เนื้อเพลง She คำอ่านไทย Elvis Costello

She may be the face I can’t forget
( ชี เมย์ บี เดอะ เฟซ ไอ แค้น ฟอร์เก๊ท )
The trace of pleasure or regret
( เดอะ เทร๊ซ ออฟ เพลสเชอะ ออ รีเกร๊ท )
May be my treasure or the price I have to pay
( เมย์ บี มาย เทร๊เช่อร ออ เดอะ ไพร๊ซ์ ไอ แฮพ ทู เพย์ )
She may be the song that summer sings
( ชี เมย์ บี เดอะ ซอง แดท ซั๊มเม่อร์ ซิง )
May be the chill that autumn brings
( เมย์ บี เดอะ ชิล แดท อ๊อทั่มน บริง )
May be a hundred different things
( เมย์ บี อะ ฮั๊นเดร็ด ดีฟฟาเร้น ติง )
Within the measure of a day
( วิธติน เดอะ เม๊เช่อร์ ออฟ อะ เดย์ )

She may be the beauty or the beast
( ชี เมย์ บี เดอะ บิ๊วที่ ออ เดอะ บี๊สท )
May be the famine or the feast
( เมย์ บี เดอะ แฟ๊ไมน์ ออ เดอะ ฟีด )
May turn each day into a heaven or a hell
( เมย์ เทิร์น อีช เดย์ อิ๊นทู อะ เฮ๊ฝเว่น ออ รา เฮ็ลล )
She may be the mirror of my dreams
( ชี เมย์ บี เดอะ มิเร่อร์ ออฟ มาย ดรีม )
The smile reflected in a stream
( เดอะ สไมล์ รีเฟล็คท อิน อะ สทรีม )
She may not be what she may seem
( ชี เมย์ นอท บี ว๊อท ชี เมย์ ซีม )
Inside her shell
( อิ๊นไซด์ เฮอ เชลล์ )
[adsense]
She who always seems so happy in a crowd
( ชี ฮู ออลเว ซีม โซ แฮ๊พพี่ อิน อะ คราวดํ )
Whose eyes can be so private and so proud
( ฮูส อาย แคน บี โซ ไพร๊เหวด แอนด์ โซ เพราดฺ )
No-one’s allowed to see them when they cry
( โน วัน อะลาว ทู ซี เด็ม เว็น เดย์ คราย )
She may be the love that cannot hope to last
( ชี เมย์ บี เดอะ เลิฟ แดท แคนนอท โฮพ ทู ล๊าสท )
Beckons indeed from shadows of the past
( เบคคัน อินดี๊ด ฟรอม ชาโดว ออฟ เดอะ พาสท์ )
That I’ll remember ’til the day I die
( แดท แอล รีเม๊มเบ่อร์ ทิล เดอะ เดย์ ไอ ดาย )

She may be the reason I survive
( ชี เมย์ บี เดอะ รี๊ซั่น นาย เซอร์ไฝ๊ฝ )
The why and wherefore I’m alive
( เดอะ วาย แอนด์ แวร์ฟอร์ แอม อะไล้ฝ )
The one I’ll care for through the rough and ready years
( ดิ วัน แอล แคร์ ฟอร์ ตรู เดอะ รั๊ฟ แอนด์ เร๊ดี้ เยียร์ )
Me, I’ll take her laughter and her tears
( มี , แอล เท้ค เฮอ ลาฝเตอร์ แอนด์ เฮอ เทียร์ )
And make them all my souvenirs
( แอนด์ เม้ค เด็ม ออล มาย ซูฝีเหนี่ย )
For when she goes I’ve got to be
( ฟอร์ เว็น ชี โกซ แอบ กอท ทู บี )
The meaning of my life is she
( เดอะ มีนนิ่ง ออฟ มาย ไล๊ฟ อีส ชี )
She… , oh she
( ชี , โอ้ ชี )

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง She คำอ่านไทย Elvis Costello

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น