เนื้อเพลง American Dream คำอ่านไทย Nelly

[Chorus:]
( [ ค๊อรัส : ])
Yo we be out man, fukin it up for erbody
(โย วี บี เอ๊าท แมน , fukin หนิด อั๊พ ฟอร์ เออบอดี้)
I can’t lie man, they thought I was just getting started
(ไอ แค็นท ไล แมน , เด ธอท ไอ วอส จั๊สท เกดดดิ้ง สท๊าร์ท)
Keep the tie man, its the amerrican dream
(คี๊พ เดอะ ไท แมน , อิทซ ดิ amerrican ดรีม)
I’m just participating, my participation is game
(แอม จั๊สท participatings , มาย พาทิซิเพฌัน อีส เกม)

Yo we be out man, fukin it up for erbody
(โย วี บี เอ๊าท แมน , fukin หนิด อั๊พ ฟอร์ เออบอดี้)
I can’t lie man, they thought I was just getting started
(ไอ แค็นท ไล แมน , เด ธอท ไอ วอส จั๊สท เกดดดิ้ง สท๊าร์ท)
Keep the pie man, its the amerrican dream
(คี๊พ เดอะ ไพ แมน , อิทซ ดิ amerrican ดรีม)
I’m just participating, my participation is game
(แอม จั๊สท participatings , มาย พาทิซิเพฌัน อีส เกม)

[Nelly:]
([ เนลลี : ])
Im in this one one for the hotel, motel holidae inn
(แอม อิน ดิส วัน วัน ฟอร์ เดอะ โฮเท็ล , โมเท็ล holidae อินน์)
Super A red and the rits call tins
(ซู๊เพ้อร์ รา เร้ด แอนด์ เดอะ rits คอลลํ ทิน)
All my n*ggaz who tryin to ball, my n*ggaz ballin
(ออล มาย เอ็น *ggaz ฮู ทายอิน ทู บอล , มาย เอ็น *ggaz บอลลิน)
All my sodiers and generals errbody faillin
(ออล มาย sodiers แซน เจ๊นเนอรัล errbody faillin)
Stop stallin, pick up the phone and call in
(สท๊อพ สเตวลิน , พิค อั๊พ เดอะ โฟน แอนด์ คอลลํ อิน)
Tell your boss you ain’t gon make it to work in the mornin’
(เทลล ยุร บอส ยู เอน ก็อน เม้ค กิด ทู เวิ๊ร์ค อิน เดอะ มอร์นิน)
And why you explainin’ go ahead and throw a coffin
(แอนด์ วาย ยู explainin โก อะเฮด แอนด์ โธรว์ อะ ค๊อฟฟิน)
And kindly explain that this won’t happen often
(แอนด์ ไคนดลิ เอ็กซเพลน แดท ดิส ว็อนท แฮ๊พเพ่น อ๊อฟเฟ่น)
But im lost and im amazed im be willing ingaige
(บั๊ท แอม ล็อซท แอนด์ แอม อะแม๊ซฺ แอม บี วีลลิง ingaige)
I’ll rage that n*ggaz think that derrty don’t need a cage
(อิลล เร้จ แดท เอ็น *ggaz ทริ๊งค แดท เดอร์ดี ด้อนท์ นี๊ด อะ เค้จ)
I should be put on display for the display i displayin
(ไอ เชิด บี พุท ออน ดิสเพลย์ ฟอร์ เดอะ ดิสเพลย์ ไอ displayin)
Half you n*ggaz is dyin and all the rest are decaying
(ฮาล์ฟ ยู เอ็น *ggaz อีส ดายอิน แอนด์ ออล เดอะ เรสท อาร์ ดีเคยิง)
Im doin tracks in motels, steady rockin girls bells
(แอม โดย แทร็ค ซิน โมเท็ล , สเท๊ดี้ รอคกิน เกิร์ล เบลล์)
Kinda like a young elvis, I aint in nellyville
(กินดา ไล๊ค เก ยัง เอลวิส , ไอ เอน อิน nellyville)
I never squeal, not the type to kiss and tell
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ซควีล , น็อท เดอะ ไท๊พ ทู คิซ แซน เทลล)
But if I catch u in the shower I might kiss your tell
(บั๊ท อิ๊ฟ ฟาย แค็ทช ยู อิน เดอะ เช๊าเว่อร์ ไอ ไมท คิซ ยุร เทลล)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Ali:]
([ เอลลี : ])
Now as I blast off, Kweezie writtin movies rollin took that nass off
(นาว แอส ซาย บลาสทํ ออฟฟ , Kweezie writtin มูวี่ โรลลิน ทุค แดท นาส ออฟฟ)
Mostly leader will be a numba runnas, ass off
(โมซทลิ ลีดเออะ วิล บี อะ นัมเบบ runnas , อาซ ออฟฟ)
I had every with deerty even, got a nascar
(ไอ แฮ็ด เอ๊เฝอร์รี่ วิธ deerty อี๊เฝ่น , ก็อท ดา nascar)
And you know we f*cked up at it boss
(แอนด์ ยู โนว์ วี ฟัคed อั๊พ แอ็ท ดิธ บอส)
Aiyo my radar read, maps in japanese
(ไอโย มาย เรดา รี๊ด , แม๊พ ซิน แจพะนิส)
Clap at gs smack em back on there E’s
(คแล็พ แอ็ท จีส ซแม็ค เอ็ม แบ็ค ออน แดร์ Es)
Drop on wacks, simple facts that rap needs
(ดรอพ ออน แวค , ซิ๊มเพิ่ล แฟคท แดท แร็พ นี๊ด)
And its awlays kris I miss and rap trees
(แอนด์ อิทซ awlays ครีส ซาย มิซ แซน แร็พ ทรี)
And I got my game, I said I got my game
(แอนด์ ดาย ก็อท มาย เกม , ไอ เซ็ด ดาย ก็อท มาย เกม)
From the og’s, smokin reefer m*onshine
(ฟรอม ดิ ogs , สโมกิน รีฟเออะ เอ็ม *onshine)
Poppin oldies, but the whole plane change
(พอพปิน โอดี , บั๊ท เดอะ โฮล เพลน เช้งจํ)
Yo you know me, shipped in from cali got it home
(โย ยู โนว์ มี , shipped อิน ฟรอม กาลี ก็อท ดิธ โฮม)
Cops and goldies, then we smash some ass
(ค็อพ แซน goldies , เด็น วี สแม๊ช ซัม อาซ)
Free autotericoop call nasa to do the numbers
(ฟรี autotericoop คอลลํ nasa ทู ดู เดอะ นั๊มเบ้อร์)
All the freshman from the vocals started firin’ the booth
(ออล เดอะ เฟรซแมน ฟรอม เดอะ โฝแค็ล สท๊าร์ท firin เดอะ บูธ)
Got more whips and chains, then im a start in roots
(ก็อท โม ฮวิพ แซน เชน , เด็น แอม มา สท๊าร์ท อิน รู๊ท)

