เนื้อเพลง Everything You Want คำอ่านไทย Jc Chasez

The shame is in the greed
( เดอะ เชม อีส ซิน เดอะ กรี๊ด)
No, no
(โน , โน)

The distance of being just out of reach
(เดอะ ดิ๊สแท่นซํ อ็อฝ บีอิง จั๊สท เอ๊าท อ็อฝ รี๊ช)
Is taking its effect on me
(อีส เทคอิง อิทซ เอฟเฟ็ค ออน มี)
Why do I feel the needs of guilty tendencies
(วาย ดู ไอ ฟีล เดอะ นี๊ด อ็อฝ กีลทิ tendencies)
Eating away at who I used to want to be
(อีสดิง อะเวย์ แอ็ท ฮู ไอ ยู๊ส ทู ว้อนท ทู บี)
Caught up in the trapping zone
(คอท อั๊พ อิน เดอะ ทแรพพิงส โซน)
It’s almost impossible to keep up
(อิทซ อ๊อลโมสท อิมพ๊อซซิเบิ้ล ทู คี๊พ อั๊พ)

Camouflage
(แค๊มเม่อฟล๊าจ)
Bandaids for my insecurities
(Bandaids ฟอร์ มาย อินซีคิวริดีสฺ)
Swimming with sharks
(สวิมมิง วิธ ช๊าร์ค)
I’ve become a killer
(แอฝ บีคัม อะ คีลเลอะ)
What about your heart?
(ว๊อท อะเบ๊าท ยุร ฮาร์ท)
I want the love of my life as of yesterday
(ไอ ว้อนท เดอะ ลัฝ อ็อฝ มาย ไล๊ฟ แอส อ็อฝ เยซเทอะดิ)
Where does it stop?
(แวร์ โด ซิท สท๊อพ)
The more you get, the more you want
(เดอะ โม ยู เก็ท , เดอะ โม ยู ว้อนท)

Everything you want you just can’t have it
(เอ๊วี่ติง ยู ว้อนท ยู จั๊สท แค็นท แฮ็ฝ อิท)
Everything you want you just can’t have it
(เอ๊วี่ติง ยู ว้อนท ยู จั๊สท แค็นท แฮ็ฝ อิท)
Everything you want you just can’t have it
(เอ๊วี่ติง ยู ว้อนท ยู จั๊สท แค็นท แฮ็ฝ อิท)
Everything you want you just can’t have it
(เอ๊วี่ติง ยู ว้อนท ยู จั๊สท แค็นท แฮ็ฝ อิท)

There’s always something else around the corner
(แดร์ ออลเว ซัมติง เอ๊ลส อะราวนฺดฺ เดอะ ค๊อร์เน่อร์)
The appetite is never fully satisfied
(ดิ แอ๊พเพไท้ท อีส เน๊เฝ่อร์ ฟูลลิ แซทอิซไฟด)
Even before you get you’re on to the next
(อี๊เฝ่น บีฟอร์ ยู เก็ท ยัวร์ ออน ทู เดอะ เน๊กซท)
Consuming everything in sight
(คันซูมมิง เอ๊วี่ติง อิน ไซ๊ท)
Living in a fantasy world
(ลีฝอิง อิน อะ แฟนทะซิ เวิลด)
Trying to digest the fact having everything can make you happy
(ทไรอิง ทู ได๊เจสท เดอะ แฟคท แฮฝวิ่ง เอ๊วี่ติง แคน เม้ค ยู แฮ๊พพี่)

Work so hard
(เวิ๊ร์ค โซ ฮาร์ด)
Fill the void of insecurity
(ฟิลล เดอะ ฝอยด อ็อฝ อินซิคยูริทิ)
Self absorbed
(เซลฟ์ แอ๊บซ๊อร์บ)
I’ve become the killer
(แอฝ บีคัม เดอะ คีลเลอะ)
Restless heart
(เรซทเล็ซ ฮาร์ท)
What’s left and who needs it anyway
(ว๊อท เล๊ฟท แอนด์ ฮู นี๊ด ซิท เอนอิเว)
Haunted by thoughts of
(ฮอนท์ บาย ธอท อ็อฝ)
The more you get, the more you want
(เดอะ โม ยู เก็ท , เดอะ โม ยู ว้อนท)

