เนื้อเพลง Count on Your N*gga คำอ่านไทย Ja Rule

[Ja Rule]
( [ จา รูล ])
Uh, yeah
(อา , เย่)
It’s Ja Rule n*gga
(อิทซ จา รูล เอ็น *gga)
Uh, uh, yeah
(อา , อา , เย่)
Feel this
(ฟีล ดิส)
Uh, Ja Rule n*gga
(อา , จา รูล เอ็น *gga)
Def Jam, Ja
(เดฟ แจม , จา)

Look at my life style it’s dangerous
(ลุ๊ค แกท มาย ไล๊ฟ สไทล์ อิทซ เดนเจอะรัซ)
When I was young this sorta life was contagious
(เว็น นาย วอส ยัง ดิส โซร์ดา ไล๊ฟ วอส ค็อนเทจัซ)
Hustlin’ hard like them sharks down in Vegas
(ฮัสลิน ฮาร์ด ไล๊ค เด็ม ช๊าร์ค เดาน อิน ฝีกะ)
My gat and I come bust spontaneous
(มาย แกท แอนด์ ดาย คัม บัซท สพอนเท๊เนียซ)
This world made us to take only what they gave us
(ดิส เวิลด เมด อัซ ทู เท้ค โอ๊นลี่ ว๊อท เด เกฝ อัซ)
The game is our loss
(เดอะ เกม อีส เอ๊า โรซ)
Watch yo gloat
(ว๊อทช โย กโลท)
Then show you that this world aint yours
(เด็น โชว์ ยู แดท ดิส เวิลด เอน ยุร)
Push crack like swingin’ doors
(พุช แคร๊ค ไล๊ค สวิงกิน ดอร์)
And leave strips wide open
(แอนด์ ลี๊ฝ ซทริพ ไวด์ โอ๊เพ่น)
Ja’s holdin
(Jas โฮดดิน)
A pair a nines and ya’ll cats foldin’
(อะ แพ รา ไนน แซน ยอล แค๊ท foldin)
My life ain’t been all that goldin’
(มาย ไล๊ฟ เอน บีน ออล แดท goldin)
This ryme hit me at a young age and kept callin’
(ดิส ryme ฮิท มี แอ็ท ดา ยัง เอจ แอนด์ เค็พท คอลลิน)
I know I’m fallin’
(ไอ โนว์ แอม แฟลลิน)
To the evil of money and drugs and lost woman
(ทู ดิ อี๊ฝิ่ล อ็อฝ มั๊นนี่ แอนด์ ดรัก แซน ล็อซท วู๊แม่น)
But thats what I’m lovin’ about livin’
(บั๊ท แด้ท ว๊อท แอม ลัฝวิน อะเบ๊าท ลีฝอิน)
Bein’ I see my birth as a givin’
(บีนโพล นาย ซี มาย เบริ๊ท แอส ซา กีฝอิน)
Knowin’ my inner limits
(โนว์อิน มาย อีนเนอะ ลิ๊หมิท)
This game aint no scrimmage
(ดิส เกม เอน โน ซครีมมิจ)
Lets play big we’re winners
(เล็ท เพลย์ บิ๊ก เวีย วีนเนอะ)
Beg the Lord for forgiveness
(เบ๊ก เดอะ หลอร์ด ฟอร์ ฟอร์กีพเหนด)
For when I die please take me off your sh*t list
(ฟอร์ เว็น นาย ดาย พลีซ เท้ค มี ออฟฟ ยุร ฌะ *ที ลิสท)
Cause I’ll be nameless
(ค๊อส อิลล บี เนมเล็ซ)
Puttin’ them through changes
(พันดิน เด็ม ทรู เช้งจํ)
The J to the A
(เดอะ เจ ทู ดิ อะ)
N*ggas know the flows crazy
(เอ็น *ggas โนว์ เดอะ โฟลว์ คเรสิ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
What makes a n*gga what he is?
(ว๊อท เม้ค ซา เอ็น *gga ว๊อท ฮี อีส)
And how do we get from where we at to where we be?
(แอนด์ ฮาว ดู วี เก็ท ฟรอม แวร์ วี แอ็ท ทู แวร์ วี บี)
It’s evident who’s out for the dead president
(อิทซ เอฝอิเด็นท ฮู เอ๊าท ฟอร์ เดอะ เด้ด เพร๊สซิเด้นท)
And why so many close to my heart had to die
(แอนด์ วาย โซ เมนอิ โคลส ทู มาย ฮาร์ท แฮ็ด ทู ดาย)
Were we goin’ in life figure
(เวอ วี โกอิน อิน ไล๊ฟ ฟิ๊กเก้อร)
There’s no start no end
(แดร์ โน สท๊าร์ท โน เอ็นด)
But when in doubt you could count on your n*gga
(บั๊ท เว็น อิน เดาท ยู เคิด เค้าทํ ออน ยุร เอ็น *gga)
What makes a n*gga what he is?
(ว๊อท เม้ค ซา เอ็น *gga ว๊อท ฮี อีส)
And how do we get from where we at to where we be?
(แอนด์ ฮาว ดู วี เก็ท ฟรอม แวร์ วี แอ็ท ทู แวร์ วี บี)
It’s evident who’s out for the dead president
(อิทซ เอฝอิเด็นท ฮู เอ๊าท ฟอร์ เดอะ เด้ด เพร๊สซิเด้นท)
And why so many close to my heart had to die
(แอนด์ วาย โซ เมนอิ โคลส ทู มาย ฮาร์ท แฮ็ด ทู ดาย)
Where we goin’ in life figure
(แวร์ วี โกอิน อิน ไล๊ฟ ฟิ๊กเก้อร)
There’s no start no end
(แดร์ โน สท๊าร์ท โน เอ็นด)
But when in doubt
(บั๊ท เว็น อิน เดาท)
You could count on your n*gga
(ยู เคิด เค้าทํ ออน ยุร เอ็น *gga)

