เนื้อเพลง Let Me Love You คำอ่านไทย Mario

Mmmm ….. Mmmmm…. Yeah….Mmmmm….Yeah, Yeah, Yeah
( อึม อึมมมมม เย่ อึมมมมม เย่ , เย่ , เย่ )
Mmmm…Yeah….Mmmm….. Yeah, Yeah
( อึม เย่ อึม เย่ , เย่ )

[Verse 1:]
( [ เฝิซ 1 : ] )

Baby I just don’t get it
( เบ๊บี้ ไอ เจิ๊สท โด๊นท เก็ท ดิท )
Do you enjoy being hurt?
( ดู ยู เอ็นจอย บีกีน เฮิร์ท ?)
I know you smelled the perfume, the make-up on his shirt
( ไอ โนว์ ยู สเมลล์ เดอะ เพ๊อร์ฟูม , เดอะ เม้ค อั๊พ ออน ฮีส เชิ๊ร์ท )
You don’t believe his stories
( ยู โด๊นท บีลี๊ฝ ฮีส สทอรีสฺ )
You know that they’re all lies
( ยู โนว์ แดท เดรว ออล ไล )
Bad as you are ,you stick around and I just don’t know why
( แบ้ด แอส ยู อาร์ , ยู สทิ๊ค อะราวนฺดฺ แอนด์ ดาย เจิ๊สท โด๊นท โนว์ วาย )

If I was ya man [baby you]
( อิ๊ฟ ฟาย วอส ยา แมน [ เบ๊บี้ ยู ] )
Never worry bout [what I do]
( เน๊เว่อร์ ว๊อร์รี่ เบ้าท์ [ ว๊อท ไอ ดู ] )
I’d be coming home [back to you]
( อาย บี คอมมิ่ง โฮม [ แบ็ค ทู ยู ] )
Every night, doin’ you right
( เอ๊ฟรี่ ไน๊ท , ดูอิน ยู ไร๊ท )
You’re the type of woman [deserves good thangs]
( ยัวร์ เดอะ ไท๊พ ออฟ วู๊แม่น [ ดีเซิร์ฟว กู๊ด แตงสฺ ] )
Fist full of diamonds [hand full of rings]
( ฟิซท ฟูล ออฟ ได๊ม่อนดํ [ แฮนด์ ฟูล ออฟ ริง ] )
Baby you’re a star [I just want to show you,you are]
( เบ๊บี้ ยัวร์ อะ สทาร์ [ ไอ เจิ๊สท ว้อนท ทู โชว์ ยู , ยู อาร์ ] )

[Chorus:]
( [ ค๊อรัส : ] )

You should let me love you
( ยู ชูด เล็ท มี เลิฟ ยู )
Let me be the one to give you everything you want and need
( เล็ท มี บี ดิ วัน ทู กี๊ฝ ยู เอฟรี่ติง ยู ว้อนท แอนด์ นี๊ด )
Baby good love and protection
( เบ๊บี้ กู๊ด เลิฟ แอนด์ โพรเท็คฌัน )
Make me your selection
( เม้ค มี ยัวร์ ซิเลคฌัน )
Show you the way love’s supposed to be
( โชว์ ยู เดอะ เวย์ เลิฟ ซั๊พโพ้ส ทู บี )
Baby you should let me love you, love you, love you
( เบ๊บี้ ยู ชูด เล็ท มี เลิฟ ยู , เลิฟ ยู , เลิฟ ยู )

[Verse 2:]
( [ เฝิซ 2 : ] )