Everything you want you just can’t have it
(เอ๊วี่ติง ยู ว้อนท ยู จั๊สท แค็นท แฮ็ฝ อิท)
[You just can’t, just can’t have it all]
([ ยู จั๊สท แค็นท , จั๊สท แค็นท แฮ็ฝ อิท ดอร์ ])
Everything you want you just can’t have it
(เอ๊วี่ติง ยู ว้อนท ยู จั๊สท แค็นท แฮ็ฝ อิท)
[You just can’t, just can’t have it all]
([ ยู จั๊สท แค็นท , จั๊สท แค็นท แฮ็ฝ อิท ดอร์ ])
Everything you want you just can’t have it
(เอ๊วี่ติง ยู ว้อนท ยู จั๊สท แค็นท แฮ็ฝ อิท)
[Whoa…]
([ โว้ว ])
Everything you want you just can’t have it
(เอ๊วี่ติง ยู ว้อนท ยู จั๊สท แค็นท แฮ็ฝ อิท)

Whoa…
(โว้ว)
No-no-no no-no no-no-no
(โน โน โน โน โน โน โน โน)

Slow down and take a look around you
(สโลว์ เดาน แอนด์ เท้ค เก ลุ๊ค อะราวนฺดฺ ยู)
The simple pleasures will astound you
(เดอะ ซิ๊มเพิ่ล พเลฉเออะ วิล แอ็ซเทานด ยู)
The weight of everything move around you
(เดอะ เว๊ท อ็อฝ เอ๊วี่ติง มู๊ฝ อะราวนฺดฺ ยู)
Release the burden that you’re bound to
(รีลี๊ส เดอะ เบ๊อรํเด้น แดท ยัวร์ บาวนฺดฺ ทู)

Don’t you want it, want it
(ด้อนท์ ยู ว้อนท ดิธ , ว้อนท ดิธ)
Want the money, money
(ว้อนท เดอะ มั๊นนี่ , มั๊นนี่)
[Oh, whoa…]
([ โอ , โว้ว ])
Don’t you want it, want it
(ด้อนท์ ยู ว้อนท ดิธ , ว้อนท ดิธ)
Want the money, money
(ว้อนท เดอะ มั๊นนี่ , มั๊นนี่)
Don’t you want it, want it
(ด้อนท์ ยู ว้อนท ดิธ , ว้อนท ดิธ)
Want the money, money
(ว้อนท เดอะ มั๊นนี่ , มั๊นนี่)
[It’s eating away of yourself]
([ อิทซ อีสดิง อะเวย์ อ็อฝ ยุรเซลฟ ])
Don’t you want it, want it
(ด้อนท์ ยู ว้อนท ดิธ , ว้อนท ดิธ)
Want the money, money
(ว้อนท เดอะ มั๊นนี่ , มั๊นนี่)

Don’t you want it, want it
(ด้อนท์ ยู ว้อนท ดิธ , ว้อนท ดิธ)
Want the money, money
(ว้อนท เดอะ มั๊นนี่ , มั๊นนี่)
[No…]
([ โน ])
Don’t you want it, want it
(ด้อนท์ ยู ว้อนท ดิธ , ว้อนท ดิธ)
Want the money, money
(ว้อนท เดอะ มั๊นนี่ , มั๊นนี่)
Don’t you want it, want it
(ด้อนท์ ยู ว้อนท ดิธ , ว้อนท ดิธ)
Want the money, money
(ว้อนท เดอะ มั๊นนี่ , มั๊นนี่)
[Don’t you want the money, money]
([ ด้อนท์ ยู ว้อนท เดอะ มั๊นนี่ , มั๊นนี่ ])
Don’t you want it, want it
(ด้อนท์ ยู ว้อนท ดิธ , ว้อนท ดิธ)
Want the money, money
(ว้อนท เดอะ มั๊นนี่ , มั๊นนี่)

