เนื้อเพลง I’m So Hood คำอ่านไทย G-Unit

[50 Cent]
( [ 50 เซ็นท ])

Yeah, Yeah, Yeah
(เย่ , เย่ , เย่)
Little Tyrone Toddy gettin’ his ass whipped so he holdin’ that gat down
(ลิ๊ทเทิ่ล ทายโรน ทอดดิ เกดดิน ฮิส อาซ วิพชฺ โซ ฮี โฮดดิน แดท แกท เดาน)
His momma think it’s my fault cause he listen to back down
(ฮิส มอมมา ทริ๊งค อิทซ มาย ฟอลท ค๊อส ฮี ลิ๊สซึ่น ทู แบ็ค เดาน)
Bobby was a f*cking bum he pumpin’ ??? now
(บอบบิ วอส ซา เอฟ *คิง บัม ฮี พัมปิน นาว)
He keeps her fresh chicks white T’s and fitted hats now
(ฮี คี๊พ เฮอ เฟรช ชิค ไว๊ท Ts แซน ฟิททฺ แฮ็ท นาว)
Uncle Rock-a-whiner we wont put the yack down
(อั๊งเคิ่ล ร๊อค กา whiner วี ว็อนท พุท เดอะ yack เดาน)
Erica the jump shop but he’s smoking crack now
(อีริกคา เดอะ จั๊มพ ช๊อพ บั๊ท อีส สโมคกิ้ง แคร๊ค นาว)
The Lunatics the Lost Boys cheap sh*t is wack now
(เดอะ ลยูนะทิค เดอะ ล็อซท บอย ชี๊พ ฌะ *ที อีส แวค นาว)
Country boots shrowden crackers got him on his back now
(คั๊นทรี่ บู๊ท shrowden คแรคเคอะ ก็อท ฮิม ออน ฮิส แบ็ค นาว)
And Sean runnin’ round with his gat now
(แอนด์ ซีน รูนนิน ราวนด วิธ ฮิส แกท นาว)
Up in n*ggaz cribs sayin’ where that money at pound
(อั๊พ อิน เอ็น *ggaz คริบ เซย์อิน แวร์ แดท มั๊นนี่ แอ็ท เพานด)
And Saundra from BK I seen her out in Houston
(แอนด์ Saundra ฟรอม BK ไอ ซีน เฮอ เอ๊าท อิน ฮูซตัน)
That b*tch travel the world she runnin’ round boostin’
(แดท บี *tch แทร๊เฝ่ล เดอะ เวิลด ชี รูนนิน ราวนด boostin)
And Toya got these bad ass kids they a nusince
(แอนด์ Toya ก็อท ฑิส แบ้ด อาซ คิด เด อะ nusince)
Their baby daddy’s never come around they useless
(แดร์ เบ๊บี้ แดดดิ เน๊เฝ่อร์ คัม อะราวนฺดฺ เด ยูสเหลด)
Everynow and then I come through on some new sh*t
(Everynow แอนด์ เด็น นาย คัม ทรู ออน ซัม นิว ฌะ *ที)
Pearly white six and some chrome deuce deuce.
(เพอลิ ไว๊ท ซิกซ์ แอนด์ ซัม คโรม ดยูซ ดยูซ)

[Chorus: 50 Cent]
([ ค๊อรัส : 50 เซ็นท ])

I’m so hood, I can’t help it
(แอม โซ ฮุด , ไอ แค็นท เฮ้ลพ อิท)
I’m so hood, I can’t help it
(แอม โซ ฮุด , ไอ แค็นท เฮ้ลพ อิท)
Love me for being me
(ลัฝ มี ฟอร์ บีอิง มี)
Cause I can’t change it can’t rearrange it I am what I am.
(ค๊อส ไอ แค็นท เช้งจํ อิท แค็นท รีโอเรง อิท ไอ แอ็ม ว๊อท ไอ แอ็ม)
So love me for being me.
(โซ ลัฝ มี ฟอร์ บีอิง มี)

