เนื้อเพลง Not Lookin’ คำอ่านไทย Mary J. Blige

I’m not looking [oh no, no]
( แอม น็อท ลุคอิง [ โอ โน , โน ])
I’m not looking
(แอม น็อท ลุคอิง)
No, no, no, no…no, no, no, no baby
(โน , โน , โน , โน โน , โน , โน , โน เบ๊บี้)
[I’m not looking either]
([ แอม น็อท ลุคอิง ไอ๊เทร่อ ])
Yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่)
[Don’t wanna talk to you]
([ ด้อนท์ วอนนา ท๊อล์ค ทู ยู ])
Sit down and let me talk to you
(ซิท เดาน แอนด์ เล็ท มี ท๊อล์ค ทู ยู)
[Oh save it, save it, save it]
([ โอ เซฝ อิท , เซฝ อิท , เซฝ อิท ])
For a little while my sugar
(ฟอร์ รา ลิ๊ทเทิ่ล ไวล์ มาย ชู๊ก้าร)
[You’ve been talking for too long baby]
([ ยู๊ฟ บีน ทอคอิง ฟอร์ ทู ลอง เบ๊บี้ ])
Yeah [Go ahead, go ahead]
(เย่ [ โก อะเฮด , โก อะเฮด ])
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่)

Mary:
(แมริ :)
Whatcha gotta say
(วอทชา กอททะ เซย์)
Whatcha gonna say this time
(วอทชา กอนนะ เซย์ ดิส ไทม์)
How many lies are you gonna tell
(ฮาว เมนอิ ไล แซร์ ยู กอนนะ เทลล)

K-Ci:
(เค Ci :)
Oh, don’t be afraid [oh] About what your ’bout to hear right now lady oh
(โอ , ด้อนท์ บี อะเฟรด [ โอ ] อะเบ๊าท ว๊อท ยุร เบาท ทู เฮียร ไร๊ท นาว เล๊ดี้ โอ)
Listen [What is it?]
(ลิ๊สซึ่น [ ว๊อท อีส ซิท ])

I’m not trying to fall in love with you
(แอม น็อท ทไรอิง ทู ฟอลล์ อิน ลัฝ วิธ ยู)
I just wanna hit you with my groove
(ไอ จั๊สท วอนนา ฮิท ยู วิธ มาย กรูฝ)
Yes I do, yes I do
(เย็ซ ซาย ดู , เย็ซ ซาย ดู)
What I’m trying to say I’m not trying to be mean
(ว๊อท แอม ทไรอิง ทู เซย์ แอม น็อท ทไรอิง ทู บี มีน)
No, no, no, but baby can you respect my honesty
(โน , โน , โน , บั๊ท เบ๊บี้ แคน ยู เรสเพ๊คท มาย ออนเอ็ซทิ)
I’m trying to tell you I’m not looking
(แอม ทไรอิง ทู เทลล ยู แอม น็อท ลุคอิง)

K-Ci’s Chorus:
(เค Cis ค๊อรัส :)
I’m not looking for no love affair
(แอม น็อท ลุคอิง ฟอร์ โน ลัฝ แอฟแฟร์)
Won’t nobody tell you that they seen me there
(ว็อนท โนบอดี้ เทลล ยู แดท เด ซีน มี แดร์)
So I don’t need you tripping, trying to take me there
(โซ ไอ ด้อนท์ นี๊ด ยู ทริพพิง , ทไรอิง ทู เท้ค มี แดร์)
I’m not looking for no love affair
(แอม น็อท ลุคอิง ฟอร์ โน ลัฝ แอฟแฟร์)
I’m not looking for no love affair
(แอม น็อท ลุคอิง ฟอร์ โน ลัฝ แอฟแฟร์)
Won’t nobody tell you that they seen me there
(ว็อนท โนบอดี้ เทลล ยู แดท เด ซีน มี แดร์)
So I don’t need you tripping, trying to take me there
(โซ ไอ ด้อนท์ นี๊ด ยู ทริพพิง , ทไรอิง ทู เท้ค มี แดร์)
Mary…
(แมริ)

