เนื้อเพลง Break Me Down คำอ่านไทย Red

A long day alone
( อะ ลอง เดย์ อะโลน)
The emptiness is so real
(ดิ เอมทิเน็ซ ซิส โซ เรียล)
Never having peace of mind
(เน๊เฝ่อร์ แฮฝวิ่ง พี๊ซ อ็อฝ ไมนด์)
Running from what I can’t see
(รันนิง ฟรอม ว๊อท ไอ แค็นท ซี)

And there is nowhere left to hide
(แอนด์ แดร์ อีส โนแวร์ เล๊ฟท ทู ไฮด์)
Turn and face these empty eyes
(เทิร์น แอนด์ เฟซ ฑิส เอ๊มพที่ อาย)
All alone, heart untold, trying to find
(ออล อะโลน , ฮาร์ท อันโทลด , ทไรอิง ทู ไฟนด์)

Break me down
(เบร๊ค มี เดาน)
Replace this fear inside
(รีเพลส ดิส เฟียร์ อิ๊นไซด์)
Take this nothingness from me
(เท้ค ดิส นัธอิงเน็ซ ฟรอม มี)
I want to find, I want to shine, I want to rise
(ไอ ว้อนท ทู ไฟนด์ , ไอ ว้อนท ทู ไชน์ , ไอ ว้อนท ทู ไร๊ส)
Break me down
(เบร๊ค มี เดาน)

I try to find myself
(ไอ ธราย ทู ไฟนด์ ไมเซลฟ)
I find the stranger trapped inside
(ไอ ไฟนด์ เดอะ ซทเรนเจอะ แทร๊พ อิ๊นไซด์)
And I take one more step away
(แอนด์ ดาย เท้ค วัน โม สเท็พ อะเวย์)
From a face I used to recognize
(ฟรอม มา เฟซ ไอ ยู๊ส ทู เร๊คคอกไน๊ซ์)

Familiar shadows closing in
(แฟมิ๊ลิอาร์ แฌดโอ โครสซิง อิน)
A suffocating fear descends
(อะ ซัฟโฟะเคทิง เฟียร์ ดีเซ้นดํ)
It comes alive, uncovered eyes, trying to find
(อิท คัม อะไล๊ฝ , อันคัฝเออะ อาย , ทไรอิง ทู ไฟนด์)

Break me down
(เบร๊ค มี เดาน)
Replace this fear inside
(รีเพลส ดิส เฟียร์ อิ๊นไซด์)
Take this nothingness from me
(เท้ค ดิส นัธอิงเน็ซ ฟรอม มี)
I want to find, I want to shine, I want to rise
(ไอ ว้อนท ทู ไฟนด์ , ไอ ว้อนท ทู ไชน์ , ไอ ว้อนท ทู ไร๊ส)
Break me down
(เบร๊ค มี เดาน)
Replace this fear inside
(รีเพลส ดิส เฟียร์ อิ๊นไซด์)
Take this nothingness from me
(เท้ค ดิส นัธอิงเน็ซ ฟรอม มี)
I want to find, I want to shine, I want to rise
(ไอ ว้อนท ทู ไฟนด์ , ไอ ว้อนท ทู ไชน์ , ไอ ว้อนท ทู ไร๊ส)
Break me down
(เบร๊ค มี เดาน)

Break me down
(เบร๊ค มี เดาน)
I want to find, I want to shine, I want to rise
(ไอ ว้อนท ทู ไฟนด์ , ไอ ว้อนท ทู ไชน์ , ไอ ว้อนท ทู ไร๊ส)
Break me down
(เบร๊ค มี เดาน)

I want to find, I want to shine, I want to rise
(ไอ ว้อนท ทู ไฟนด์ , ไอ ว้อนท ทู ไชน์ , ไอ ว้อนท ทู ไร๊ส)
Break me down
(เบร๊ค มี เดาน)
I want to find, I want to shine, I want to rise
(ไอ ว้อนท ทู ไฟนด์ , ไอ ว้อนท ทู ไชน์ , ไอ ว้อนท ทู ไร๊ส)
Break me
(เบร๊ค มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Break Me Down คำอ่านไทย Red

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น