Listen
( ลิ๊สซึ่น )
Your true beauty’s description looks so good that it hurts
( ยัวร์ ทรู บิ๊วที่ ดิซครีพฌัน ลุ๊ค โซ กู๊ด แดท ดิท เฮิร์ท )
You’re a dime plus ninety-nine and it’s a shame
( ยัวร์ อะ ไดมฺ พลัส ไนนทิ ไนน แอนด์ อิทซ ซา เชม )
Don’t even know what you’re worth
( โด๊นท อี๊เฝ่น โนว์ ว๊อท ยัวร์ เวิร์ธ )
Everywhere you go they stop and stare
( เอวี่แวร์ ยู โก เดย์ สท๊อพ แอนด์ สแทร์ )
Cause you’re bad and it shows
( ค๊อส ยัวร์ แบ้ด แอนด์ ดิท โชว์ )
From your head to your toes, Out of control, baby you know
( ฟรอม ยัวร์ เฮด ทู ยัวร์ โท , เอ๊าท ออฟ คอนโทรล , เบ๊บี้ ยู โนว์ )
[adsense]
If I was ya man [baby you]
( อิ๊ฟ ฟาย วอส ยา แมน [ เบ๊บี้ ยู ] )
Never worry bout [what I do]
( เน๊เว่อร์ ว๊อร์รี่ เบ้าท์ [ ว๊อท ไอ ดู ] )
I’d be coming home [back to you]
( อาย บี คอมมิ่ง โฮม [ แบ็ค ทู ยู ] )
Every night doin’ you right
( เอ๊ฟรี่ ไน๊ท ดูอิน ยู ไร๊ท )
You’re the type of woman [deserves good thangs]
( ยัวร์ เดอะ ไท๊พ ออฟ วู๊แม่น [ ดีเซิร์ฟว กู๊ด แตงสฺ ] )
Fist full of diamonds [hand full of rings]
( ฟิซท ฟูล ออฟ ได๊ม่อนดํ [ แฮนด์ ฟูล ออฟ ริง ] )
Baby you’re a star [I just want to show you, you are]
( เบ๊บี้ ยัวร์ อะ สทาร์ [ ไอ เจิ๊สท ว้อนท ทู โชว์ ยู , ยู อาร์ ] )

[Chorus:]
( [ ค๊อรัส : ] )

You should let me love you
( ยู ชูด เล็ท มี เลิฟ ยู )
Let me be the one to give you everything you want and need
( เล็ท มี บี ดิ วัน ทู กี๊ฝ ยู เอฟรี่ติง ยู ว้อนท แอนด์ นี๊ด )
Ooh Baby good love and protection
( อู้ เบ๊บี้ กู๊ด เลิฟ แอนด์ โพรเท็คฌัน )
Make me your selection
( เม้ค มี ยัวร์ ซิเลคฌัน )
Show you the way love’s supposed to be
( โชว์ ยู เดอะ เวย์ เลิฟ ซั๊พโพ้ส ทู บี )
Baby you should let me….
( เบ๊บี้ ยู ชูด เล็ท มี )

[Bridge:]
( [ บริดจ : ] )

You deserve better girl [you know you deserve better]
( ยู ดีเซิร์ฟว เบ๊ทเด่อร์ เกิร์ล [ ยู โนว์ ยู ดีเซิร์ฟว เบ๊ทเด่อร์ ] )
We should be together girl [baby]
( วี ชูด บี ทูเก๊ทเธ่อร์ เกิร์ล [ เบ๊บี้ ] )
With me and you it’s whatever girl, hey!
( วิธ มี แอนด์ ยู อิทซ วอทเอ๊เว่อร์ เกิร์ล , เฮ้ ! )
So can we make this thing ours?
( โซ แคน วี เม้ค ดิส ติง เอ๊า ?)

[Chorus:]
( [ ค๊อรัส : ] )

You should let me love you
( ยู ชูด เล็ท มี เลิฟ ยู )
Let me be the one to give you everything you want and need
( เล็ท มี บี ดิ วัน ทู กี๊ฝ ยู เอฟรี่ติง ยู ว้อนท แอนด์ นี๊ด )
Baby good love and protection
( เบ๊บี้ กู๊ด เลิฟ แอนด์ โพรเท็คฌัน )
Make me your selection
( เม้ค มี ยัวร์ ซิเลคฌัน )
Show you the way love’s supposed to be
( โชว์ ยู เดอะ เวย์ เลิฟ ซั๊พโพ้ส ทู บี )
Baby you should let me love you, love you, love you
( เบ๊บี้ ยู ชูด เล็ท มี เลิฟ ยู , เลิฟ ยู , เลิฟ ยู )

[repeat til it ends [about 3 times]]
( [ รีพี๊ท ทิล อิท เอ็นด [ อะเบ๊าท 3 ไทม์ ] ] )

[Mario [talking]:]
( [ มารีโอ [ ทอคกิ้ง ] : ] )
Let me love you that’s all you need baby
( เล็ท มี เลิฟ ยู แด้ท ซอร์ ยู นี๊ด เบ๊บี้ )

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Let Me Love You คำอ่านไทย Mario

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น