เนื้อเพลง That’s What You Told Me คำอ่านไทย Five

That’s what you told me baby
( แด้ท ว๊อท ยู โทลด มี เบ๊บี้)
That’s what you told me baby
(แด้ท ว๊อท ยู โทลด มี เบ๊บี้)
That’s what you told me baby
(แด้ท ว๊อท ยู โทลด มี เบ๊บี้)
You drive me crazy
(ยู ไดร๊ฝ มี คเรสิ)

That’s what you told me baby
(แด้ท ว๊อท ยู โทลด มี เบ๊บี้)
That’s what you told me baby
(แด้ท ว๊อท ยู โทลด มี เบ๊บี้)
That’s what you told me baby
(แด้ท ว๊อท ยู โทลด มี เบ๊บี้)
You drive me crazy
(ยู ไดร๊ฝ มี คเรสิ)

I thought I was the one, when we were together
(ไอ ธอท ไอ วอส ดิ วัน , เว็น วี เวอ ทูเก๊ทเธ่อร์)
You would take me to, another place and time
(ยู เวิด เท้ค มี ทู , อะน๊าเทร่อร์ เพลส แอนด์ ไทม์)
That I could feel free
(แดท ไอ เคิด ฟีล ฟรี)
You were all that I was searching for
(ยู เวอ ออล แดท ไอ วอส เซิชอิง ฟอร์)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])
That’s just when I …
(แด้ท จั๊สท เว็น นาย)
I thought I could lean on you for life
(ไอ ธอท ไอ เคิด ลีน ออน ยู ฟอร์ ไล๊ฟ)
I thought that the sun would always shine
(ไอ ธอท แดท เดอะ ซัน เวิด ออลเว ไชน์)
But you took my dreams away
(บั๊ท ยู ทุค มาย ดรีม อะเวย์)
I remember the lies that you told me baby
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ เดอะ ไล แดท ยู โทลด มี เบ๊บี้)

[chorus 2]
([ ค๊อรัส 2 ])
One! – you told me you love me, you need me
(วัน ! ยู โทลด มี ยู ลัฝ มี , ยู นี๊ด มี)
Two! – you told me you never deceive me
(ทู ! ยู โทลด มี ยู เน๊เฝ่อร์ ดิซีฝ มี)
Three! – you told me you’d always be true
(ทรี ! ยู โทลด มี ยูต ออลเว บี ทรู)
Four! – you told me we’re through
(โฟ ! ยู โทลด มี เวีย ทรู)
That’s what you told me
(แด้ท ว๊อท ยู โทลด มี)

That’s what you told me baby
(แด้ท ว๊อท ยู โทลด มี เบ๊บี้)
That’s what you told me
(แด้ท ว๊อท ยู โทลด มี)

Tell me was it fun, taking my love for granted
(เทลล มี วอส ซิท ฟัน , เทคอิง มาย ลัฝ ฟอร์ แกร๊นท)
Now I’m not the one
(นาว แอม น็อท ดิ วัน)
Everything we used to share, has up and gone
(เอ๊วี่ติง วี ยู๊ส ทู แชร์ , แฮ็ส อั๊พ แอนด์ กอน)
I don’t need to tell you, you were wrong
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด ทู เทลล ยู , ยู เวอ รอง)

[chorus & chorus 2]
([ ค๊อรัส & ค๊อรัส 2 ])
That’s just when I …
(แด้ท จั๊สท เว็น นาย)
I thought I could lean on you for life
(ไอ ธอท ไอ เคิด ลีน ออน ยู ฟอร์ ไล๊ฟ)
I thought that the sun would always shine
(ไอ ธอท แดท เดอะ ซัน เวิด ออลเว ไชน์)
But you took my dreams away
(บั๊ท ยู ทุค มาย ดรีม อะเวย์)
I remember the lies that you told me baby
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ เดอะ ไล แดท ยู โทลด มี เบ๊บี้)

One! – you told me you love me, you need me
(วัน ! ยู โทลด มี ยู ลัฝ มี , ยู นี๊ด มี)
Two! – you told me you never deceive me
(ทู ! ยู โทลด มี ยู เน๊เฝ่อร์ ดิซีฝ มี)
Three! – you told me you’d always be true
(ทรี ! ยู โทลด มี ยูต ออลเว บี ทรู)
Four! – you told me we’re through
(โฟ ! ยู โทลด มี เวีย ทรู)
That’s what you told me
(แด้ท ว๊อท ยู โทลด มี)

That’s what you told me baby
(แด้ท ว๊อท ยู โทลด มี เบ๊บี้)
That’s what you told me baby
(แด้ท ว๊อท ยู โทลด มี เบ๊บี้)
That’s what you told me baby
(แด้ท ว๊อท ยู โทลด มี เบ๊บี้)
You drive me crazy
(ยู ไดร๊ฝ มี คเรสิ)

