เนื้อเพลง Apollo 13 คำอ่านไทย The Tears

Estuary girl you’re not the one
( เอซชิวเอริ เกิร์ล ยัวร์ น็อท ดิ วัน)
You don’t belong to the world that I’m from
(ยู ด้อนท์ บีลอง ทู เดอะ เวิลด แดท แอม ฟรอม)
Your lazy words blow like confetti in the wind
(ยุร เล๊ซี่ เวิร์ด โบลว์ ไล๊ค ค็อนเฟททิ อิน เดอะ วินด)
In the wind
(อิน เดอะ วินด)

Estuary girl you’re not part of my scene
(เอซชิวเอริ เกิร์ล ยัวร์ น็อท พาร์ท อ็อฝ มาย ซีน)
Your feet don’t belong in my upholstery
(ยุร ฟีท ด้อนท์ บีลอง อิน มาย อัพโฮลซเทอะริ)
Sometimes I sink when you call me on the phone
(ซัมไทม์ ซาย ซิ๊งค เว็น ยู คอลลํ มี ออน เดอะ โฟน)
On the phone
(ออน เดอะ โฟน)

Oh but if you follow me I will follow you to the unknown
(โอ บั๊ท อิ๊ฟ ยู ฟ๊อลโล่ว มี ไอ วิล ฟ๊อลโล่ว ยู ทู ดิ อันโนน)
Oh like Apollo, like Apollo we’ll fly to the moon
(โอ ไล๊ค Apollo , ไล๊ค Apollo เวลล ฟลาย ทู เดอะ มูน)
Oh yes if you follow me I will follow you to the unknown
(โอ เย็ซ อิ๊ฟ ยู ฟ๊อลโล่ว มี ไอ วิล ฟ๊อลโล่ว ยู ทู ดิ อันโนน)
Oh like Apollo, like Apollo 13 we’ll explode
(โอ ไล๊ค Apollo , ไล๊ค Apollo 13 เวลล เอ็กซโพลด)

Sad as a song, a child of the streets
(แซ้ด แอส ซา ซ็อง , อะ ชายลํดํ อ็อฝ เดอะ สทรีท)
Your skin don’t belong on my designer sheets
(ยุร สกิน ด้อนท์ บีลอง ออน มาย ดิไสนเนอะ ฌีท)
In eyeliner you wrote me a note that I’ll never read at all
(อิน eyeliner ยู โรท มี อะ โน๊ท แดท อิลล เน๊เฝ่อร์ รี๊ด แอ็ท ดอร์)
Estuary girl
(เอซชิวเอริ เกิร์ล)

Oh but if you follow me I will follow you to the unknown
(โอ บั๊ท อิ๊ฟ ยู ฟ๊อลโล่ว มี ไอ วิล ฟ๊อลโล่ว ยู ทู ดิ อันโนน)
Oh like Apollo, like Apollo we’ll fly to the moon
(โอ ไล๊ค Apollo , ไล๊ค Apollo เวลล ฟลาย ทู เดอะ มูน)
Oh yes if you follow me I will follow you into the unknown
(โอ เย็ซ อิ๊ฟ ยู ฟ๊อลโล่ว มี ไอ วิล ฟ๊อลโล่ว ยู อิ๊นทู ดิ อันโนน)
Oh like Apollo, like Apollo 13 we’ll explode
(โอ ไล๊ค Apollo , ไล๊ค Apollo 13 เวลล เอ็กซโพลด)

Oh yes if you follow me I will follow you into the unknown
(โอ เย็ซ อิ๊ฟ ยู ฟ๊อลโล่ว มี ไอ วิล ฟ๊อลโล่ว ยู อิ๊นทู ดิ อันโนน)
[Estuary girl you’re not the one]
([ เอซชิวเอริ เกิร์ล ยัวร์ น็อท ดิ วัน ])
Oh like Apollo, like Apollo we’ll sink like a stone
(โอ ไล๊ค Apollo , ไล๊ค Apollo เวลล ซิ๊งค ไล๊ค เก สโทน)
[You don’t belong to the world that I’m from]
([ ยู ด้อนท์ บีลอง ทู เดอะ เวิลด แดท แอม ฟรอม ])
Oh yes if you follow me I will follow you into the unknown
(โอ เย็ซ อิ๊ฟ ยู ฟ๊อลโล่ว มี ไอ วิล ฟ๊อลโล่ว ยู อิ๊นทู ดิ อันโนน)
[Estuary girl you’re not the one]
([ เอซชิวเอริ เกิร์ล ยัวร์ น็อท ดิ วัน ])
Oh like Apollo, like Apollo 13 we’ll explode
(โอ ไล๊ค Apollo , ไล๊ค Apollo 13 เวลล เอ็กซโพลด)
[You don’t belong to the world that I’m from]
([ ยู ด้อนท์ บีลอง ทู เดอะ เวิลด แดท แอม ฟรอม ])

[Estuary girl you’re not the one]
([ เอซชิวเอริ เกิร์ล ยัวร์ น็อท ดิ วัน ])
[You don’t belong to the world that I’m from]
([ ยู ด้อนท์ บีลอง ทู เดอะ เวิลด แดท แอม ฟรอม ])

[Estuary girl you’re not the one]
([ เอซชิวเอริ เกิร์ล ยัวร์ น็อท ดิ วัน ])
You don’t belong to the world that I’m from
(ยู ด้อนท์ บีลอง ทู เดอะ เวิลด แดท แอม ฟรอม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Apollo 13 คำอ่านไทย The Tears

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น