เนื้อเพลง Positivity คำอ่านไทย Black Eyed Peas

You gotta keep it on the positive
( ยู กอททะ คี๊พ อิท ออน เดอะ โพ๊สิถีฝ)

Na, na, na…
(นา , นา , นา)

Nowadays it’s hard to make a livin but easy to make a killin ’cause
(เนาอะเดส อิทซ ฮาร์ด ทู เม้ค เก ลีฝอิน บั๊ท อีสอิ ทู เม้ค เก คิลลิน ค๊อส)
People walk around one just one itchy feelin
(พี๊เพิ่ล ว๊อล์ค อะราวนฺดฺ วัน จั๊สท วัน อิชอิ ฟีลิน)
I feel nauseated from your evil drug dealin, bless feelin
(ไอ ฟีล นอฌิเอท ฟรอม ยุร อี๊ฝิ่ล ดรัก ดิลลิน , เบล๊ส ฟีลิน)
The definition of top billin
(เดอะ เดฟินีฌอัน อ็อฝ ท๊อพ billin)
It’s ill the my vocabulary
(อิทซ อิลล เดอะ มาย โฝะแคบอิวเลริ)
Diggin your life style scary
(ดิคกิน ยุร ไล๊ฟ สไทล์ สเกลี่)
No wonder why you carry a two, to retaliate
(โน วั๊นเด้อร วาย ยู แค๊รรี่ อะ ทู , ทู รีแท๊ลลิเหลท)
Tryin to annihilate
(ทายอิน ทู แอ็นไนอิเลท)
The one a two annihilate you
(ดิ วัน อะ ทู แอ็นไนอิเลท ยู)
They got some dude just to get you bugged
(เด ก็อท ซัม ดยูด จั๊สท ทู เก็ท ยู บักชฺ)
Really y’all, this sh*t is all out of whack
(ริแอ็ลลิ ยอล , ดิส ฌะ *ที อีส ซอร์ เอ๊าท อ็อฝ ฮแว็ค)
You can go out at night yet you won’t come back
(ยู แคน โก เอ๊าท แอ็ท ไน๊ท เย๊ท ยู ว็อนท คัม แบ็ค)
And this verse that I’m kickin some might take it personal
(แอนด์ ดิส เฝิซ แดท แอม คิคคิน ซัม ไมท เท้ค กิด เพอซแน็ล)
And come out and get me, but worst of all
(แอนด์ คัม เอ๊าท แอนด์ เก็ท มี , บั๊ท เวิ๊ร์สท อ็อฝ ออล)
These rap fans are taking these sh*t serious
(ฑิส แร็พ แฟน แซร์ เทคอิง ฑิส ฌะ *ที ซี๊เรี๊ยส)
It ain’t new york versus l.a.
(อิท เอน นิว ยอค เฝอซัซ แอล อะ)
’cause really it’s hip-hop, not a big ole’ problem
(ค๊อส ริแอ็ลลิ อิทซ ฮิพ ฮ็อพ , น็อท ดา บิ๊ก โอเล โพร๊เบล่ม)
Now let’s see what we could do to solve them [solve them…]
(นาว เล็ท ซี ว๊อท วี เคิด ดู ทู โซ๊ลฝ เด็ม [ โซ๊ลฝ เด็ม ])

Na, na, na…
(นา , นา , นา)
We gotta keep it on the positive [positive…]
(วี กอททะ คี๊พ อิท ออน เดอะ โพ๊สิถีฝ [ โพ๊สิถีฝ ])
Na, na, na…
(นา , นา , นา)
We must keep it on the positive [posivive…]
(วี มัสท์ คี๊พ อิท ออน เดอะ โพ๊สิถีฝ [ posivive ])