That’s what you told me baby
(แด้ท ว๊อท ยู โทลด มี เบ๊บี้)
That’s what you told me baby
(แด้ท ว๊อท ยู โทลด มี เบ๊บี้)
That’s what you told me baby
(แด้ท ว๊อท ยู โทลด มี เบ๊บี้)
You drive me crazy
(ยู ไดร๊ฝ มี คเรสิ)

[rap]
([ แร็พ ])
That’s what you told me girl, tell me no lie
(แด้ท ว๊อท ยู โทลด มี เกิร์ล , เทลล มี โน ไล)
Do you wanna fly super high, super dooper high?
(ดู ยู วอนนา ฟลาย ซู๊เพ้อร์ ไฮฮ , ซู๊เพ้อร์ ดูปเพอ ไฮฮ)
No mistakes when I with you,
(โน มิสเท้ค เว็น นาย วิธ ยู ,)
Know exactly what I wanna do
(โนว์ เอ็กแสคทลิ ว๊อท ไอ วอนนา ดู)
Lay you down and pursue me
(เลย์ ยู เดาน แอนด์ เพอร์ซู มี)

I’m super fly, cos I’m super high when I’m by your side
(แอม ซู๊เพ้อร์ ฟลาย , คอซ แอม ซู๊เพ้อร์ ไฮฮ เว็น แอม บาย ยุร ไซด์)
If you like girl, tell me did you like?
(อิ๊ฟ ยู ไล๊ค เกิร์ล , เทลล มี ดิด ยู ไล๊ค)
1 if you wanna
(1 อิ๊ฟ ยู วอนนา)
2 if you gonna
(2 อิ๊ฟ ยู กอนนะ)
3 time to jive
(3 ไทม์ ทู ไจฝ)
4, 5 bring it live
(4 , 5 บริง อิท ไล้ฝ)

One! – you told me you love me, you need me [you told me you love me]
(วัน ! ยู โทลด มี ยู ลัฝ มี , ยู นี๊ด มี [ ยู โทลด มี ยู ลัฝ มี ])
Two! – you told me you never deceive me [never deceive me]
(ทู ! ยู โทลด มี ยู เน๊เฝ่อร์ ดิซีฝ มี [ เน๊เฝ่อร์ ดิซีฝ มี ])
Three! – you told me you’d always be true [so true, so true, so true baby, baby]
(ทรี ! ยู โทลด มี ยูต ออลเว บี ทรู [ โซ ทรู , โซ ทรู , โซ ทรู เบ๊บี้ , เบ๊บี้ ])
Four! – you told me we’re through
(โฟ ! ยู โทลด มี เวีย ทรู)
That’s what you told me [you told me, You told me]
(แด้ท ว๊อท ยู โทลด มี [ ยู โทลด มี , ยู โทลด มี ])
You told me you love me, you need me
(ยู โทลด มี ยู ลัฝ มี , ยู นี๊ด มี)
[you love me, you driving me crazy]
([ ยู ลัฝ มี , ยู ดรายวิง มี คเรสิ ])

You told me you never deceive me [you told me you love me, you driving me crazy]
(ยู โทลด มี ยู เน๊เฝ่อร์ ดิซีฝ มี [ ยู โทลด มี ยู ลัฝ มี , ยู ดรายวิง มี คเรสิ ])
You told me you’d always be true [you told me you need me, you told me you want me]
(ยู โทลด มี ยูต ออลเว บี ทรู [ ยู โทลด มี ยู นี๊ด มี , ยู โทลด มี ยู ว้อนท มี ])
You told me we’re through [you told me you needed me you driving me crazy]
(ยู โทลด มี เวีย ทรู [ ยู โทลด มี ยู นี๊ด มี ยู ดรายวิง มี คเรสิ ])
That’s what you told me
(แด้ท ว๊อท ยู โทลด มี)
One!
(วัน !)
That’s what you told me baby
(แด้ท ว๊อท ยู โทลด มี เบ๊บี้)
That’s what you told me baby
(แด้ท ว๊อท ยู โทลด มี เบ๊บี้)
Two!
(ทู !)
[Told me lies]
([ โทลด มี ไล ])
That’s what you told me baby
(แด้ท ว๊อท ยู โทลด มี เบ๊บี้)
You drive me crazy
(ยู ไดร๊ฝ มี คเรสิ)
Three!
(ทรี !)
That’s what you told me baby [Crazy, Crazy]
(แด้ท ว๊อท ยู โทลด มี เบ๊บี้ [ คเรสิ , คเรสิ ])
That’s what you told me baby [Crazy, Crazy]
(แด้ท ว๊อท ยู โทลด มี เบ๊บี้ [ คเรสิ , คเรสิ ])
Four!
(โฟ !)
That’s what you told me baby
(แด้ท ว๊อท ยู โทลด มี เบ๊บี้)
You drive me crazy
(ยู ไดร๊ฝ มี คเรสิ)
One! – you told me you love me, you need me……..
(วัน ! ยู โทลด มี ยู ลัฝ มี , ยู นี๊ด มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง That’s What You Told Me คำอ่านไทย Five

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น