[Kyjuan:]
([ คายจึน : ])
Ali I’m sick of ballin, unnecessary phone callin
(เอลลี แอม ซิ๊ค อ็อฝ บอลลิน , อะเนซเอ็ซเซริ โฟน คอลลิน)
Man down pimp in distress, I think I’m fallin
(แมน เดาน พิมพ อิน ดิสเทรสส , ไอ ทริ๊งค แอม แฟลลิน)
For anything but the okie doke, Im old school
(ฟอร์ เอนอิธิง บั๊ท ดิ okie doke , แอม โอลด์ สคูล)
Like her and bonz and nukee ropes I cant stand them groupie folks
(ไล๊ค เฮอ แอนด์ บอนส แอนด์ nukee โร๊พ ซาย แค็นท สแทนด์ เด็ม กรูพพี โฟล้ค)
They want me to turn around like this is hokie poke
(เด ว้อนท มี ทู เทิร์น อะราวนฺดฺ ไล๊ค ดิส ซิส hokie โพค)
They want to break me down like erv before I choke
(เด ว้อนท ทู เบร๊ค มี เดาน ไล๊ค erv บีฟอร์ ไอ โชค)
Im not a jack at all im quick draw mcgraw
(แอม น็อท ดา แจ็ค แกท ออล แอม ควิค ดรอว์ แมคคราว)
And number 20 on the lakers couldn’t hold me yahl
(แอนด์ นั๊มเบ้อร์ 20 ออน เดอะ เลเกอร์ คูดซึ่น โฮลด์ มี yahl)
Im climbin over yahl im still scorin
(แอม แคลมบิน โอ๊เฝ่อร yahl แอม สทิลล scorin)
85 percent of yahl awake but still snoring
(85 เพอร์เซ็น อ็อฝ yahl อะเว้ค บั๊ท สทิลล ซโนริง)
Got knowledge yourself and now my style is much older now
(ก็อท นอลเอ็จ ยุรเซลฟ แอนด์ นาว มาย สไทล์ อีส มัช โอลเดอะ นาว)
We derrty ent we all we got we hold it down
(วี เดอร์ดี ent วี ออล วี ก็อท วี โฮลด์ ดิท เดาน)
I’m feelin cooler than cool, my wrist colder wow
(แอม ฟีลิน คูลเออะ แฑ็น คูล , มาย ริ๊ซท โคลเดอ เวา)
If theres a fashion king then I deserve the crown
(อิ๊ฟ แดร์ ซา แฟ๊ชั่น คิง เด็น นาย ดิเสิฝ เดอะ คราวน์)
Im u city, you dressin up im dresisn down
(แอม ยู ซิ๊ที่ , ยู เดสซิน อั๊พ แอม dresisn เดาน)
And u keep messin up, me and your girl gon be messin around
(แอนด์ ยู คี๊พ เมซซิน อั๊พ , มี แอนด์ ยุร เกิร์ล ก็อน บี เมซซิน อะราวนฺดฺ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Murphy Lee:]
([ เมอร์ฟรี ลี : ])

