เนื้อเพลง F*ck All Nite คำอ่านไทย Jay-Z feat Pharrell Williams

[Chorus – Pharrell Williams]:
( [ ค๊อรัส พาเรล วิลเลี่ยม ] :)
Used to all the attention, huh? [yeah]
(ยู๊ส ทู ออล ดิ แอ็ทเทนฌัน , ฮู [ เย่ ])
But you don’t want no commitment, huh? [uh uh]
(บั๊ท ยู ด้อนท์ ว้อนท โน ค็อมมีทเม็นท , ฮู [ อา อา ])
Why not? you should be comin’ home with me
(วาย น็อท ยู เชิด บี คัมอิน โฮม วิธ มี)
Sittin’ in this lap with the luxury
(ซิทดิน อิน ดิส แหล๊พ วิธ เดอะ ลั๊กซุรี่)
Now you be, comin’ home in the mornin, wakin’ up [yeah]
(นาว ยู บี , คัมอิน โฮม อิน เดอะ มอร์นิน , เวคกิน อั๊พ [ เย่ ])
Actin’ like you behave and stuff [uh huh]
(แอสติน ไล๊ค ยู บีแฮฝ แอนด์ สทั๊ฟฟ [ อา ฮู ])
You should be comin’ home with me
(ยู เชิด บี คัมอิน โฮม วิธ มี)
Sittin’ in tis lap with the luxury, now check it
(ซิทดิน อิน tis แหล๊พ วิธ เดอะ ลั๊กซุรี่ , นาว เช็ค อิท)

[Jay-Z]:
([ เจ ซี ] :)
Yes…a lime to a lemon, my VA women
(เย็ซ ซา ไลม ทู อะ เล๊ม่อน , มาย VA วีมเอิน)
Walk in Manolo Blaniks cause my condo with elevators in ’em
(ว๊อล์ค อิน Manolo Blaniks ค๊อส มาย คอนโด วิธ เอลอิเฝเทอะ ซิน เอ็ม)
She wanna wrinkle my linens
(ชี วอนนา ริ๊งเคิ่ล มาย ลีนอิน)
So I sprinkle her with Gin and the we begin sinnin’, uh
(โซ ไอ สปริงเคิล เฮอ วิธ จิน แอนด์ เดอะ วี บีกิน sinnin , อา)
Blasphemy, oh my God, we be snnin’
(บแลซฟิมิ , โอ มาย ก๊อด , วี บี snnin)
She keeps scratchin’ me like she tiger in ’em
(ชี คี๊พ สเกทจิน มี ไล๊ค ชี ไท๊เก้อร์ อิน เอ็ม)
This is exactly, why I had to pin her
(ดิส ซิส เอ็กแสคทลิ , วาย ไอ แฮ็ด ทู พิน เฮอ)
To the bed like a wrestler, had to press on her, uh
(ทู เดอะ เบ๊ด ไล๊ค เก เรซเลอะ , แฮ็ด ทู เพรส ออน เฮอ , อา)
Her man kept pagin’, stressin’ her
(เฮอ แมน เค็พท เพจิ้น , สเตสซิน เฮอ)
So I told her what to say just in case he question her
(โซ ไอ โทลด เฮอ ว๊อท ทู เซย์ จั๊สท อิน เค๊ส ฮี เคว๊สชั่น เฮอ)

[Pharrell Williams]:
([ พาเรล วิลเลี่ยม ] :)
Situations….will arise, but you gotta be smart about it ”
(ซิ๊ทูเอชั่น วิล อะไร๊ส , บั๊ท ยู กอททะ บี สมาร์ท อะเบ๊าท ดิธ “)