[Ja Rule]
([ จา รูล ])
I got a lust for this money
(ไอ ก็อท ดา ลัซท ฟอร์ ดิส มั๊นนี่)
Admire them old timers
(แอ๊ดไมร เด็ม โอลด์ ไทมเออะ)
Assume with no conscience
(แอสซูม วิธ โน คอนเฌ็นซ)
Made a world so chaotic
(เมด อะ เวิลด โซ เคะออทอิค)
Opened up my mind and introduced me to narcotics
(โอ๊เพ่น อั๊พ มาย ไมนด์ แอนด์ อินโทรดิ๊วซ มี ทู นาคอทอิค)
Brand new wips not this thicks the hottest chicks
(แบรนดฺ นิว wips น็อท ดิส ทริ๊ค เดอะ ฮอทเดว ชิค)
I just can’t seem to keep them off my d*cks
(ไอ จั๊สท แค็นท ซีม ทู คี๊พ เด็ม ออฟฟ มาย ดี *cks)
The difference is ya’ll did ya’ll thing on the low
(เดอะ ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ อีส ยอล ดิด ยอล ทริง ออน เดอะ โลว)
Made alot of doe
(เมด อล๊อต อ็อฝ โด)
We did our thing high pro
(วี ดิด เอ๊า ทริง ไฮฮ พโร)
Thou we still blew
(เฑา วี สทิลล บลู)
I wish I knew dirty money was evil
(ไอ วิ๊ช ไอ นยู เดอทิ มั๊นนี่ วอส อี๊ฝิ่ล)
I never understood until I lost a few people
(ไอ เน๊เฝ่อร์ อันเดิซทูด อันทิล ไอ ล็อซท ดา ฟิว พี๊เพิ่ล)
Dead and gone still their memory lives on
(เด้ด แอนด์ กอน สทิลล แดร์ เม๊มโมรี่ ไล้ฝ ออน)
Throw a mural up let them n*ggas them was loved
(โธรว์ อะ มยูแร็ล อั๊พ เล็ท เด็ม เอ็น *ggas เด็ม วอส ลัฝ)
Now were in to better things
(นาว เวอ อิน ทู เบ๊ทเท่อร์ ทริง)
Got our hands on every ring
(ก็อท เอ๊า แฮนด์ ออน เอ๊เฝอร์รี่ ริง)
Crime in the streets
(ไคร์ม อิน เดอะ สทรีท)
Cause it’s my time
(ค๊อส อิทซ มาย ไทม์)
I draw the line between love and war really
(ไอ ดรอว์ เดอะ ไลน์ บีทะวีน ลัฝ แอนด์ วอร์ ริแอ็ลลิ)
N*gga you with me
(เอ็น *gga ยู วิธ มี)
Your flossin, out side that you fear me
(ยุร ฟอสซิน , เอ๊าท ไซด์ แดท ยู เฟียร์ มี)
Literally strait up and down with no cross
(ลีทเออะแรลลิ ซทเรท อั๊พ แอนด์ เดาน วิธ โน ครอสสํ)
As God is my witness and JA is yours
(แอส ก๊อด อีส มาย วิทเหนส แซน จา อีส ยุร)
I’m a spit in your directions
(แอม มา ซพิท อิน ยุร ดิเรคฌัน)
Hit the floors, N*gga
(ฮิท เดอะ ฟลอร์ , เอ็น *gga)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
What makes a n*gga what he is?
(ว๊อท เม้ค ซา เอ็น *gga ว๊อท ฮี อีส)
And how do we get from where we at to where we be?
(แอนด์ ฮาว ดู วี เก็ท ฟรอม แวร์ วี แอ็ท ทู แวร์ วี บี)
It’s evident who’s out for the dead president
(อิทซ เอฝอิเด็นท ฮู เอ๊าท ฟอร์ เดอะ เด้ด เพร๊สซิเด้นท)
And why so many close to my heart had to die
(แอนด์ วาย โซ เมนอิ โคลส ทู มาย ฮาร์ท แฮ็ด ทู ดาย)
Were we goin’ in life figure
(เวอ วี โกอิน อิน ไล๊ฟ ฟิ๊กเก้อร)
There’s no start no end
(แดร์ โน สท๊าร์ท โน เอ็นด)
But when in doubt you could count on your n*gga
(บั๊ท เว็น อิน เดาท ยู เคิด เค้าทํ ออน ยุร เอ็น *gga)
What makes a n*gga what he is?
(ว๊อท เม้ค ซา เอ็น *gga ว๊อท ฮี อีส)
And how do we get from where we at to where we be?
(แอนด์ ฮาว ดู วี เก็ท ฟรอม แวร์ วี แอ็ท ทู แวร์ วี บี)
It’s evident who’s out for the dead president
(อิทซ เอฝอิเด็นท ฮู เอ๊าท ฟอร์ เดอะ เด้ด เพร๊สซิเด้นท)
And why so many close to my heart had to die
(แอนด์ วาย โซ เมนอิ โคลส ทู มาย ฮาร์ท แฮ็ด ทู ดาย)
Where we goin’ in life figure
(แวร์ วี โกอิน อิน ไล๊ฟ ฟิ๊กเก้อร)
There’s no start no end
(แดร์ โน สท๊าร์ท โน เอ็นด)
But when in doubt
(บั๊ท เว็น อิน เดาท)
You could count on your n*gga
(ยู เคิด เค้าทํ ออน ยุร เอ็น *gga)

