เนื้อเพลง Too Little Too Late คำอ่านไทย Barenaked Ladies

You say, ” Why does everything revolve around you? ”
( ยู เซย์ , ” วาย โด เอ๊วี่ติง รีโฝ้ลฝ อะราวนฺดฺ ยู “)
You say, ” Why does everything I do confound you? ”
(ยู เซย์ , ” วาย โด เอ๊วี่ติง ไอ ดู ค็อนเฟานด ยู “)
You say that I pulled the world from under you,
(ยู เซย์ แดท ไอ พูลล เดอะ เวิลด ฟรอม อั๊นเด้อร ยู ,)
You can’t go through it this time
(ยู แค็นท โก ทรู อิท ดิส ไทม์)

And I could be good, and I would – If I knew I was understood
(แอนด์ ดาย เคิด บี กู๊ด , แอนด์ ดาย เวิด อิ๊ฟ ฟาย นยู ไอ วอส อันเดิซทูด)
And it’ll be great, just wait – Or is it too little too late?
(แอนด์ อิว บี เกรท , จั๊สท เว้ท ออ อีส ซิท ทู ลิ๊ทเทิ่ล ทู เหลท)

One day, this embarrassment will fade behind me
(วัน เดย์ , ดิส เอ็มแบแร็ซเม็นท วิล เฟด บีฮายน์ มี)
And that day I could think of things that won’t remind me
(แอนด์ แดท เดย์ ไอ เคิด ทริ๊งค อ็อฝ ทริง แดท ว็อนท รีไมนด์ มี)
But these days it’s unbearable for both of us
(บั๊ท ฑิส เดย์ อิทซ unbearable ฟอร์ โบทรฺ อ็อฝ อัซ)
We can’t discuss it this way
(วี แค็นท ดีซคัซ ซิท ดิส เวย์)

I’m gaining strength, tying to learn pull my own weight
(แอม gainings ซทเร็งธ , tyings ทู เลิร์น พูลล มาย โอว์น เว๊ท)
But I’m gaining pounds at the precipice of Too Late
(บั๊ท แอม gainings เพานด แอ็ท เดอะ พเรซอิพิซ อ็อฝ ทู เหลท)
Just Wait
(จั๊สท เว้ท)

I could be good, and I would – If I knew I was understood
(ไอ เคิด บี กู๊ด , แอนด์ ดาย เวิด อิ๊ฟ ฟาย นยู ไอ วอส อันเดิซทูด)
And it’ll be great, just wait – Or is it too little too late?
(แอนด์ อิว บี เกรท , จั๊สท เว้ท ออ อีส ซิท ทู ลิ๊ทเทิ่ล ทู เหลท)

Record and play, after years of endless rewind
(เร๊คขอร์ด แอนด์ เพลย์ , แอ๊ฟเท่อร เยียร์ อ็อฝ เอ็นเล็ซ รีไวนด์)
Yesterday wasn’t half as tough as this time
(เยซเทอะดิ วอสซึ้น ฮาล์ฟ แอส ทั๊ฟ แอส ดิส ไทม์)
This time isn’t Hell,
(ดิส ไทม์ อีสซึ่น เฮ็ลล ,)
Last time, I couldn’t tell
(ล๊าสท ไทม์ , ไอ คูดซึ่น เทลล)
This mind wasn’t well
(ดิส ไมนด์ วอสซึ้น เวลล)
Next time, hope I’m…
(เน๊กซท ไทม์ , โฮพ แอม)
Going to be good, and I would –
(โกอิ้ง ทู บี กู๊ด , แอนด์ ดาย เวิด)
If I knew I was understood
(อิ๊ฟ ฟาย นยู ไอ วอส อันเดิซทูด)
And it’ll be great, just wait –
(แอนด์ อิว บี เกรท , จั๊สท เว้ท)
Or is it too little too late?
(ออ อีส ซิท ทู ลิ๊ทเทิ่ล ทู เหลท)
Good, and I would –
(กู๊ด , แอนด์ ดาย เวิด)
If I knew I was understood
(อิ๊ฟ ฟาย นยู ไอ วอส อันเดิซทูด)
And it’ll be great, just wait –
(แอนด์ อิว บี เกรท , จั๊สท เว้ท)
Or is it too little too late?
(ออ อีส ซิท ทู ลิ๊ทเทิ่ล ทู เหลท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Too Little Too Late คำอ่านไทย Barenaked Ladies

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น