)
and catch a gleam of glory bright
(แอนด์ แค็ทช อะ กลีม อ็อฝ กล๊อรี่ ไบร๊ท)
but still I’ll pray ’til heaven I’ve found
(บั๊ท สทิลล อิลล เพรย์ ทิล เฮ๊ฝเฝ่น แอฝ เฟานด)
Lord, lead me on to higher ground
(หลอร์ด , ลี๊ด มี ออน ทู ไฮเออะ กราวนด์)

Lord, lift me up and let me stand
(หลอร์ด , ลิฟท มี อั๊พ แอนด์ เล็ท มี สแทนด์)
by faith on Heaven’s table land
(บาย เฟท ออน เฮ๊ฝเฝ่น เท๊เบิ้ล แลนด์)
A higher plain than I have found
(อะ ไฮเออะ เพลน แฑ็น นาย แฮ็ฝ เฟานด)
Lord, plant me feet on higher ground
(หลอร์ด , แพล๊นท มี ฟีท ออน ไฮเออะ กราวนด์)

Lord, lift me up and let me stand
(หลอร์ด , ลิฟท มี อั๊พ แอนด์ เล็ท มี สแทนด์)
by faith on Heaven’s table land
(บาย เฟท ออน เฮ๊ฝเฝ่น เท๊เบิ้ล แลนด์)
A higher plain than I have found
(อะ ไฮเออะ เพลน แฑ็น นาย แฮ็ฝ เฟานด)
Lord, plant me feet on higher ground
(หลอร์ด , แพล๊นท มี ฟีท ออน ไฮเออะ กราวนด์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Higher Ground คำอ่านไทย Iris DeMent

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น