เนื้อเพลง Didn’t I (Blow Your Mind) คำอ่านไทย New Kids on The Block

I gave my heart and soul to you, girl
( ไอ เกฝ มาย ฮาร์ท แอนด์ โซล ทู ยู , เกิร์ล)
[Now didn’t I do it, baby, didn’t I do it, baby?]
([ นาว ดิ๊นอิน ไอ ดู อิท , เบ๊บี้ , ดิ๊นอิน ไอ ดู อิท , เบ๊บี้ ])
Gave you the love you never knew, girl, oh
(เกฝ ยู เดอะ ลัฝ ยู เน๊เฝ่อร์ นยู , เกิร์ล , โอ)
[Didn’t I do it baby, didn’t I do it baby?]
([ ดิ๊นอิน ไอ ดู อิท เบ๊บี้ , ดิ๊นอิน ไอ ดู อิท เบ๊บี้ ])
I’ve cried so many times and that’s no lie
(แอฝ คราย โซ เมนอิ ไทม์ แซน แด้ท โน ไล)
It seems to make you laugh each time I cry
(อิท ซีม ทู เม้ค ยู ล๊าฟ อีช ไทม์ ไอ คราย)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
Didn’t I blow your mind this time
(ดิ๊นอิน ไอ โบลว์ ยุร ไมนด์ ดิส ไทม์)
Didn’t I
(ดิ๊นอิน ไอ)
Didn’t I blow your mind this time
(ดิ๊นอิน ไอ โบลว์ ยุร ไมนด์ ดิส ไทม์)
Didn’t I, this time?
(ดิ๊นอิน ไอ , ดิส ไทม์)

I thought that heart of yours was true, girl
(ไอ ธอท แดท ฮาร์ท อ็อฝ ยุร วอส ทรู , เกิร์ล)
[Now, didn’t I think it, baby, didn’t I think it, baby?]
([ นาว , ดิ๊นอิน ไอ ทริ๊งค อิท , เบ๊บี้ , ดิ๊นอิน ไอ ทริ๊งค อิท , เบ๊บี้ ])
But this time I’m really leaving you girl, oh
(บั๊ท ดิส ไทม์ แอม ริแอ็ลลิ ลีฝอิงส ยู เกิร์ล , โอ)
[Hope you know it, baby, hope you know it, baby]
([ โฮพ ยู โนว์ อิท , เบ๊บี้ , โฮพ ยู โนว์ อิท , เบ๊บี้ ])

Ten times or more, yes, I walked out that door
(เท็น ไทม์ ออ โม , เย็ซ , ไอ ว๊อล์ค เอ๊าท แดท ดอร์)
Get this into your head, there’ll be no more
(เก็ท ดิส อิ๊นทู ยุร เฮด , เดอะเรล บี โน โม)

Chorus
(ค๊อรัส)

[Didn’t I do it baby, didn’t I do it baby?]
([ ดิ๊นอิน ไอ ดู อิท เบ๊บี้ , ดิ๊นอิน ไอ ดู อิท เบ๊บี้ ])
[Didn’t I do it baby, didn’t I do it baby?]
([ ดิ๊นอิน ไอ ดู อิท เบ๊บี้ , ดิ๊นอิน ไอ ดู อิท เบ๊บี้ ])

Ten times or more, yes, I walked out that door
(เท็น ไทม์ ออ โม , เย็ซ , ไอ ว๊อล์ค เอ๊าท แดท ดอร์)
Get this into your head, there’ll be no more
(เก็ท ดิส อิ๊นทู ยุร เฮด , เดอะเรล บี โน โม)

Chorus Ad lib
(ค๊อรัส แอ็ด lib)

Spoken:
(ซโพเค็น :)
Girl, can we talk for a second?
(เกิร์ล , แคน วี ท๊อล์ค ฟอร์ รา เซ๊คคั่น)
[Baby can we talk]
([ เบ๊บี้ แคน วี ท๊อล์ค ])
I know it’s been a long time
(ไอ โนว์ อิทซ บีน อะ ลอง ไทม์)
Since someone blew your mind, like I did
(ซิ๊นซ ซัมวัน บลู ยุร ไมนด์ , ไล๊ค ไก ดิด)
[Ooh, baby]
([ อู้ , เบ๊บี้ ])
But there’ll be other times
(บั๊ท เดอะเรล บี อ๊อเธ่อร์ ไทม์)
[Didn’t I blow your mind it happens all the time]
([ ดิ๊นอิน ไอ โบลว์ ยุร ไมนด์ ดิท แฮ๊พเพ่น ซอร์ เดอะ ไทม์ ])
For me and you
(ฟอร์ มี แอนด์ ยู)
[All the time][Ooh, baby]
([ ออล เดอะ ไทม์ ] [ อู้ , เบ๊บี้ ])
And I can see the tears fallin’ from your eyes
(แอนด์ ดาย แคน ซี เดอะ เทียร์ แฟลลิน ฟรอม ยุร อาย)
[I can see the tears falling from your eyes]
([ ไอ แคน ซี เดอะ เทียร์ ฟ๊อลิง ฟรอม ยุร อาย ])
Tell me girl did I blow your mind?
(เทลล มี เกิร์ล ดิด ดาย โบลว์ ยุร ไมนด์)

Chorus and fade
(ค๊อรัส แซน เฟด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Didn’t I (Blow Your Mind) คำอ่านไทย New Kids on The Block

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น