เนื้อเพลง Sometimes It Snows In April คำอ่านไทย Sasha

Prince cover
( พริ๊นซ์ โค๊ฝเฝ่อร์)

Tracy died soon after a long fought civil war,
(เทซซี่ ดาย ซูน แอ๊ฟเท่อร รา ลอง ฟอท ซี๊ฝิ่ล วอร์ ,)
just after I’d wiped away his last tear
(จั๊สท แอ๊ฟเท่อร อาย ไว๊พ อะเวย์ ฮิส ล๊าสท เทียร์)
I guess he’s better off than he was before,
(ไอ เกสส อีส เบ๊ทเท่อร์ ออฟฟ แฑ็น ฮี วอส บีฟอร์ ,)
A whole lot better off than the fools he left here
(อะ โฮล ล็อท เบ๊ทเท่อร์ ออฟฟ แฑ็น เดอะ ฟูล ฮี เล๊ฟท เฮียร)
I used 2 cry 4 Tracy because he was my only friend
(ไอ ยู๊ส 2 คราย 4 เทซซี่ บิคอส ฮี วอส มาย โอ๊นลี่ เฟรน)
Those kind of cars don’t pass u every day
(โฑส ไคนด์ อ็อฝ คารํ ด้อนท์ เพซ ยู เอ๊เฝอร์รี่ เดย์)
I used 2 cry 4 Tracy because I wanted to see him again,
(ไอ ยู๊ส 2 คราย 4 เทซซี่ บิคอส ไอ ว้อนท ทู ซี ฮิม อะเกน ,)
But sometimes sometimes life ain’t always the way…
(บั๊ท ซัมไทม์ ซัมไทม์ ไล๊ฟ เอน ออลเว เดอะ เวย์)

Sometimes it snows in April
(ซัมไทม์ ซิท สโนว์ ซิน เอพริล)
Sometimes I feel so bad, so bad
(ซัมไทม์ ซาย ฟีล โซ แบ้ด , โซ แบ้ด)
Sometimes I wish life was never ending,
(ซัมไทม์ ซาย วิ๊ช ไล๊ฟ วอส เน๊เฝ่อร์ เอนดิง ,)
and all good things, they say, never last
(แอนด์ ออล กู๊ด ทริง , เด เซย์ , เน๊เฝ่อร์ ล๊าสท)

Springtime was always my favorite time of year,
(สปิงไทม์ วอส ออลเว มาย เฟเฝอะริท ไทม์ อ็อฝ เยียร์ ,)
A time 4 lovers holding hands in the rain
(อะ ไทม์ 4 ลัฝเออะ โฮลดิง แฮนด์ ซิน เดอะ เรน)
Now springtime only reminds me of Tracy’s tears
(นาว สปิงไทม์ โอ๊นลี่ รีไมนด์ มี อ็อฝ เทซซี่ เทียร์)
Always cry 4 love, never cry 4 pain
(ออลเว คราย 4 ลัฝ , เน๊เฝ่อร์ คราย 4 เพน)
He used 2 say so strong unafraid to die
(ฮี ยู๊ส 2 เซย์ โซ สทรอง อนาเฟรด ทู ดาย)
Unafraid of the death that left me hypnotized
(อนาเฟรด อ็อฝ เดอะ เด้ท แดท เล๊ฟท มี ฮีพโนะไทส)
No, staring at his picture I realized
(โน , ซแทริง แอ็ท ฮิส พิ๊คเจ้อร์ ไอ รีแอะไลส)
No one could cry the way my Tracy cried
(โน วัน เคิด คราย เดอะ เวย์ มาย เทซซี่ คราย)

Sometimes it snows in April
(ซัมไทม์ ซิท สโนว์ ซิน เอพริล)
Sometimes I feel so bad
(ซัมไทม์ ซาย ฟีล โซ แบ้ด)
Sometimes, sometimes I wish that life was never ending,
(ซัมไทม์ , ซัมไทม์ ซาย วิ๊ช แดท ไล๊ฟ วอส เน๊เฝ่อร์ เอนดิง ,)
And all good things, they say, never last
(แอนด์ ออล กู๊ด ทริง , เด เซย์ , เน๊เฝ่อร์ ล๊าสท)

I often dream of heaven and I know that Tracy’s there
(ไอ อ๊อฟเฟ่น ดรีม อ็อฝ เฮ๊ฝเฝ่น แอนด์ ดาย โนว์ แดท เทซซี่ แดร์)
I know that he has found another friend
(ไอ โนว์ แดท ฮี แฮ็ส เฟานด อะน๊าเทร่อร์ เฟรน)
Maybe he’s found the answer 2 all the April snow
(เมบี อีส เฟานด ดิ แอ๊นเซ่อร 2 ออล ดิ เอพริล สโนว์)
Maybe one day I’ll see my Tracy again
(เมบี วัน เดย์ อิลล ซี มาย เทซซี่ อะเกน)

Sometimes it snows in April
(ซัมไทม์ ซิท สโนว์ ซิน เอพริล)
Sometimes I feel so bad, so bad
(ซัมไทม์ ซาย ฟีล โซ แบ้ด , โซ แบ้ด)
Sometimes I wish that life was never ending,
(ซัมไทม์ ซาย วิ๊ช แดท ไล๊ฟ วอส เน๊เฝ่อร์ เอนดิง ,)
But all good things, they say, never last
(บั๊ท ดอร์ กู๊ด ทริง , เด เซย์ , เน๊เฝ่อร์ ล๊าสท)

All good things that say, never last
(ออล กู๊ด ทริง แดท เซย์ , เน๊เฝ่อร์ ล๊าสท)
And love, it isn’t love until it’s past
(แอนด์ ลัฝ , อิท อีสซึ่น ลัฝ อันทิล อิทซ พาสท์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sometimes It Snows In April คำอ่านไทย Sasha

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น