เนื้อเพลง Games คำอ่านไทย Keith Sweat

Mmm
( อึม)
Oh yeah
(โอ เย่)
Mmm
(อึม)
Mmm, mmm, mmm
(อึม , อึม , อึม)
Yeeeeeeah
(Yeeeeeeah)

What is this
(ว๊อท อีส ดิส)
That I’m feelin’ deep inside
(แดท แอม ฟีลิน ดี๊พ อิ๊นไซด์)
Emptiness
(เอมทิเน็ซ)
Girl, I see it in your eyes
(เกิร์ล , ไอ ซี อิท อิน ยุร อาย)
A choice to make
(อะ ช๊อยซํ ทู เม้ค)
Will it be me or will it be you?
(วิล อิท บี มี ออ วิล อิท บี ยู)
Let’s be honest with each other
(เล็ท บี อ๊อนเน็สท วิธ อีช อ๊อเธ่อร์)
There’s one thing I don’t wanna do
(แดร์ วัน ทริง ไอ ด้อนท์ วอนนา ดู)

I don’t wanna play no games
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เพลย์ โน เกม)
[I don’t wanna play games with you]
([ ไอ ด้อนท์ วอนนา เพลย์ เกม วิธ ยู ])
If you wanna leave, just leave
(อิ๊ฟ ยู วอนนา ลี๊ฝ , จั๊สท ลี๊ฝ)
[Leave me, yes I’m gonna miss you]
([ ลี๊ฝ มี , เย็ซ แอม กอนนะ มิซ ยู ])
If you’re not serious
(อิ๊ฟ ยัวร์ น็อท ซี๊เรี๊ยส)
[Don’t wanna waste no time]
([ ด้อนท์ วอนนา เวซท โน ไทม์ ])
If you’ll be better off without me
(อิ๊ฟ โยว บี เบ๊ทเท่อร์ ออฟฟ วิธเอ๊าท มี)
Then I’ll be better off without you
(เด็น อิลล บี เบ๊ทเท่อร์ ออฟฟ วิธเอ๊าท ยู)

Tried to make it last, two damn years
(ทไร ทู เม้ค กิด ล๊าสท , ทู แดมนํ เยียร์)
Just couldn’t get things right
(จั๊สท คูดซึ่น เก็ท ทริง ไร๊ท)
Crazy love, up and down
(คเรสิ ลัฝ , อั๊พ แอนด์ เดาน)
Guilty conscience all the time
(กีลทิ คอนเฌ็นซ ออล เดอะ ไทม์)
Tired of games we play
(ไทร์ อ็อฝ เกม วี เพลย์)
Got to turn this thing around
(ก็อท ทู เทิร์น ดิส ทริง อะราวนฺดฺ)
Inside I know you feel the same
(อิ๊นไซด์ ไอ โนว์ ยู ฟีล เดอะ เซม)
I can see clearly now, yeah
(ไอ แคน ซี คเลียลิ นาว , เย่)
[It’s been a long time comin’]
([ อิทซ บีน อะ ลอง ไทม์ คัมอิน ])
See girl, some things must come to an end
(ซี เกิร์ล , ซัม ทริง มัสท์ คัม ทู แอน เอ็นด)
[And I don’t wanna lose a friend, no]
([ แอนด์ ดาย ด้อนท์ วอนนา ลู้ส อะ เฟรน , โน ])
I don’t, I don’t wanna lose a friend
(ไอ ด้อนท์ , ไอ ด้อนท์ วอนนา ลู้ส อะ เฟรน)

I don’t wanna play no games
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เพลย์ โน เกม)
[I don’t wanna play games with you]
([ ไอ ด้อนท์ วอนนา เพลย์ เกม วิธ ยู ])
If you wanna leave, just leave
(อิ๊ฟ ยู วอนนา ลี๊ฝ , จั๊สท ลี๊ฝ)
[Leave me, yes I’m gonna miss you]
([ ลี๊ฝ มี , เย็ซ แอม กอนนะ มิซ ยู ])
If you’re not serious
(อิ๊ฟ ยัวร์ น็อท ซี๊เรี๊ยส)
[Don’t wanna waste no time]
([ ด้อนท์ วอนนา เวซท โน ไทม์ ])
If you’ll be better off without me
(อิ๊ฟ โยว บี เบ๊ทเท่อร์ ออฟฟ วิธเอ๊าท มี)
Then I’ll be better off without you
(เด็น อิลล บี เบ๊ทเท่อร์ ออฟฟ วิธเอ๊าท ยู)