Lucifer’s got your little mind twisted
(ลยูซิเฟอะ ก็อท ยุร ลิ๊ทเทิ่ล ไมนด์ ทวิสท)
’cause God once gave you the meaning of life and you missed it
(ค๊อส ก๊อด วั๊นซ เกฝ ยู เดอะ มีนนิง อ็อฝ ไล๊ฟ แอนด์ ยู มิส ดิท)
You’ve been listed in the devil’s books
(ยู๊ฟ บีน ลิสท อิน เดอะ เด๊ฝิ้ล บุ๊ค)
Livin the life of crooks and hoes and in such and such
(ลีฝอิน เดอะ ไล๊ฟ อ็อฝ ครุค แซน โฮ แซน อิน ซัช แอนด์ ซัช)
All that sh*t, that don’t mean much
(ออล แดท ฌะ *ที , แดท ด้อนท์ มีน มัช)
You got one hand on your gat while your genitals are being touched
(ยู ก็อท วัน แฮนด์ ออน ยุร แกท ไวล์ ยุร เจนอิแท็ล แซร์ บีอิง ทั๊ช)
Livin the life that’s plushed and glamourus
(ลีฝอิน เดอะ ไล๊ฟ แด้ท พลัฌ แอนด์ glamourus)
Drunk and high with your little soul’s crushed
(ดรั๊งค แอนด์ ไฮฮ วิธ ยุร ลิ๊ทเทิ่ล โซล ครัช)
Don’t you know that life is a mirage
(ด้อนท์ ยู โนว์ แดท ไล๊ฟ อีส ซา มิหราจ)
I keep myself sober so my soul is camouflaged
(ไอ คี๊พ ไมเซลฟ โซเบอะ โซ มาย โซล อีส แค๊มเม่อฟล๊าจ)
If the devil cannot see me tell me how can he attack me
(อิ๊ฟ เดอะ เด๊ฝิ้ล แคนน็อท ซี มี เทลล มี ฮาว แคน ฮี แอทแท๊ค มี)
If he can’t grasp a hold tell me how can he try to snatch me
(อิ๊ฟ ฮี แค็นท กราซพ อะ โฮลด์ เทลล มี ฮาว แคน ฮี ธราย ทู ซแน็ช มี)
I ain’t talking about the white man, the black man or a jew man
(ไอ เอน ทอคอิง อะเบ๊าท เดอะ ไว๊ท แมน , เดอะ แบล๊ค แมน ออ รา จู แมน)
’cause the devil can exist in every human
(ค๊อส เดอะ เด๊ฝิ้ล แคน เอ็กซิ๊สท อิน เอ๊เฝอร์รี่ ฮิ๊วแมน)
Look how biggie went out, and tupac went out
(ลุ๊ค ฮาว บิ๊กกี้ เว็นท เอ๊าท , แอนด์ ทูแปค เว็นท เอ๊าท)
And martin, and malcolm, and kennedy, and ? squeek?
(แอนด์ มาทิน , แอนด์ มัลคอล์ , แอนด์ เคนนีดี , แอนด์ squeek)
And adam, and rene, and so on, and so on…
(แอนด์ แอดแอ็ม , แอนด์ rene , แอนด์ โซ ออน , แอนด์ โซ ออน)

Na, na, na…
(นา , นา , นา)
We gotta keep it on the positive [positive…]
(วี กอททะ คี๊พ อิท ออน เดอะ โพ๊สิถีฝ [ โพ๊สิถีฝ ])
Na, na, na…
(นา , นา , นา)
We gotta keep it on the positive [posivive…]
(วี กอททะ คี๊พ อิท ออน เดอะ โพ๊สิถีฝ [ posivive ])

Even though we got problems
(อี๊เฝ่น โธ วี ก็อท โพร๊เบล่ม)
We gotta find some way to solve ’em
(วี กอททะ ไฟนด์ ซัม เวย์ ทู โซ๊ลฝ เอ็ม)
I hope you come and follow me now
(ไอ โฮพ ยู คัม แอนด์ ฟ๊อลโล่ว มี นาว)
[keep it on the positive]
([ คี๊พ อิท ออน เดอะ โพ๊สิถีฝ ])
Even though we got problems
(อี๊เฝ่น โธ วี ก็อท โพร๊เบล่ม)
I hope you find some way to solve ’em [solve ’em…]
(ไอ โฮพ ยู ไฟนด์ ซัม เวย์ ทู โซ๊ลฝ เอ็ม [ โซ๊ลฝ เอ็ม ])
[keep it on the positive]
([ คี๊พ อิท ออน เดอะ โพ๊สิถีฝ ])

P-o-s-i-t-i-v-i-t-y [2x]
(พี โอ เอส ซาย ที ไอ วี ไอ ที วาย [ 2x ])

We’re currently located over the los angeles scene
(เวอ เคอเร็นทลิ โละเคท โอ๊เฝ่อร เดอะ โรซ angeles ซีน)
While you see a lot of n*ggas perpetrating like they’re kings
(ไวล์ ยู ซี อะ ล็อท อ็อฝ เอ็น *ggas เพอพีเทดิง ไล๊ค เดรว คิง)
With this so-called God complex
(วิธ ดิส โซ คอลลํ ก๊อด คอมเพล็กซ์)
But when I see they mind they only see checks
(บั๊ท เว็น นาย ซี เด ไมนด์ เด โอ๊นลี่ ซี เช็ค)
So let’s get our heads together
(โซ เล็ท เก็ท เอ๊า เฮด ทูเก๊ทเธ่อร์)
Let’s form a foul weather
(เล็ท ฟอร์ม มา เฟาล เว๊เธ่อร)
Proclaim against perpetrators
(โพรเคลม อะเก๊นสท เพอพิทเรเทอะ)

