เนื้อเพลง Nothin’ Song คำอ่านไทย Alice In Chains

Began this take at 7:38
( บิแกน ดิส เท้ค แอ็ท 7 : 38)
Head hit the board, enough that it aches
(เฮด ฮิท เดอะ บอร์ด , อีน๊าฟ แดท ดิธ เอช)
Wonder should I be working so late
(วั๊นเด้อร เชิด ดาย บี เวิคกิง โซ เหลท)
Began this take at 7:38
(บิแกน ดิส เท้ค แอ็ท 7 : 38)
Head hit the board, enough that it aches
(เฮด ฮิท เดอะ บอร์ด , อีน๊าฟ แดท ดิธ เอช)
Wonder should I be working so late
(วั๊นเด้อร เชิด ดาย บี เวิคกิง โซ เหลท)
Wonder should I be working so late
(วั๊นเด้อร เชิด ดาย บี เวิคกิง โซ เหลท)
Began this take at 7:38
(บิแกน ดิส เท้ค แอ็ท 7 : 38)
Head hit the board, enough that it aches
(เฮด ฮิท เดอะ บอร์ด , อีน๊าฟ แดท ดิธ เอช)
Wonder should I be working so late
(วั๊นเด้อร เชิด ดาย บี เวิคกิง โซ เหลท)
Wonder should I be working so late
(วั๊นเด้อร เชิด ดาย บี เวิคกิง โซ เหลท)

Well the nothin song sticks to your mouth >
(เวลล เดอะ นอทติน ซ็อง สทิ๊ค ทู ยุร เม๊าธ >)
Like peanut b*tter on the brain > [2x]
(ไล๊ค peanut บี *tter ออน เดอะ เบรน > [ 2x ])
Nothin ever stays the same >
(นอทติน เอ๊เฝ่อร์ สเทย์ เดอะ เซม >)
Nothin, yeah nothin, nothin, nothin
(นอทติน , เย่ นอทติน , นอทติน , นอทติน)

Went outside to give all a break
(เว็นท เอ๊าทไซ้ด ทู กี๊ฝ ออล อะ เบร๊ค)
Wearing cowhide, steak on a skate
(เวียริง cowhide , ซเทค ออน อะ ซเคท)
Back inside, Sam throw away your cake
(แบ็ค อิ๊นไซด์ , แซม โธรว์ อะเวย์ ยุร เค้ก)
Went outside to give all a break
(เว็นท เอ๊าทไซ้ด ทู กี๊ฝ ออล อะ เบร๊ค)
Went outside to give all a break
(เว็นท เอ๊าทไซ้ด ทู กี๊ฝ ออล อะ เบร๊ค)
Wearing cowhide, steak on a skate
(เวียริง cowhide , ซเทค ออน อะ ซเคท)
Back inside, Sam throw away your cake
(แบ็ค อิ๊นไซด์ , แซม โธรว์ อะเวย์ ยุร เค้ก)
Back inside, Sam throw away your cake
(แบ็ค อิ๊นไซด์ , แซม โธรว์ อะเวย์ ยุร เค้ก)

Well the nothin song sticks to your mouth >
(เวลล เดอะ นอทติน ซ็อง สทิ๊ค ทู ยุร เม๊าธ >)
Like peanut b*tter on the brain > [2x]
(ไล๊ค peanut บี *tter ออน เดอะ เบรน > [ 2x ])
Nothin ever stays the same >
(นอทติน เอ๊เฝ่อร์ สเทย์ เดอะ เซม >)
Nothin, yeah nothin, nothin, nothin
(นอทติน , เย่ นอทติน , นอทติน , นอทติน)

Gotta finish so I can awake
(กอททะ ฟิ๊หนิช โซ ไอ แคน อะเว้ค)
Feed the cat as she spreads all the waste
(ฟี เดอะ แค๊ท แอส ชี สเพร๊ด ซอร์ เดอะ เวซท)
Snap her neck or trade in for new make
(ซแน็พ เฮอ เน็ค ออ เทรด อิน ฟอร์ นิว เม้ค)
Gotta finish so I can awake
(กอททะ ฟิ๊หนิช โซ ไอ แคน อะเว้ค)
Feed the cat as she spreads all the waste
(ฟี เดอะ แค๊ท แอส ชี สเพร๊ด ซอร์ เดอะ เวซท)
Snap her neck or trade in for new make
(ซแน็พ เฮอ เน็ค ออ เทรด อิน ฟอร์ นิว เม้ค)
Snap her neck or trade in for new make
(ซแน็พ เฮอ เน็ค ออ เทรด อิน ฟอร์ นิว เม้ค)

Well the nothin song sticks to your mouth >
(เวลล เดอะ นอทติน ซ็อง สทิ๊ค ทู ยุร เม๊าธ >)
Like peanut b*tter on the brain > [2x]
(ไล๊ค peanut บี *tter ออน เดอะ เบรน > [ 2x ])
Nothin ever stays the same >
(นอทติน เอ๊เฝ่อร์ สเทย์ เดอะ เซม >)
Well the nothin song sticks to your mouth
(เวลล เดอะ นอทติน ซ็อง สทิ๊ค ทู ยุร เม๊าธ)
Nothin’
(นอทติน)
Nothin’
(นอทติน)
Nothin’
(นอทติน)
Nothin’
(นอทติน)
Nothin’
(นอทติน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Nothin’ Song คำอ่านไทย Alice In Chains

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น