เนื้อเพลง Happy In Love คำอ่านไทย Smile DK

You make me smile when I’m here beside you
( ยู เม้ค มี สไมล์ เว็น แอม เฮียร บีไซด์ ยู)
Having fun whenever I’m around you
(แฮฝวิ่ง ฟัน ฮเว็นเอฝเออะ แอม อะราวนฺดฺ ยู)
Nothing can keep us, keep us apart
(นัธอิง แคน คี๊พ อัซ , คี๊พ อัซ อะพาร์ท)
I’m happy in love, so happy in love!
(แอม แฮ๊พพี่ อิน ลัฝ , โซ แฮ๊พพี่ อิน ลัฝ !)

Above the clouds, across the highest mountain
(อะโบ๊ฝ เดอะ คลาวดํ , อะคร๊อส เดอะ ฮายเอส เม๊าเท่น)
You lift me up as long as we’re together
(ยู ลิฟท มี อั๊พ แอส ลอง แอส เวอ ทูเก๊ทเธ่อร์)
Nothing can keep us, keep us apart
(นัธอิง แคน คี๊พ อัซ , คี๊พ อัซ อะพาร์ท)
I’m happy in love, so happy in love!
(แอม แฮ๊พพี่ อิน ลัฝ , โซ แฮ๊พพี่ อิน ลัฝ !)

Now I know for sure
(นาว ไอ โนว์ ฟอร์ ชัวร์)
I’ll give myself to you, oh in the arms of….
(อิลล กี๊ฝ ไมเซลฟ ทู ยู , โอ อิน ดิ อาร์ม อ็อฝ)

Happy, happy, happy, in love
(แฮ๊พพี่ , แฮ๊พพี่ , แฮ๊พพี่ , อิน ลัฝ)
Happy in love – Oh boy, I think I’m falling
(แฮ๊พพี่ อิน ลัฝ โอ บอย , ไอ ทริ๊งค แอม ฟ๊อลิง)
Happy, happy, happy in love
(แฮ๊พพี่ , แฮ๊พพี่ , แฮ๊พพี่ อิน ลัฝ)
Happy in love – Oh boy, my heart is calling
(แฮ๊พพี่ อิน ลัฝ โอ บอย , มาย ฮาร์ท อีส คอลลิง)

Happy, happy, happy in love –
(แฮ๊พพี่ , แฮ๊พพี่ , แฮ๊พพี่ อิน ลัฝ –)
I’m so in love!
(แอม โซ อิน ลัฝ !)

You make me sweat, you almost give me fever
(ยู เม้ค มี สเว็ท , ยู อ๊อลโมสท กี๊ฝ มี ฟี๊เฝ่อร)
And this romance will always be forever
(แอนด์ ดิส โรแม๊นซ์ วิล ออลเว บี ฟอเร๊เฝ่อร)
Nothing can keep us, keep us apart
(นัธอิง แคน คี๊พ อัซ , คี๊พ อัซ อะพาร์ท)
I’m happy in love, so happy in love!
(แอม แฮ๊พพี่ อิน ลัฝ , โซ แฮ๊พพี่ อิน ลัฝ !)

Now I know for sure
(นาว ไอ โนว์ ฟอร์ ชัวร์)
I’ll give myself to you, oh in the arms of…..
(อิลล กี๊ฝ ไมเซลฟ ทู ยู , โอ อิน ดิ อาร์ม อ็อฝ)

Happy, happy, happy, in love
(แฮ๊พพี่ , แฮ๊พพี่ , แฮ๊พพี่ , อิน ลัฝ)
Happy in love – Oh boy, I think I’m falling
(แฮ๊พพี่ อิน ลัฝ โอ บอย , ไอ ทริ๊งค แอม ฟ๊อลิง)
Happy, happy, happy in love
(แฮ๊พพี่ , แฮ๊พพี่ , แฮ๊พพี่ อิน ลัฝ)
Happy in love – Oh boy, my heart is calling
(แฮ๊พพี่ อิน ลัฝ โอ บอย , มาย ฮาร์ท อีส คอลลิง)

Happy, happy, happy in love
(แฮ๊พพี่ , แฮ๊พพี่ , แฮ๊พพี่ อิน ลัฝ)
Happy in love – Oh boy, I think I’m falling
(แฮ๊พพี่ อิน ลัฝ โอ บอย , ไอ ทริ๊งค แอม ฟ๊อลิง)
Happy, happy, happy in love
(แฮ๊พพี่ , แฮ๊พพี่ , แฮ๊พพี่ อิน ลัฝ)
Happy in love –
(แฮ๊พพี่ อิน ลัฝ –)
I’m so in love!
(แอม โซ อิน ลัฝ !)

Oh, you’re making me happy [happy in love]
(โอ , ยัวร์ เมคอิง มี แฮ๊พพี่ [ แฮ๊พพี่ อิน ลัฝ ])
Yes, you’re making me happy [happy]
(เย็ซ , ยัวร์ เมคอิง มี แฮ๊พพี่ [ แฮ๊พพี่ ])
Oh, you’re making me happy [happy in love]
(โอ , ยัวร์ เมคอิง มี แฮ๊พพี่ [ แฮ๊พพี่ อิน ลัฝ ])
Oh boy, I’m think I’m falling….
(โอ บอย , แอม ทริ๊งค แอม ฟ๊อลิง)

Happy, happy, happy in love
(แฮ๊พพี่ , แฮ๊พพี่ , แฮ๊พพี่ อิน ลัฝ)
Happy, happy, happy in love
(แฮ๊พพี่ , แฮ๊พพี่ , แฮ๊พพี่ อิน ลัฝ)

Happy, happy, happy in love
(แฮ๊พพี่ , แฮ๊พพี่ , แฮ๊พพี่ อิน ลัฝ)
Happy in love – Oh boy, I think I’m falling
(แฮ๊พพี่ อิน ลัฝ โอ บอย , ไอ ทริ๊งค แอม ฟ๊อลิง)
Happy, happy, happy in love
(แฮ๊พพี่ , แฮ๊พพี่ , แฮ๊พพี่ อิน ลัฝ)
Happy in love – Oh boy, my heart is calling
(แฮ๊พพี่ อิน ลัฝ โอ บอย , มาย ฮาร์ท อีส คอลลิง)

Happy, happy, happy in love
(แฮ๊พพี่ , แฮ๊พพี่ , แฮ๊พพี่ อิน ลัฝ)
Happy in love – Oh boy, I think I’m falling
(แฮ๊พพี่ อิน ลัฝ โอ บอย , ไอ ทริ๊งค แอม ฟ๊อลิง)
Happy, happy, happy in love –
(แฮ๊พพี่ , แฮ๊พพี่ , แฮ๊พพี่ อิน ลัฝ)
I’m so in love!
(แอม โซ อิน ลัฝ !)

Happy, happy, happy in love –
(แฮ๊พพี่ , แฮ๊พพี่ , แฮ๊พพี่ อิน ลัฝ)
I’m so in love!
(แอม โซ อิน ลัฝ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Happy In Love คำอ่านไทย Smile DK

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น