เนื้อเพลง Sunshine คำอ่านไทย Gareth Gates

I’m the first to complain about the rain
( แอม เดอะ เฟิร์สท ทู คอมเพลน อะเบ๊าท เดอะ เรน)
‘Cos I don’t like it like that
(คอซ ซาย ด้อนท์ ไล๊ค กิด ไล๊ค แดท)
But when I see the sunshine breaking through the clouds
(บั๊ท เว็น นาย ซี เดอะ ซันชาย บเรคคิง ทรู เดอะ คลาวดํ)
I’m lovin’ the rest of the day.
(แอม ลัฝวิน เดอะ เรสท อ็อฝ เดอะ เดย์)

Come take a walk with me
(คัม เท้ค เก ว๊อล์ค วิธ มี)
We’ll take our time as we
(เวลล เท้ค เอ๊า ไทม์ แอส วี)
Watch our cares float away
(ว๊อทช เอ๊า แคร์ โฟล้ท อะเวย์)
This is a time when I
(ดิส ซิส ซา ไทม์ เว็น นาย)
Don’t even have to try
(ด้อนท์ อี๊เฝ่น แฮ็ฝ ทู ธราย)
Hope this happens today
(โฮพ ดิส แฮ๊พเพ่น ทูเดย์)

Whatcha gonna do about it?
(วอทชา กอนนะ ดู อะเบ๊าท ดิธ)
Whatcha gonna say when I say
(วอทชา กอนนะ เซย์ เว็น นาย เซย์)
Baby, it’s just one of those days
(เบ๊บี้ , อิทซ จั๊สท วัน อ็อฝ โฑส เดย์)
Whatcha gonna do today?
(วอทชา กอนนะ ดู ทูเดย์)
You can see that I’m smiling
(ยู แคน ซี แดท แอม ซไมลอิง)
There’s no denying
(แดร์ โน ดีนายลิง)
‘Cos the sun is shining
(คอซ เดอะ ซัน อีส ชายนิง)
Whatcha gonna do today?
(วอทชา กอนนะ ดู ทูเดย์)
Whatcha gonna do today?
(วอทชา กอนนะ ดู ทูเดย์)

Since the clouds up above obstruct the sun
(ซิ๊นซ เดอะ คลาวดํ อั๊พ อะโบ๊ฝ อ็อบซทรัคท เดอะ ซัน)
I’ll be waiting indoors [I’ll be waiting]
(อิลล บี เวททิง อิ๊นดอร์ [ อิลล บี เวททิง ])
But when I see the sunshine breaking through the clouds
(บั๊ท เว็น นาย ซี เดอะ ซันชาย บเรคคิง ทรู เดอะ คลาวดํ)
I’m lovin’ the rest of the day.
(แอม ลัฝวิน เดอะ เรสท อ็อฝ เดอะ เดย์)

Come take a walk with me
(คัม เท้ค เก ว๊อล์ค วิธ มี)
We’ll take our time as we
(เวลล เท้ค เอ๊า ไทม์ แอส วี)
Watch our cares float away
(ว๊อทช เอ๊า แคร์ โฟล้ท อะเวย์)
This is a time when I
(ดิส ซิส ซา ไทม์ เว็น นาย)
Don’t even have to try
(ด้อนท์ อี๊เฝ่น แฮ็ฝ ทู ธราย)
Hope this happens today
(โฮพ ดิส แฮ๊พเพ่น ทูเดย์)

Whatcha gonna do about it?
(วอทชา กอนนะ ดู อะเบ๊าท ดิธ)
Whatcha gonna say when I say
(วอทชา กอนนะ เซย์ เว็น นาย เซย์)
Baby, it’s just one of those days
(เบ๊บี้ , อิทซ จั๊สท วัน อ็อฝ โฑส เดย์)
Whatcha gonna do today?
(วอทชา กอนนะ ดู ทูเดย์)
You can see that I’m smiling
(ยู แคน ซี แดท แอม ซไมลอิง)
[Baby]There’s no denying
([ เบ๊บี้ ] แดร์ โน ดีนายลิง)
‘Cos the sun is shining
(คอซ เดอะ ซัน อีส ชายนิง)
Whatcha gonna do today?
(วอทชา กอนนะ ดู ทูเดย์)
Whatcha gonna do today?
(วอทชา กอนนะ ดู ทูเดย์)

Whatcha gonna do?
(วอทชา กอนนะ ดู)
Whatcha gonna do today?
(วอทชา กอนนะ ดู ทูเดย์)

Whatcha gonna do?
(วอทชา กอนนะ ดู)
Whatcha gonna do today?
(วอทชา กอนนะ ดู ทูเดย์)

Are you gonna tell me baby
(อาร์ ยู กอนนะ เทลล มี เบ๊บี้)
Tell me whatcha gonna do?
(เทลล มี วอทชา กอนนะ ดู)

Baby tell me
(เบ๊บี้ เทลล มี)

Whatcha gonna do about it?
(วอทชา กอนนะ ดู อะเบ๊าท ดิธ)
Whatcha gonna say when I say
(วอทชา กอนนะ เซย์ เว็น นาย เซย์)
Baby, it’s just one of those days
(เบ๊บี้ , อิทซ จั๊สท วัน อ็อฝ โฑส เดย์)
Whatcha gonna do today?
(วอทชา กอนนะ ดู ทูเดย์)

Tell me!
(เทลล มี !)

You can see that I’m smiling
(ยู แคน ซี แดท แอม ซไมลอิง)
There’s no denying
(แดร์ โน ดีนายลิง)
‘Cos the sun is shining
(คอซ เดอะ ซัน อีส ชายนิง)
Whatcha gonna do today?
(วอทชา กอนนะ ดู ทูเดย์)

Whatcha gonna do about it?
(วอทชา กอนนะ ดู อะเบ๊าท ดิธ)
Whatcha gonna say when I say
(วอทชา กอนนะ เซย์ เว็น นาย เซย์)
Baby, it’s just one of those days
(เบ๊บี้ , อิทซ จั๊สท วัน อ็อฝ โฑส เดย์)
Whatcha gonna do today?
(วอทชา กอนนะ ดู ทูเดย์)

I’m in love with you
(แอม อิน ลัฝ วิธ ยู)

You can see that I’m smiling
(ยู แคน ซี แดท แอม ซไมลอิง)
There’s no denying
(แดร์ โน ดีนายลิง)
‘Cos the sun is shining
(คอซ เดอะ ซัน อีส ชายนิง)
Whatcha gonna do today?
(วอทชา กอนนะ ดู ทูเดย์)

Whatcha gonna do about it?
(วอทชา กอนนะ ดู อะเบ๊าท ดิธ)
Whatcha gonna say when I say
(วอทชา กอนนะ เซย์ เว็น นาย เซย์)
Baby, it’s just one of those days
(เบ๊บี้ , อิทซ จั๊สท วัน อ็อฝ โฑส เดย์)
Whatcha gonna do today?
(วอทชา กอนนะ ดู ทูเดย์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sunshine คำอ่านไทย Gareth Gates

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น