เนื้อเพลง Bad Day คำอ่านไทย R.E.M.

A Public service announcement
( อะ พับลิค เซ๊อร์ฝิซ แอ็นเนานซเม็นท)
followed me home the other day
(ฟ๊อลโล่ว มี โฮม ดิ อ๊อเธ่อร์ เดย์)
I paid it nevermind. Go away.
(ไอ เพลด ดิท เนเว่อร์มาย โก อะเวย์)
Sh*ts so thick you could stir it
(ฌะ *ts โซ ทริ๊ค ยู เคิด สเทอร์ อิท)
with a stick- free Teflon
(วิธ อะ สทิ๊ค ฟรี เทฟรอน)
whitewashed presidency
(whitewashed พเรสอิเด็นซิ)
We’re sick of being jerked around
(เวีย ซิ๊ค อ็อฝ บีอิง เจิค อะราวนฺดฺ)
Wear that on your sleeve
(แวร์ แดท ออน ยุร ซลีฝ)

Broadcast me a joyful noise
(บรอดคาส มี อะ จอยฟุล น๊อยส)
unto the times, lord,
(อันทู เดอะ ไทม์ , หลอร์ด ,)
Count your blessings.
(เค้าทํ ยุร บเลซซิง)
We’re sick of being jerked around
(เวีย ซิ๊ค อ็อฝ บีอิง เจิค อะราวนฺดฺ)
We all fall down.
(วี ออล ฟอลล์ เดาน)

Have you ever seen the televised St.
(แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ ซีน เดอะ เทลอิไฝส เอ็ซท)
vitus subcommittee prize
(vitus ซับค็อมมีทิ ไพร๊ซ์)
Investigation dance?
(อินเฝซทิเกฌัน แด๊นซ์)
Those-ants-in- pants glances.
(โฑส แอ๊นท ซิน แพ็นท แกล๊นซ์)
Well, look behind the eyes
(เวลล , ลุ๊ค บีฮายน์ ดิ อาย)
It’s a hallowed, hollow anesthesized
(อิทซ ซา แฮลโล , ฮ๊อลโล่ว anesthesized)
” save my own ass, screw these guys ”
(” เซฝ มาย โอว์น อาซ , สครูว์ ฑิส กาย “)
smoke and mirror lock down
(สโม๊ค แอนด์ มิเร่อร์ ล๊อค เดาน)

Broadcast me a joyful noise
(บรอดคาส มี อะ จอยฟุล น๊อยส)
unto the times, lord,
(อันทู เดอะ ไทม์ , หลอร์ด ,)
Count your blessings.
(เค้าทํ ยุร บเลซซิง)
the papers wouldn’t lie!
(เดอะ เพ๊เพ่อร์ วูดดึ่น ไล !)
I sigh. Not one more
(ไอ ไซ น็อท วัน โม)

Its been a bad day.
(อิทซ บีน อะ แบ้ด เดย์)
Please dont take a picture
(พลีซ ด้อนท์ เท้ค เก พิ๊คเจ้อร์)
Its been a bad day.
(อิทซ บีน อะ แบ้ด เดย์)
Please
(พลีซ)

We’re dug in the deep the price is steep.
(เวีย ดัก อิน เดอะ ดี๊พ เดอะ ไพร๊ซ์ อีส ซทีพ)
The auctioneer is such a creep.
(ดิ ออคฌะเนีย อีส ซัช อะ ครีพ)
The lights went out, the oil ran dry
(เดอะ ไล๊ท เว็นท เอ๊าท , ดิ ออยล์ แร็น ดราย)
We blamed it on the other guy
(วี เบลม ดิท ออน ดิ อ๊อเธ่อร์ กาย)
Sure, all men are created equal.
(ชัวร์ , ออล เม็น อาร์ คริเอท อี๊ควอล)
Heres the church, heres the steeple
(เฮียร เดอะ เชิร์ช , เฮียร เดอะ steeple)
Please stay tuned–we cut to sequel
(พลีซ สเทย์ จูน วี คัท ทู ซีคเว็ล)
ashes, ashes, we all fall down.
(แอสเชรด , แอสเชรด , วี ออล ฟอลล์ เดาน)

Broadcast me a joyful noise unto
(บรอดคาส มี อะ จอยฟุล น๊อยส อันทู)
the times, lord, Count your
(เดอะ ไทม์ , หลอร์ด , เค้าทํ ยุร)
blessings.
(บเลซซิง)
Ebrace the lowest fear/Ignore the lower fears
(Ebrace เดอะ โลเอซท เฟียร์ /อิกโน เดอะ โลเออะ เฟียร์)
Ugh, this means war.
(อะ , ดิส มีน วอร์)

Its been a bad day.
(อิทซ บีน อะ แบ้ด เดย์)
Br.
(Br)

Broadcast me a joyful noise
(บรอดคาส มี อะ จอยฟุล น๊อยส)
unto the times, lord,
(อันทู เดอะ ไทม์ , หลอร์ด ,)
Count your blessings.
(เค้าทํ ยุร บเลซซิง)
We’re sick of being jerked around
(เวีย ซิ๊ค อ็อฝ บีอิง เจิค อะราวนฺดฺ)
We all fall down.
(วี ออล ฟอลล์ เดาน)

Its been a bad day…
(อิทซ บีน อะ แบ้ด เดย์)
Pleaase…
(Pleaase)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bad Day คำอ่านไทย R.E.M.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น