เนื้อเพลง Yo Ho (A Pirate’s Life For Me) คำอ่านไทย Jonas Brothers

Yo Ho, Yo Ho! A pirate’s life for me.
( โย โฮ , โย โฮ ! อะ ไพ๊เหรท ไล๊ฟ ฟอร์ มี)

We pillage, we plunder, we rifle and loot.
(วี พีลลิจ , วี พลันเดอะ , วี ไร๊เฟิ่ล แอนด์ ลูท)
Stand up me ‘earties, Yo Ho!
(สแทนด์ อั๊พ มี earties , โย โฮ !)
We kidnap and ravage and don’t give a hoot.
(วี คิ๊ดแน๊พ แอนด์ แรฝอิจ แอนด์ ด้อนท์ กี๊ฝ อะ ฮูท)
Stand up me ‘earties, Yo Ho!
(สแทนด์ อั๊พ มี earties , โย โฮ !)

Yo Ho, Yo Ho! A pirate’s life for me.
(โย โฮ , โย โฮ ! อะ ไพ๊เหรท ไล๊ฟ ฟอร์ มี)

We extort, we pilfer, we filch and sack.
(วี เอ็คซทอท , วี พีลเฟอะ , วี ฟิลช แอนด์ แซ๊ค)
Stand up me ‘earties, Yo Ho!
(สแทนด์ อั๊พ มี earties , โย โฮ !)
Maraud and embezzle and even hijack.
(มะรอด แอนด์ เอ็มเบสสล แอนด์ อี๊เฝ่น ไฮ๊แจ็ค)
Stand up me ‘earties, Yo Ho!
(สแทนด์ อั๊พ มี earties , โย โฮ !)

Yo Ho, Yo Ho! A pirate’s life for me.
(โย โฮ , โย โฮ ! อะ ไพ๊เหรท ไล๊ฟ ฟอร์ มี)
Yo Ho!
(โย โฮ !)

We kindle and char, inflame and ignite.
(วี kindle แอนด์ char , อินฟเลม แอนด์ อิ๊กไน๊ท)
Stand up me ‘earties, Yo Ho!
(สแทนด์ อั๊พ มี earties , โย โฮ !)
We burn up the city, we’re really a fright.
(วี เบิร์น อั๊พ เดอะ ซิ๊ที่ , เวีย ริแอ็ลลิ อะ ไฟร๊ท)
Stand up me ‘earties, Yo Ho!
(สแทนด์ อั๊พ มี earties , โย โฮ !)

We’re rascals, scoundrels, villains and knaves.
(เวีย แรซแค็ล , ซเคานดเร็ล , ฝีลลิน แซน เนฝ)
Stand up me ‘earties, Yo Ho!
(สแทนด์ อั๊พ มี earties , โย โฮ !)
We’re devils and black sheep, really bad eggs!
(เวีย เด๊ฝิ้ล แซน แบล๊ค ฌีพ , ริแอ็ลลิ แบ้ด เอ้กก !)
Stand up me ‘earties, Yo Ho!
(สแทนด์ อั๊พ มี earties , โย โฮ !)

Yo Ho, Yo Ho! A pirate’s life for me.
(โย โฮ , โย โฮ ! อะ ไพ๊เหรท ไล๊ฟ ฟอร์ มี)
Yo Ho, Yo Ho! A pirate’s life for me.
(โย โฮ , โย โฮ ! อะ ไพ๊เหรท ไล๊ฟ ฟอร์ มี)

We’re beggars and blighters and ne’er-do-well cads.
(เวีย เบ๊กก้าร์ แซน บไลทเออะ แซน neer ดู เวลล แค็ด)
Stand up me ‘earties, Yo Ho!
(สแทนด์ อั๊พ มี earties , โย โฮ !)
Aye! But we’re loved by our mommies and dads!
(ไอ ! บั๊ท เวีย ลัฝ บาย เอ๊า มอมมีส แซน แด๊ด !)
Stand up me ‘earties, Yo Ho!
(สแทนด์ อั๊พ มี earties , โย โฮ !)

Yo Ho, Yo Ho! A pirate’s life for me.
(โย โฮ , โย โฮ ! อะ ไพ๊เหรท ไล๊ฟ ฟอร์ มี)
Yo Ho, Yo Ho! A pirate’s life for me.
(โย โฮ , โย โฮ ! อะ ไพ๊เหรท ไล๊ฟ ฟอร์ มี)
Yo Ho, Yo Ho! A pirate’s life for me.
(โย โฮ , โย โฮ ! อะ ไพ๊เหรท ไล๊ฟ ฟอร์ มี)
Yo Ho, Yo Ho! A pirate’s life for me.
(โย โฮ , โย โฮ ! อะ ไพ๊เหรท ไล๊ฟ ฟอร์ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Yo Ho (A Pirate’s Life For Me) คำอ่านไทย Jonas Brothers

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น