Uh, yeah
(อา , เย่)
Uh
(อา)
It’s Def Jam
(อิทซ เดฟ แจม)
Topp dogg n*gga
(Topp ด๊อก เอ็น *gga)
Recognize
(เร๊คคอกไน๊ซ์)
Uh, Uh
(อา , อา)
Ja Rule n*gga
(จา รูล เอ็น *gga)
Uh, Uh
(อา , อา)
Recognize
(เร๊คคอกไน๊ซ์)
Def Jam n*gga
(เดฟ แจม เอ็น *gga)
Uh, yeah
(อา , เย่)
Recognize
(เร๊คคอกไน๊ซ์)
Uh, yo
(อา , โย)
I’m big boy n*gga
(แอม บิ๊ก บอย เอ็น *gga)
What the deal big boy
(ว๊อท เดอะ ดีล บิ๊ก บอย)
What the deal
(ว๊อท เดอะ ดีล)
Uh, yeah
(อา , เย่)
All my n*ggas, live on
(ออล มาย เอ็น *ggas , ไล้ฝ ออน)
Dog
(ด้อกก)
We kill ’em all
(วี คิลล์ เอ็ม ออล)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
What makes a n*gga what he is?
(ว๊อท เม้ค ซา เอ็น *gga ว๊อท ฮี อีส)
And how do we get from where we at to where we be?
(แอนด์ ฮาว ดู วี เก็ท ฟรอม แวร์ วี แอ็ท ทู แวร์ วี บี)
It’s evident who’s out for the dead president
(อิทซ เอฝอิเด็นท ฮู เอ๊าท ฟอร์ เดอะ เด้ด เพร๊สซิเด้นท)
And why so many close to my heart had to die
(แอนด์ วาย โซ เมนอิ โคลส ทู มาย ฮาร์ท แฮ็ด ทู ดาย)
Were we goin’ in life figure
(เวอ วี โกอิน อิน ไล๊ฟ ฟิ๊กเก้อร)
There’s no start no end
(แดร์ โน สท๊าร์ท โน เอ็นด)
But when in doubt you could count on your n*gga
(บั๊ท เว็น อิน เดาท ยู เคิด เค้าทํ ออน ยุร เอ็น *gga)
What makes a n*gga what he is?
(ว๊อท เม้ค ซา เอ็น *gga ว๊อท ฮี อีส)
And how do we get from where we at to where we be?
(แอนด์ ฮาว ดู วี เก็ท ฟรอม แวร์ วี แอ็ท ทู แวร์ วี บี)
It’s evident who’s out for the dead president
(อิทซ เอฝอิเด็นท ฮู เอ๊าท ฟอร์ เดอะ เด้ด เพร๊สซิเด้นท)
And why so many close to my heart had to die
(แอนด์ วาย โซ เมนอิ โคลส ทู มาย ฮาร์ท แฮ็ด ทู ดาย)
Where we goin’ in life figure
(แวร์ วี โกอิน อิน ไล๊ฟ ฟิ๊กเก้อร)
There’s no start no end
(แดร์ โน สท๊าร์ท โน เอ็นด)
But when in doubt
(บั๊ท เว็น อิน เดาท)
You could count on your n*gga
(ยู เคิด เค้าทํ ออน ยุร เอ็น *gga)

Uh, yeah
(อา , เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Count on Your N*gga คำอ่านไทย Ja Rule

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น