เนื้อเพลง A Sense of Wonder คำอ่านไทย Van Morrison

I walked in my greatcoat
( ไอ ว๊อล์ค อิน มาย greatcoat)
Down through the days of the leaves.
(เดาน ทรู เดอะ เดย์ อ็อฝ เดอะ ลี๊ฝ)
No before after, yes after before
(โน บีฟอร์ แอ๊ฟเท่อร , เย็ซ แอ๊ฟเท่อร บีฟอร์)
We were shining our light into the days of blooming wonder
(วี เวอ ชายนิง เอ๊า ไล๊ท อิ๊นทู เดอะ เดย์ อ็อฝ บลูมอิง วั๊นเด้อร)
In the eternal presence, in the presence of the flame.
(อิน ดิ อิทเท๊อร์น่อล พเรสเอ็นซ , อิน เดอะ พเรสเอ็นซ อ็อฝ เดอะ เฟลม)

Didn’t I come to bring you a sense of wonder
(ดิ๊นอิน ไอ คัม ทู บริง ยู อะ เซ้นส อ็อฝ วั๊นเด้อร)
Didn’t I come to lift your fiery vision bright
(ดิ๊นอิน ไอ คัม ทู ลิฟท ยุร ไฟริ ฝิ๊ชั่น ไบร๊ท)
Didn’t I come to bring you a sense of wonder in the flame.
(ดิ๊นอิน ไอ คัม ทู บริง ยู อะ เซ้นส อ็อฝ วั๊นเด้อร อิน เดอะ เฟลม)

On and on and on and on we kept singing our song
(ออน แอนด์ ออน แอนด์ ออน แอนด์ ออน วี เค็พท ซิงกิง เอ๊า ซ็อง)
Over Newtonards and Comber, Gransha and the
(โอ๊เฝ่อร Newtonards แซน โคมเออะ , Gransha แอนด์ เดอะ)
Ballystockart Road.
(Ballystockart โร้ด)
With Boffyflow and Spike
(วิธ Boffyflow แอนด์ ซไพค)
I said I could describe the leaves for Samuel and Felicity
(ไอ เซ็ด ดาย เคิด เดสไครบํ เดอะ ลี๊ฝ ฟอร์ Samuel แอนด์ ฟิลีซอิทิ)
Rich, red browney, half burnt orange and green.
(ริ๊ช , เร้ด browney , ฮาล์ฟ เบินท อ๊อเร้นจ แอนด์ กรีน)

Didn’t I come to bring you a sense of wonder
(ดิ๊นอิน ไอ คัม ทู บริง ยู อะ เซ้นส อ็อฝ วั๊นเด้อร)
Didn’t I come to lift your fiery vision bright
(ดิ๊นอิน ไอ คัม ทู ลิฟท ยุร ไฟริ ฝิ๊ชั่น ไบร๊ท)
Didn’t I come to bring you a sense of wonder in the flame.
(ดิ๊นอิน ไอ คัม ทู บริง ยู อะ เซ้นส อ็อฝ วั๊นเด้อร อิน เดอะ เฟลม)

It’s easy to describe the leaves in the Autumn
(อิทซ อีสอิ ทู เดสไครบํ เดอะ ลี๊ฝ ซิน ดิ อ๊อทั่มน)
And it’s oh so easy in the Spring
(แอนด์ อิทซ โอ โซ อีสอิ อิน เดอะ สพริง)
But down through January and February it’s a very different thing.
(บั๊ท เดาน ทรู แจนยิวเอริ แอนด์ เฟบรุเอริ อิทซ ซา เฝ๊รี่ ดีฟเฟอะเร็นท ทริง)

On and on and on, through the winter of our discontent.
(ออน แอนด์ ออน แอนด์ ออน , ทรู เดอะ วิ๊นเท่อร์ อ็อฝ เอ๊า ดิซค็อนเทนท)
When the wind blows up the collar and the ears are frostbitten too
(เว็น เดอะ วินด โบลว์ อั๊พ เดอะ ค๊อลลาร์ แอนด์ ดิ เอียร แซร์ frostbitten ทู)
I said I could describe the leaves for Samuel and what it means to you and me
(ไอ เซ็ด ดาย เคิด เดสไครบํ เดอะ ลี๊ฝ ฟอร์ Samuel แอนด์ ว๊อท ดิธ มีน ทู ยู แอนด์ มี)
You may call my love Sophia, but I call my love Philosophy.
(ยู เมย์ คอลลํ มาย ลัฝ Sophia , บั๊ท ไอ คอลลํ มาย ลัฝ ฟิโล๊โซฟี่)

Didn’t I come to bring you a sense of wonder
(ดิ๊นอิน ไอ คัม ทู บริง ยู อะ เซ้นส อ็อฝ วั๊นเด้อร)
Didn’t I come to lift your fiery vision
(ดิ๊นอิน ไอ คัม ทู ลิฟท ยุร ไฟริ ฝิ๊ชั่น)
Didn’t I come to bring you a sense of wonder in the flame.
(ดิ๊นอิน ไอ คัม ทู บริง ยู อะ เซ้นส อ็อฝ วั๊นเด้อร อิน เดอะ เฟลม)

Wee Alfie at the
(วี Alfie แอ็ท เดอะ)
Castle Picture House on the Castlereagh Road.
(แค๊สเซิ่ล พิ๊คเจ้อร์ เฮ้าส ออน เดอะ Castlereagh โร้ด)

Whistling on the corner next door where
(ฮวีซลิง ออน เดอะ ค๊อร์เน่อร์ เน๊กซท ดอร์ แวร์)
he kept Johnny Mack Brown’s horse.
(ฮี เค็พท จอนนิ แมกคฺ บราวนํ ฮอร์ส)
O Solo Mio by McGimsey
(โอ โซ๊โล่ มีโอ บาย McGimsey)
and the man who played the saw
(แอนด์ เดอะ แมน ฮู เพลย์ เดอะ ซอว์)
outside the city hall.
(เอ๊าทไซ้ด เดอะ ซิ๊ที่ ฮอลล์)
Pastie suppers down at Davey’s chipper
(Pastie ซัพเพอะ เดาน แอ็ท เดฝวี chipper)
Gravy rings, barmbracks
(กเรฝิ ริง , barmbracks)
Wagon wheels, snowballs.
(แว๊ก๊อน วีล , snowballs)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A Sense of Wonder คำอ่านไทย Van Morrison

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น