Everything you want you just can’t have it
(เอ๊วี่ติง ยู ว้อนท ยู จั๊สท แค็นท แฮ็ฝ อิท)
[You just can’t, just can’t have it all]
([ ยู จั๊สท แค็นท , จั๊สท แค็นท แฮ็ฝ อิท ดอร์ ])
Everything you want you just can’t have it
(เอ๊วี่ติง ยู ว้อนท ยู จั๊สท แค็นท แฮ็ฝ อิท)
[You just can’t, just can’t have it all]
([ ยู จั๊สท แค็นท , จั๊สท แค็นท แฮ็ฝ อิท ดอร์ ])
Everything you want you just can’t have it
(เอ๊วี่ติง ยู ว้อนท ยู จั๊สท แค็นท แฮ็ฝ อิท)
[No no-no, no-no-no no-no-no]
([ โน โน โน , โน โน โน โน โน โน ])
Everything you want you just can’t have it
(เอ๊วี่ติง ยู ว้อนท ยู จั๊สท แค็นท แฮ็ฝ อิท)

Everything you want you just can’t have it
(เอ๊วี่ติง ยู ว้อนท ยู จั๊สท แค็นท แฮ็ฝ อิท)
[Oh, you just can’t, just can’t have it all]
([ โอ , ยู จั๊สท แค็นท , จั๊สท แค็นท แฮ็ฝ อิท ดอร์ ])
Everything you want you just can’t have it
(เอ๊วี่ติง ยู ว้อนท ยู จั๊สท แค็นท แฮ็ฝ อิท)
[Oh no, ooh oh]
([ โอ โน , อู้ โอ ])
Everything you want you just can’t have it
(เอ๊วี่ติง ยู ว้อนท ยู จั๊สท แค็นท แฮ็ฝ อิท)
[No no-no, no-no-no no-no-no]
([ โน โน โน , โน โน โน โน โน โน ])
Everything you want you just can’t have it
(เอ๊วี่ติง ยู ว้อนท ยู จั๊สท แค็นท แฮ็ฝ อิท)

Don’t you want it, want it
(ด้อนท์ ยู ว้อนท ดิธ , ว้อนท ดิธ)
Want the money, money
(ว้อนท เดอะ มั๊นนี่ , มั๊นนี่)
[Oh no, ooh oh]
([ โอ โน , อู้ โอ ])
Don’t you want it, want it
(ด้อนท์ ยู ว้อนท ดิธ , ว้อนท ดิธ)
Want the money, money
(ว้อนท เดอะ มั๊นนี่ , มั๊นนี่)
Don’t you want it, want it
(ด้อนท์ ยู ว้อนท ดิธ , ว้อนท ดิธ)
Want the money, money
(ว้อนท เดอะ มั๊นนี่ , มั๊นนี่)
Don’t you want it, want it
(ด้อนท์ ยู ว้อนท ดิธ , ว้อนท ดิธ)
Want the money, money
(ว้อนท เดอะ มั๊นนี่ , มั๊นนี่)

[Everything you want you just can’t have it]
([ เอ๊วี่ติง ยู ว้อนท ยู จั๊สท แค็นท แฮ็ฝ อิท ])
Don’t you want it, want it
(ด้อนท์ ยู ว้อนท ดิธ , ว้อนท ดิธ)
Want the money, money
(ว้อนท เดอะ มั๊นนี่ , มั๊นนี่)
Don’t you want it, want it
(ด้อนท์ ยู ว้อนท ดิธ , ว้อนท ดิธ)
Want the money, money
(ว้อนท เดอะ มั๊นนี่ , มั๊นนี่)
[Everything you want you just can’t have it]
([ เอ๊วี่ติง ยู ว้อนท ยู จั๊สท แค็นท แฮ็ฝ อิท ])
Don’t you want it, want it
(ด้อนท์ ยู ว้อนท ดิธ , ว้อนท ดิธ)
Want the money, money
(ว้อนท เดอะ มั๊นนี่ , มั๊นนี่)
Don’t you want it, want it
(ด้อนท์ ยู ว้อนท ดิธ , ว้อนท ดิธ)
Want the money, money
(ว้อนท เดอะ มั๊นนี่ , มั๊นนี่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Everything You Want คำอ่านไทย Jc Chasez

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น