เนื้อเพลง I Can Transform Ya คำอ่านไทย Chris Brown Feat.Lil Wayne

[Lil Wayne]
( [ ลิล เวย์นี ] )
Go hey Lil Mama,
( โก เฮ้ ลิล มามา , )
I can transform ya,
( ไอ แคน ทรานซฟอร์ม ยา , )
No I can’t dance, but I can dance on ya,
( โน ไอ แค้น แด๊นซ์ , บั๊ท ไอ แคน แด๊นซ์ ออน ยา , )
Swizz on the beat, Chris move ya feet,
( สวิซ ออน เดอะ บีท , คริส มู๊ฝ ยา ฟีด , )
And baby I can transform your him to a me,
( แอนด์ เบ๊บี้ ไอ แคน ทรานซฟอร์ม ยัวร์ ฮิม ทู อะ มี , )
I can change your life, make it so new,
( ไอ แคน เช้งจํ ยัวร์ ไล๊ฟ , เม้ค อิท โซ นิว , )
Make you never want to go back to the old you,
( เม้ค ยู เน๊เว่อร์ ว้อนท ทู โก แบ็ค ทู ดิ โอลด์ ยู , )
Ciroc and lime, give it a lil time,
( Ciroc แอนด์ ไลม , กี๊ฝ อิท ดา ลิล ไทม์ , )
And she can transform like Optimus Prime
( แอนด์ ชี แคน ทรานซฟอร์ม ไล๊ค ออปติมัส ไพร์ม )

[Chris Brown]
( [ คริส บราวนํ ] )
Need a ride,
( นี๊ด อะ ไรด์ , )
I can range you up,
( ไอ แคน เร๊นจ ยู อั๊พ , )
Money, I can change you up,
( มั๊นนี่ , ไอ แคน เช้งจํ ยู อั๊พ , )
You can ride your own,
( ยู แคน ไรด์ ยัวร์ โอว์น , )
No longer be the passenger,
( โน ลองเงอ บี เดอะ แพสเซนเจอะ , )
Swag low, I build you up,
( สแวก โลว , ไอ บิ้ลดํ ยู อั๊พ , )
Knees, we can stand you up,
( นี , วี แคน สแทนด์ ยู อั๊พ , )
Red lips, red dress, like ’em like a fire truck,
( เร้ด ลิพ , เร้ด เดรส , ไล๊ค เอ็ม ไล๊ค เก ไฟเออะร ทรั๊ค , )

[Chorus]
( [ ค๊อรัส ] )
What you need, you can have that,
( ว๊อท ยู นี๊ด , ยู แคน แฮพ แดท , )
My black card, they don’t decline that,
( มาย แบล๊ค ค้าร์ด , เดย์ โด๊นท ดีไคลน์ แดท , )
See potential in ya, let me mould that,
( ซี โพเท๊นเชี่ยล อิน ยา , เล็ท มี โมลดฺ แดท , )
I can transform ya, I can transform ya,
( ไอ แคน ทรานซฟอร์ม ยา , ไอ แคน ทรานซฟอร์ม ยา , )

I can transform ya, I can transform ya,
( ไอ แคน ทรานซฟอร์ม ยา , ไอ แคน ทรานซฟอร์ม ยา , )
Anything ya want, I can [I can] get it for ya,
( เอนนีธิง ยา ว้อนท , ไอ แคน [ ไอ แคน ] เก็ท ดิท ฟอร์ ยา , )
You’re my baby girl,
( ยัวร์ มาย เบ๊บี้ เกิร์ล , )
Shoulda known I did it for ya,
( ชูดา โนว์ นาย ดิด ดิท ฟอร์ ยา , )
I can trans, I can trans, I can transform ya,
( ไอ แคน ทรานซ์ , ไอ แคน ทรานซ์ , ไอ แคน ทรานซฟอร์ม ยา , )

Shoes – you got it [got it]
( ชู ยู กอท ดิท [ กอท ดิท ] )
Bags – you got it [got it],
( แบ๊ก ยู กอท ดิท [ กอท ดิท ] , )
Cars – you got it [got it],
( คารํ ยู กอท ดิท [ กอท ดิท ] , )
Money – still got it [got it],
( มั๊นนี่ สทิลล กอท ดิท [ กอท ดิท ] , )
I can transform ya, I can transform ya,
( ไอ แคน ทรานซฟอร์ม ยา , ไอ แคน ทรานซฟอร์ม ยา , )
Anything you want I can [I can] get it for ya,
( เอนนีธิง ยู ว้อนท ไอ แคน [ ไอ แคน ] เก็ท ดิท ฟอร์ ยา , )