Baby I never meant to break you down
(เบ๊บี้ ไอ เน๊เฝ่อร์ เม็นท ทู เบร๊ค ยู เดาน)
[No, no, no, no, no, no]
([ โน , โน , โน , โน , โน , โน ])
Seems like we always had to fool around
(ซีม ไล๊ค วี ออลเว แฮ็ด ทู ฟูล อะราวนฺดฺ)
[Baby, I know girl, I know]
([ เบ๊บี้ , ไอ โนว์ เกิร์ล , ไอ โนว์ ])
Breakin’ up is so damn hard to do
(เบรกกิ้น อั๊พ อีส โซ แดมนํ ฮาร์ด ทู ดู)
[So damn hard to do]
([ โซ แดมนํ ฮาร์ด ทู ดู ])
And I don’t wanna lose a friend, no
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ วอนนา ลู้ส อะ เฟรน , โน)
[I don’t wanna lose the best thing I ever had]
([ ไอ ด้อนท์ วอนนา ลู้ส เดอะ เบ๊สท์ ทริง ไอ เอ๊เฝ่อร์ แฮ็ด ])

I don’t wanna play no games
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เพลย์ โน เกม)
[I don’t wanna play games with you]
([ ไอ ด้อนท์ วอนนา เพลย์ เกม วิธ ยู ])
If you wanna leave, just leave
(อิ๊ฟ ยู วอนนา ลี๊ฝ , จั๊สท ลี๊ฝ)
[Leave me, yes I’m gonna miss you]
([ ลี๊ฝ มี , เย็ซ แอม กอนนะ มิซ ยู ])
If you’re not serious
(อิ๊ฟ ยัวร์ น็อท ซี๊เรี๊ยส)
[Don’t wanna waste no time]
([ ด้อนท์ วอนนา เวซท โน ไทม์ ])
If you’ll be better off without me
(อิ๊ฟ โยว บี เบ๊ทเท่อร์ ออฟฟ วิธเอ๊าท มี)
Then I’ll be better off without you
(เด็น อิลล บี เบ๊ทเท่อร์ ออฟฟ วิธเอ๊าท ยู)

I don’t wanna play no games
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เพลย์ โน เกม)
[Tell your mama you are comin’ home]
([ เทลล ยุร มามะ ยู อาร์ คัมอิน โฮม ])
If you wanna leave, just leave
(อิ๊ฟ ยู วอนนา ลี๊ฝ , จั๊สท ลี๊ฝ)
[Tell your daddy you did me wrong]
([ เทลล ยุร แดดดิ ยู ดิด มี รอง ])
If you’re not serious
(อิ๊ฟ ยัวร์ น็อท ซี๊เรี๊ยส)
[See I know you’re not serious about this thing]
([ ซี ไอ โนว์ ยัวร์ น็อท ซี๊เรี๊ยส อะเบ๊าท ดิส ทริง ])
If you’ll be better off without me
(อิ๊ฟ โยว บี เบ๊ทเท่อร์ ออฟฟ วิธเอ๊าท มี)
[But it’s alright]
([ บั๊ท อิทซ ออลไร๊ท ])
Then I’ll be better off without you
(เด็น อิลล บี เบ๊ทเท่อร์ ออฟฟ วิธเอ๊าท ยู)
[It’s alright]
([ อิทซ ออลไร๊ท ])

I don’t wanna play no games
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เพลย์ โน เกม)
[I don’t wanna play games with you]
([ ไอ ด้อนท์ วอนนา เพลย์ เกม วิธ ยู ])
If you wanna leave, just leave
(อิ๊ฟ ยู วอนนา ลี๊ฝ , จั๊สท ลี๊ฝ)
[Leave me, yes I’m gonna miss you]
([ ลี๊ฝ มี , เย็ซ แอม กอนนะ มิซ ยู ])
If you’re not serious
(อิ๊ฟ ยัวร์ น็อท ซี๊เรี๊ยส)
[Don’t wanna waste no time]
([ ด้อนท์ วอนนา เวซท โน ไทม์ ])
If you’ll be better off without me
(อิ๊ฟ โยว บี เบ๊ทเท่อร์ ออฟฟ วิธเอ๊าท มี)
Then I’ll be better off without you
(เด็น อิลล บี เบ๊ทเท่อร์ ออฟฟ วิธเอ๊าท ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Games คำอ่านไทย Keith Sweat

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น