I’m so hood, I can’t help it
(แอม โซ ฮุด , ไอ แค็นท เฮ้ลพ อิท)
I’m so hood, I can’t help it
(แอม โซ ฮุด , ไอ แค็นท เฮ้ลพ อิท)
Love me for being me
(ลัฝ มี ฟอร์ บีอิง มี)
Cause I can’t change it can’t rearrange it I am what I am.
(ค๊อส ไอ แค็นท เช้งจํ อิท แค็นท รีโอเรง อิท ไอ แอ็ม ว๊อท ไอ แอ็ม)
So love me for being me.
(โซ ลัฝ มี ฟอร์ บีอิง มี)

[50 Cent]
([ 50 เซ็นท ])

Now Im’a six man momma told me god don’t like ugly
(นาว แอมอา ซิกซ์ แมน มอมมา โทลด มี ก๊อด ด้อนท์ ไล๊ค อั๊กลี่)
I fell scraped my face and thought god must don’t love me
(ไอ เฟ็ล ซคแร็พ มาย เฟซ แอนด์ ธอท ก๊อด มัสท์ ด้อนท์ ลัฝ มี)
So Owen every morning before he sell dope
(โซ โอเว๊น เอ๊เฝอร์รี่ ม๊อร์นิ่ง บีฟอร์ ฮี เซลล์ โดพ)
N*ggaz keep whoopin’ that ass cause he sell soap.
(เอ็น *ggaz คี๊พ whoopin แดท อาซ ค๊อส ฮี เซลล์ โซ้พ)
Charlie be beggin’ all the time he stay broke
(ชาร์ริ บี เบคกิน ออล เดอะ ไทม์ ฮี สเทย์ บโรค)
Flip be down on 109 rollin’ up smoke
(ฟลิพ บี เดาน ออน 109 โรลลิน อั๊พ สโม๊ค)
Chamie he a thief catch a stunt in a stolen car
(Chamie ฮี อะ ทรี๊ฟ แค็ทช อะ ซทันท อิน อะ ซโทเล็น คารํ)
He that n*gga that you call when you crash and need new parts
(ฮี แดท เอ็น *gga แดท ยู คอลลํ เว็น ยู คแร็ฌ แอนด์ นี๊ด นิว พาร์ท)
They say they love me because I rap now but they don’t like me
(เด เซย์ เด ลัฝ มี บิคอส ไอ แร็พ นาว บั๊ท เด ด้อนท์ ไล๊ค มี)
I’ve been locked up 3 times and they ain’t write me
(แอฝ บีน ล๊อค อั๊พ 3 ไทม์ แซน เด เอน ไร๊ท มี)
Stevey a pump f*cker with Shanqua get mean quick
(Stevey อะ พั๊มพ ฟัคer วิธ Shanqua เก็ท มีน ควิค)
Pop shots at you he sure must s*ck a mean d*ck
(พ็อพ ฌ็อท แอ็ท ยู ฮี ชัวร์ มัสท์ เอส *ck กา มีน ดี *ck)
The blocks hot D’s jump out on us almost all the time
(เดอะ บล๊อค ฮอท ดีสฺ จั๊มพ เอ๊าท ออน อัซ อ๊อลโมสท ดอร์ เดอะ ไทม์)
They watch us from the building but n*ggaz still be on the grime
(เด ว๊อทช อัซ ฟรอม เดอะ บีลดิง บั๊ท เอ็น *ggaz สทิลล บี ออน เดอะ กไรม)
Wade used to call the cops and tell them G had a nine
(เวด ยู๊ส ทู คอลลํ เดอะ ค็อพ แซน เทลล เด็ม จี แฮ็ด อะ ไนน)
Till G put that gunin down that ??
(ทิลล์ จี พุท แดท gunin เดาน แดท)

[Chorus: 50 Cent]
([ ค๊อรัส : 50 เซ็นท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’m So Hood คำอ่านไทย G-Unit

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น