[Chris Brown]
( [ คริส บราวนํ ] )
See me in the video, you can have it really though,
( ซี มี อิน เดอะ วีดีโอ , ยู แคน แฮพ อิท เรียลรี๊ โตว , )
Iced out everything, break you like an eskimo,
( ไอซีอี เอ๊าท เอฟรี่ติง , เบร๊ค ยู ไล๊ค แอน เอสคีโม , )
Wanna fly, we can go, anywhere you wanna go,
( วอนนา ฟลาย , วี แคน โก , เอนี่แวร์ ยู วอนนา โก , )
Jimmy Choos in Italy, Louis V in Tokyo,
( Jimmy ชูสฺ ซิน อิตาลี่ , หลุยส์ V อิน โตเกียว , )

Something like Pinnochio,
( ซัมติง ไล๊ค พีนกคีโอ้ , )
If you lie down, I’ma grow,
( อิ๊ฟ ยู ไล ดาวน์ , แอมมา โกรว์ , )
Wanna see me do it big,
( วอนนา ซี มี ดู อิท บิ๊ก , )
I can show you how it goes,
( ไอ แคน โชว์ ยู ฮาว อิท โกซ , )
Take you from an amateur to being professional,
( เท้ค ยู ฟรอม แอน อะเมเท่อร ทู บีกีน โปรเฟ๊สชั่นน่อล , )
I can have you swag surfing
( ไอ แคน แฮพ ยู สแวก เซิร์ฟฟิง )
[adsense]
[Chorus]
( [ ค๊อรัส ] )
What you need, you can have that,
( ว๊อท ยู นี๊ด , ยู แคน แฮพ แดท , )
My black card, they don’t decline that,
( มาย แบล๊ค ค้าร์ด , เดย์ โด๊นท ดีไคลน์ แดท , )
See potential in ya, let me mould that,
( ซี โพเท๊นเชี่ยล อิน ยา , เล็ท มี โมลดฺ แดท , )
I can transform ya, I can transform ya,
( ไอ แคน ทรานซฟอร์ม ยา , ไอ แคน ทรานซฟอร์ม ยา , )

I can transform ya, I can transform ya,
( ไอ แคน ทรานซฟอร์ม ยา , ไอ แคน ทรานซฟอร์ม ยา , )
Anything ya want, I can [I can] get it for ya,
( เอนนีธิง ยา ว้อนท , ไอ แคน [ ไอ แคน ] เก็ท ดิท ฟอร์ ยา , )
You’re my baby girl,
( ยัวร์ มาย เบ๊บี้ เกิร์ล , )
Shoulda known I did it for ya,
( ชูดา โนว์ นาย ดิด ดิท ฟอร์ ยา , )
I can trans, I can trans, I can transform ya,
( ไอ แคน ทรานซ์ , ไอ แคน ทรานซ์ , ไอ แคน ทรานซฟอร์ม ยา , )

Shoes – you got it [got it]
( ชู ยู กอท ดิท [ กอท ดิท ] )
Bags – you got it [got it],
( แบ๊ก ยู กอท ดิท [ กอท ดิท ] , )
Cars – you got it [got it],
( คารํ ยู กอท ดิท [ กอท ดิท ] , )
Money – still got it [got it],
( มั๊นนี่ สทิลล กอท ดิท [ กอท ดิท ] , )
I can transform ya, I can transform ya,
( ไอ แคน ทรานซฟอร์ม ยา , ไอ แคน ทรานซฟอร์ม ยา , )
Anything you want I can [I can] get it for ya,
( เอนนีธิง ยู ว้อนท ไอ แคน [ ไอ แคน ] เก็ท ดิท ฟอร์ ยา , )