[Jay-Z]:
([ เจ ซี ] :)
No matter what you do, don’t talk about us
(โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท ยู ดู , ด้อนท์ ท๊อล์ค อะเบ๊าท อัซ)
Don’t give him no info, he’ll be lost without it
(ด้อนท์ กี๊ฝ ฮิม โน อินโฟ , เฮ็ลล บี ล็อซท วิธเอ๊าท ดิธ)
Just keep your mouth shut, we could do this again
(จั๊สท คี๊พ ยุร เม๊าธ ชั๊ท , วี เคิด ดู ดิส อะเกน)
Bring a friend
(บริง อะ เฟรน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Jay-Z]:
([ เจ ซี ] :)
Guess who’s back in my motherf*ckin’ house
(เกสส ฮู แบ็ค อิน มาย motherf*ckin เฮ้าส)
Half black, half white chick, I call her Minnie Mouse
(ฮาล์ฟ แบล๊ค , ฮาล์ฟ ไว๊ท ชิค , ไอ คอลลํ เฮอ มีนนิ เม๊าส)
…We always hook up when we out
(วี ออลเว ฮุ๊ค อั๊พ เว็น วี เอ๊าท)
We do what we like to do and then we out
(วี ดู ว๊อท วี ไล๊ค ทู ดู แอนด์ เด็น วี เอ๊าท)
But lately I’ve been havin’ the strangest feelings
(บั๊ท เลทลิ แอฝ บีน เฮฝวิน เดอะ สแตงเจซ ฟีลอิง)
Your boy, Young Hov’, catchin’ feelings
(ยุร บอย , ยัง Hov , แคซชิน ฟีลอิง)
And it’s messin’ up my dealings, cause mami’s not willn’
(แอนด์ อิทซ เมซซิน อั๊พ มาย ดีลลิง , ค๊อส มัมมี น็อท willn)
To leave her boyfriend, she call me he toy friend
(ทู ลี๊ฝ เฮอ บอยเฟรน , ชี คอลลํ มี ฮี ทอย เฟรน)
Said, ” We was just s’posed to hook up and have a glass ”
(เซ็ด , ” วี วอส จั๊สท สโพซซฺ ทู ฮุ๊ค อั๊พ แอนด์ แฮ็ฝ อะ กล๊าสส “)
She called me her emergency d*ck in the glass
(ชี คอลลํ มี เฮอ อีเม๊อร์เจนซี่ ดี *ck อิน เดอะ กล๊าสส)
Hehehe….I had to laugh for a second
(Hehehe ไอ แฮ็ด ทู ล๊าฟ ฟอร์ รา เซ๊คคั่น)
Had to check myself, get my mackin’ back in perspective
(แฮ็ด ทู เช็ค ไมเซลฟ , เก็ท มาย แมคกิน แบ็ค อิน เพอร์สเพ๊คถีฝ)
I slack for a second but I’m back, no question
(ไอ ซแล็ค ฟอร์ รา เซ๊คคั่น บั๊ท แอม แบ็ค , โน เคว๊สชั่น)
Like I walk with a cane, ain’t no half-steppin’
(ไล๊ค ไก ว๊อล์ค วิธ อะ แคน , เอน โน ฮาล์ฟ สเตปปิน)
….Yeah, and on that note
(เย่ , แอนด์ ออน แดท โน๊ท)
Iceberg Slim is back to rock her boat, c’mon
(ไอซเบิก สลิม อีส แบ็ค ทู ร๊อค เฮอ โบ๊ท , ซีมอน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Pharrell]: Let’s just f*ck all night….yeah
([ พาเรล ] : เล็ท จั๊สท ฟัค ออล ไน๊ท เย่)
[Jay-Z]: Until we both start yawnin’
([ เจ ซี ] : อันทิล วี โบทรฺ สท๊าร์ท yawnin)
[Pharrell]: Yeah
([ พาเรล ] : เย่)
[Jay-Z]: To the bright Shirley Murdock
([ เจ ซี ] : ทู เดอะ ไบร๊ท Shirley Murdock)
[Pharrell]: Yeah
([ พาเรล ] : เย่)
[Jay-Z]: Until we both start yawnin’
([ เจ ซี ] : อันทิล วี โบทรฺ สท๊าร์ท yawnin)
[Pharrell]: Let’s just f*ck all night…yeah
([ พาเรล ] : เล็ท จั๊สท ฟัค ออล ไน๊ท เย่)
[Jay-Z]: Let’s have breakfast day
([ เจ ซี ] : เล็ท แฮ็ฝ บเรคฟัซท เดย์)
[Pharrell]: Yeah
([ พาเรล ] : เย่)
[Jay-Z]: Have lunch, have dinner, back to breakfast baby
([ เจ ซี ] : แฮ็ฝ ลั้นช , แฮ็ฝ ดินเน่อร์ , แบ็ค ทู บเรคฟัซท เบ๊บี้)
[Pharrell]: Yeah
([ พาเรล ] : เย่)
[Jay-Z]: Let’s have breakfast baby
([ เจ ซี ] : เล็ท แฮ็ฝ บเรคฟัซท เบ๊บี้)
Lunch, have dinner, back to break fast baby
(ลั้นช , แฮ็ฝ ดินเน่อร์ , แบ็ค ทู เบร๊ค ฟาสท เบ๊บี้)