Well said, alligator
(เวลล เซ็ด , แอลลิเกเทอะ)
Our realm, no perpetrator
(เอ๊า เรล์ม , โน เพอพิทเรเทอะ)
A society choose the elevator
(อะ โซไซ๊ที่ ชู๊ส ดิ เอลอิเฝเทอะ)
Of success by identity cross-fader
(อ็อฝ ซัคเซสส บาย ไอเดนทิทิ ครอสสํ ฟาเดอร์)
Complex thinking they’re really much greater
(คอมเพล็กซ์ ติ้งกิง เดรว ริแอ็ลลิ มัช กเรทเออะ)
Plain raw, harness all, maybe rough radar
(เพลน รอว์ , ฮาเน็ซ ซอร์ , เมบี รั๊ฟ เรดา)
Tough enough to perpetrate, I talk to you later
(ทั๊ฟ อีน๊าฟ ทู เพอพิทเรท , ไอ ท๊อล์ค ทู ยู เลทเออะ)

But wait, what about that midget brains
(บั๊ท เว้ท , ว๊อท อะเบ๊าท แดท มีจเอ็ท เบรน)
Unable to see reality too unreal
(อันเอ๊เบิ่ล ทู ซี ริแอลอิทิ ทู อันรีแอ็ล)
I’m sealed with mind, body and soul
(แอม ซีล วิธ ไมนด์ , บ๊อดี้ แอนด์ โซล)
Connected together, we tougher than leather
(คอนเน็คท ทูเก๊ทเธ่อร์ , วี ทักเฟอ แฑ็น เล๊เธ่อร์)
We much more than you think we are
(วี มัช โม แฑ็น ยู ทริ๊งค วี อาร์)
We are the product of our on environment repent
(วี อาร์ เดอะ โพร๊ดัคท อ็อฝ เอ๊า ออน เอ็นไฝรันเม็นท ริเพนท)
With equality, plus durality
(วิธ อิควอลอิทิ , พลัส durality)
And taken all kind of posibilities […bilities]
(แอนด์ เทคเอ็น ออล ไคนด์ อ็อฝ posibilities [ bilities ])
I sing the song from the soul
(ไอ ซิง เดอะ ซ็อง ฟรอม เดอะ โซล)
Let it rise from the tone
(เล็ท ดิธ ไร๊ส ฟรอม เดอะ โทน)
Let it rhythmically grow
(เล็ท ดิธ รีฑมิแค็ลลิ โกรว์)
Into it’s own life
(อิ๊นทู อิทซ โอว์น ไล๊ฟ)
Let it become you
(เล็ท ดิธ บีคัม ยู)
Then you become it
(เด็น ยู บีคัม อิท)
Once you become it everything will be infinite
(วั๊นซ ยู บีคัม อิท เอ๊วี่ติง วิล บี อี๊นฟิหนิท)
Will be infinite, will be infinite, will be infinite…
(วิล บี อี๊นฟิหนิท , วิล บี อี๊นฟิหนิท , วิล บี อี๊นฟิหนิท)

We much more than you think we are
(วี มัช โม แฑ็น ยู ทริ๊งค วี อาร์)
We are the product of our on environment repent
(วี อาร์ เดอะ โพร๊ดัคท อ็อฝ เอ๊า ออน เอ็นไฝรันเม็นท ริเพนท)
With equality, plus durality
(วิธ อิควอลอิทิ , พลัส durality)
And taken all kind of posibility
(แอนด์ เทคเอ็น ออล ไคนด์ อ็อฝ posibility)
I sing the song from the soul
(ไอ ซิง เดอะ ซ็อง ฟรอม เดอะ โซล)
Let it rise from the tone
(เล็ท ดิธ ไร๊ส ฟรอม เดอะ โทน)
Let it rhythmically grow
(เล็ท ดิธ รีฑมิแค็ลลิ โกรว์)
Into it’s own life
(อิ๊นทู อิทซ โอว์น ไล๊ฟ)
Let it become you
(เล็ท ดิธ บีคัม ยู)
Then you become it
(เด็น ยู บีคัม อิท)
Once you become it everything will be infinite
(วั๊นซ ยู บีคัม อิท เอ๊วี่ติง วิล บี อี๊นฟิหนิท)
Will be infinite, will be infinite, will be infinite…
(วิล บี อี๊นฟิหนิท , วิล บี อี๊นฟิหนิท , วิล บี อี๊นฟิหนิท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Positivity คำอ่านไทย Black Eyed Peas

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น