[Lil Wayne]
( [ ลิล เวย์นี ] )
Alright,
( ออลไร๊ท , )
I can transform ya, like a transformer,
( ไอ แคน ทรานซฟอร์ม ยา , ไล๊ค เก แทรนซฺฟอร์มเมอะ , )
I can turn you from a human to a Carter,
( ไอ แคน เทิร์น ยู ฟรอม อะ ฮิ๊วแมน ทู อะ คาร์เตอร์ , )
Take you off the bench, t-turn ya to a starter,
( เท้ค ยู ออฟฟ เดอะ เบ๊นช , t เทิร์น ยา ทู อะ สตาร์เดอ , )
Then take you home and put you on a charger,
( เด็น เท้ค ยู โฮม แอนด์ พุท ยู ออน อะ ชาเกอร์ , )
Then my car transforms to a charter,
( เด็น มาย คารํ ทรานซฟอร์ม ทู อะ ช๊าเท่อร์ , )
And we can fly to wherever you ever thought of,
( แอนด์ วี แคน ฟลาย ทู แวร์เอฟเวอะ ยู เอ๊เว่อร์ ตรอด ออฟ , )
I take you to where its warmer,
( ไอ เท้ค ยู ทู แวร์ อิทซ วอร์มเมอ , )
Then i gotta rip off your dress like a warm up,
( เด็น นาย กอทดา ริพ ออฟฟ ยัวร์ เดรส ไล๊ค เก วอร์ม อั๊พ , )
But I’m just getting warmed up,
( บั๊ท แอม เจิ๊สท เกททิง วอร์ม อั๊พ , )
So tell your man he better get his Voltron up,
( โซ เทลล ยัวร์ แมน ฮี เบ๊ทเด่อร์ เก็ท ฮีส โวลตรอน อั๊พ , )
I transform her to a Ducati,
( ไอ ทรานซฟอร์ม เฮอ ทู อะ ดูคาติ , )
And then I transform me to a Bugatti,
( แอนด์ เด็น นาย ทรานซฟอร์ม มี ทู อะ บูกาดดี , )
‘Cause her form puts me in a trance,
( ค๊อส เฮอ ฟอร์ม พุท มี อิน อะ ทรานซฺ , )
I transform smaller and she puts me in her pants,
( ไอ ทรานซฟอร์ม สมอลเลอ แอนด์ ชี พุท มี อิน เฮอ แพ๊นท , )
Swizz on the Beat, Chris move ya feet,
( สวิซ ออน เดอะ บีท , คริส มู๊ฝ ยา ฟีด , )
And Weezy transform a good girl to a freak,
( แอนด์ วีซี ทรานซฟอร์ม อะ กู๊ด เกิร์ล ทู อะ ฟรี๊ค , )
[Chorus]
( [ ค๊อรัส ] )
What you need, you can have that,
( ว๊อท ยู นี๊ด , ยู แคน แฮพ แดท , )
My black card, they don’t decline that,
( มาย แบล๊ค ค้าร์ด , เดย์ โด๊นท ดีไคลน์ แดท , )
See potential in ya, let me mould that,
( ซี โพเท๊นเชี่ยล อิน ยา , เล็ท มี โมลดฺ แดท , )
I can transform ya, I can transform ya,
( ไอ แคน ทรานซฟอร์ม ยา , ไอ แคน ทรานซฟอร์ม ยา , )

I can transform ya, I can transform ya,
( ไอ แคน ทรานซฟอร์ม ยา , ไอ แคน ทรานซฟอร์ม ยา , )
Anything ya want, I can [I can] get it for ya,
( เอนนีธิง ยา ว้อนท , ไอ แคน [ ไอ แคน ] เก็ท ดิท ฟอร์ ยา , )
You’re my baby girl,
( ยัวร์ มาย เบ๊บี้ เกิร์ล , )
Shoulda known I did it for ya,
( ชูดา โนว์ นาย ดิด ดิท ฟอร์ ยา , )
I can trans, I can trans, I can transform ya,
( ไอ แคน ทรานซ์ , ไอ แคน ทรานซ์ , ไอ แคน ทรานซฟอร์ม ยา , )

Shoes – you got it [got it]
( ชู ยู กอท ดิท [ กอท ดิท ] )
Bags – you got it [got it],
( แบ๊ก ยู กอท ดิท [ กอท ดิท ] , )
Cars – you got it [got it],
( คารํ ยู กอท ดิท [ กอท ดิท ] , )
Money – still got it [got it],
( มั๊นนี่ สทิลล กอท ดิท [ กอท ดิท ] , )
I can transform ya, I can transform ya,
( ไอ แคน ทรานซฟอร์ม ยา , ไอ แคน ทรานซฟอร์ม ยา , )
Anything you want I can [I can] get it for ya,
( เอนนีธิง ยู ว้อนท ไอ แคน [ ไอ แคน ] เก็ท ดิท ฟอร์ ยา , )

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Can Transform Ya คำอ่านไทย Chris Brown Feat.Lil Wayne

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น