Mary:
(แมริ :)
You think you got what it takes to please me
(ยู ทริ๊งค ยู ก็อท ว๊อท ดิธ เท้ค ทู พลีซ มี)
I’m not impressed by your honesty, oh no, no
(แอม น็อท อิมเพรส บาย ยุร ออนเอ็ซทิ , โอ โน , โน)
I don’t need you to tell me I like good, good, good
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด ยู ทู เทลล มี ไอ ไล๊ค กู๊ด , กู๊ด , กู๊ด)
I don’t need it, no
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด ดิท , โน)
[I know you don’t]
([ ไอ โนว์ ยู ด้อนท์ ])
Cause I’ve been hearing that around my hood [ooh]
(ค๊อส แอฝ บีน เฮียริง แดท อะราวนฺดฺ มาย ฮุด [ อู้ ])
And I’m trying to tell you something
(แอนด์ แอม ทไรอิง ทู เทลล ยู ซัมติง)

Mary’s Chorus:
(แมริ ค๊อรัส :)
I’m not looking for no player sh*t
(แอม น็อท ลุคอิง ฟอร์ โน เพย์เยอร์ ฌะ *ที)
Not when everybody’s trying to get with this
(น็อท เว็น เอวี่บอดี้ ทไรอิง ทู เก็ท วิธ ดิส)
You see I don’t need you here just to get a hit
(ยู ซี ไอ ด้อนท์ นี๊ด ยู เฮียร จั๊สท ทู เก็ท ดา ฮิท)
I’m not looking for no player sh*t
(แอม น็อท ลุคอิง ฟอร์ โน เพย์เยอร์ ฌะ *ที)

Mary:
(แมริ :)
Where were you when everything was going down
(แวร์ เวอ ยู เว็น เอ๊วี่ติง วอส โกอิ้ง เดาน)
I left my man and didn’t have no one around
(ไอ เล๊ฟท มาย แมน แอนด์ ดิ๊นอิน แฮ็ฝ โน วัน อะราวนฺดฺ)
See I don’t need it, I don’t want it
(ซี ไอ ด้อนท์ นี๊ด ดิท , ไอ ด้อนท์ ว้อนท ดิธ)
You’re not the n*gga for it
(ยัวร์ น็อท เดอะ เอ็น *gga ฟอร์ อิท)
You think that you can get it
(ยู ทริ๊งค แดท ยู แคน เก็ท ดิธ)
No right now I’m not gon’ let it
(โน ไร๊ท นาว แอม น็อท ก็อน เล็ท ดิธ)

K-Ci:
(เค Ci :)
Oh please stop fronting on that player sh*t
(โอ พลีซ สท๊อพ ฟ้อนดิง ออน แดท เพย์เยอร์ ฌะ *ที)
I heard around the town you were still down with it
(ไอ เฮิด อะราวนฺดฺ เดอะ ทาวน์ ยู เวอ สทิลล เดาน วิธ อิท)
[Oh n*gga please]
([ โอ เอ็น *gga พลีซ ])
If you think I don’t know, sugar let me tell you so
(อิ๊ฟ ยู ทริ๊งค ไอ ด้อนท์ โนว์ , ชู๊ก้าร เล็ท มี เทลล ยู โซ)
[Oh really oh]
([ โอ ริแอ็ลลิ โอ ])
Let me in, let’s begin, but I want to be friends
(เล็ท มี อิน , เล็ท บีกิน , บั๊ท ไอ ว้อนท ทู บี เฟรน)
[Stop playing with me]
([ สท๊อพ พเลนิ่ง วิธ มี ])