Aiyo im fresh out the gate, from the Lou with a grammy in my rezzie
(ไอโย แอม เฟรช เอ๊าท เดอะ เกท , ฟรอม เดอะ ลู วิธ อะ แกรมมี่ อิน มาย rezzie)
Nelly bought me a prezzie with a diamond in the bezzie
(เนลลี บอท มี อะ prezzie วิธ อะ ได๊ม่อนดํ อิน เดอะ bezzie)
Chicks taugh me how to walk, so when I run I’ll be ready
(ชิค taugh มี ฮาว ทู ว๊อล์ค , โซ เว็น นาย รัน อิลล บี เร๊ดี้)
Females fans sayin that im there baby daddy WHOA
(ฟี๊เมล แฟน เซย์อิน แดท แอม แดร์ เบ๊บี้ แดดดิ โว้ว)
More attention then Justin and Janet
(โม แอ็ทเทนฌัน เด็น จัสติน แอนด์ แจนเนท)
How I Midwest swing and how St Louis ram it
(ฮาว ไอ มิดเวส สวิง แอนด์ ฮาว เอ็ซท ลุอี แร็ม อิท)
Deerty ent dammit, got more bread than a sandwich
(Deerty ent dammit , ก็อท โม เบร้ด แฑ็น อะ แซนวิช)
And my writst got more nuggets than Carmello and Camby
(แอนด์ มาย writst ก็อท โม นักเก็ท แฑ็น คาร์เมวโล แอนด์ Camby)
Look, I’m from the Lou and I’m important like the arts
(ลุ๊ค , แอม ฟรอม เดอะ ลู แอนด์ แอม อิมพอแท็นท ไล๊ค ดิ อาร์ท)
So tours look for me like an important part
(โซ ทัวร์ ลุ๊ค ฟอร์ มี ไล๊ค แอน อิมพอแท็นท พาร์ท)
Find your talent use your talent get your money
(ไฟนด์ ยุร แท๊เล้นท ยู๊ส ยุร แท๊เล้นท เก็ท ยุร มั๊นนี่)
Or don’t find your talent and don’t use it and stay bummy
(ออ ด้อนท์ ไฟนด์ ยุร แท๊เล้นท แอนด์ ด้อนท์ ยู๊ส อิท แอนด์ สเทย์ บัมมี่)
But that don’t owe me cause I built it from scratch
(บั๊ท แดท ด้อนท์ โอว์ มี ค๊อส ไอ บิลท ดิธ ฟรอม สแครทช)
My next sh*t is a house with a house in the back
(มาย เน๊กซท ฌะ *ที อีส ซา เฮ้าส วิธ อะ เฮ้าส อิน เดอะ แบ็ค)
Man I’m been while since middle school
(แมน แอม บีน ไวล์ ซิ๊นซ มิ๊ดเดิ้ล สคูล)
I was that little dude that been round more waist lines than hoola hoops
(ไอ วอส แดท ลิ๊ทเทิ่ล ดยูด แดท บีน ราวนด โม เว๊สท ไลน์ แฑ็น hoola ฮูพ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง American Dream คำอ่านไทย Nelly

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น