[Jay-Z]:
([ เจ ซี ] :)
This is…if that kid don’t get too suspicious
(ดิส ซิส อิ๊ฟ แดท คิด ด้อนท์ เก็ท ทู ซัซพิฌอัซ)
Stop blowin’ up your digits
(สท๊อพ โบลวิน อั๊พ ยุร ดิ๊จิท)
Showin’ up livid, claimin’ he wanna fight
(โชว์วิน อั๊พ ลีฝอิด , คลีมมิน ฮี วอนนา ไฟ้ท)
But Shawn all business with his type [uh uh] naw
(บั๊ท ชอน ออล บีสเน็ซ วิธ ฮิส ไท๊พ [ อา อา ] นอว)
Shawn just tryin’ to keep the friendhsip tight
(ชอน จั๊สท ทายอิน ทู คี๊พ เดอะ friendhsip ไท๊ท)
Shawn and Sean Paul ’em if you ” Gimme the Light ”
(ชอน แอนด์ ซีน พอล เอ็ม อิ๊ฟ ยู ” กีมมิ เดอะ ไล๊ท “)
And this way you can stay for life, aight?
(แอนด์ ดิส เวย์ ยู แคน สเทย์ ฟอร์ ไล๊ฟ , ไอชฺ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Pharrell]: Let’s just f*ck all night….yeah
([ พาเรล ] : เล็ท จั๊สท ฟัค ออล ไน๊ท เย่)
[Jay-Z]: Until we both start yawnin’
([ เจ ซี ] : อันทิล วี โบทรฺ สท๊าร์ท yawnin)
Pharrell]: Yeah
(พาเรล ] : เย่)
[Jay-Z]: To the bright Shirley Murdock mornin’
([ เจ ซี ] : ทู เดอะ ไบร๊ท Shirley Murdock มอร์นิน)
[Pharrell]: Yeah
([ พาเรล ] : เย่)
[Jay-Z]: Until we both start yawnin’
([ เจ ซี ] : อันทิล วี โบทรฺ สท๊าร์ท yawnin)
[Pharrell]: Let’s just f*ck all night
([ พาเรล ] : เล็ท จั๊สท ฟัค ออล ไน๊ท)
[Jay-Z]: Let’s have breakfast, baby
([ เจ ซี ] : เล็ท แฮ็ฝ บเรคฟัซท , เบ๊บี้)
[Pharrell]: Yeah
([ พาเรล ] : เย่)
[Jay-Z]: Have lunch, have dinner, back to breakfast baby
([ เจ ซี ] : แฮ็ฝ ลั้นช , แฮ็ฝ ดินเน่อร์ , แบ็ค ทู บเรคฟัซท เบ๊บี้)
[Pharrell]: Yeah
([ พาเรล ] : เย่)
[Jay-Z]: Let’s have breakfast baby
([ เจ ซี ] : เล็ท แฮ็ฝ บเรคฟัซท เบ๊บี้)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง F*ck All Nite คำอ่านไทย Jay-Z feat Pharrell Williams

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น