Mary:
(แมริ :)
I’m not looking for no player sh*t
(แอม น็อท ลุคอิง ฟอร์ โน เพย์เยอร์ ฌะ *ที)
Oh not when everybody’s trying to get with me
(โอ น็อท เว็น เอวี่บอดี้ ทไรอิง ทู เก็ท วิธ มี)
[I’m not even trying baby]
([ แอม น็อท อี๊เฝ่น ทไรอิง เบ๊บี้ ])
All day and all night you fool, I don’t need it
(ออล เดย์ แอนด์ ออล ไน๊ท ยู ฟูล , ไอ ด้อนท์ นี๊ด ดิท)
Don’t need it
(ด้อนท์ นี๊ด ดิท)
[yeah, yeah, yeah]
([ เย่ , เย่ , เย่ ])
I swear tired of playing games
(ไอ สแวร์ ไทร์ อ็อฝ พเลนิ่ง เกม)
[My mind, mind, mind is all confused]
([ มาย ไมนด์ , ไมนด์ , ไมนด์ อีส ซอร์ คอนฟิ้วส ])
I don’t wanna be down, go ahead, go ahead [go ahead, oh]
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี เดาน , โก อะเฮด , โก อะเฮด [ โก อะเฮด , โอ ])
I don’t wanna be down, I’m tired of playing games
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี เดาน , แอม ไทร์ อ็อฝ พเลนิ่ง เกม)
Tired of chasing your egomaniac, egotistical, chest sticking out
(ไทร์ อ็อฝ เชซิง ยุร egomaniac , อีโกะทีซทิแค็ล , เชสทํ สติ๊กคิง เอ๊าท)
Think you’re God’s gift to the world, oh
(ทริ๊งค ยัวร์ ก๊อด กิฟท ทู เดอะ เวิลด , โอ)
[That’s not me, that’s not me, that’s not me]
([ แด้ท น็อท มี , แด้ท น็อท มี , แด้ท น็อท มี ])
Hate to do it to you like this
(เฮท ทู ดู อิท ทู ยู ไล๊ค ดิส)
[Yeah, yeah, yeah, yeah]
([ เย่ , เย่ , เย่ , เย่ ])
But I got to do it cause it’s only right
(บั๊ท ไอ ก็อท ทู ดู อิท ค๊อส อิทซ โอ๊นลี่ ไร๊ท)
To let you know I’m not lookin’ for no arrogant, egotistical player sh*t
(ทู เล็ท ยู โนว์ แอม น็อท ลุคกิน ฟอร์ โน อ๊ะโรแก้นท , อีโกะทีซทิแค็ล เพย์เยอร์ ฌะ *ที)
[I hear you]
([ ไอ เฮียร ยู ])
Do you really hear me, then hear this
(ดู ยู ริแอ็ลลิ เฮียร มี , เด็น เฮียร ดิส)
I’m sick and tired of chasing you
(แอม ซิ๊ค แอนด์ ไทร์ อ็อฝ เชซิง ยู)
[I understand you baby]
([ ไอ อั๊นเด้อรสแทนด ยู เบ๊บี้ ])
Sick and tired of holding you
(ซิ๊ค แอนด์ ไทร์ อ็อฝ โฮลดิง ยู)
[I said I hear you]
([ ไอ เซ็ด ดาย เฮียร ยู ])
Go ahead, go ahead
(โก อะเฮด , โก อะเฮด)
All my ladies stand up and clap
(ออล มาย เลดิส สแทนด์ อั๊พ แอนด์ คแล็พ)
[I understand you]
([ ไอ อั๊นเด้อรสแทนด ยู ])
If you feel me, if you feel me
(อิ๊ฟ ยู ฟีล มี , อิ๊ฟ ยู ฟีล มี)
[I’m so sorry baby]
([ แอม โซ ซ๊อรี่ เบ๊บี้ ])
Come with something better than that please
(คัม วิธ ซัมติง เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น แดท พลีซ)

I know you’re sorry
(ไอ โนว์ ยัวร์ ซ๊อรี่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Not Lookin’ คำอ่านไทย Mary J. Blige

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น