เนื้อเพลง Bedroom Boom คำอ่านไทย Ying Yang Twins feat Avant

[Verse 1]
( [ เฝิซ 1 ])
Listen baby, sometimes I know I be playin but set aside the bullsh*t, I’ma grown ass man.
(ลิ๊สซึ่น เบ๊บี้ , ซัมไทม์ ซาย โนว์ ไอ บี เพลย์ยิน บั๊ท เซ็ท อะไซ๊ดฺ เดอะ bullsh*ที , แอมอา กโรน อาซ แมน)
Whats to understand that I love to f*ck, Can I hit it from the back or put ya ass in a buck?
(ว๊อท ทู อั๊นเด้อรสแทนด แดท ไอ ลัฝ ทู ฟัค , แคน นาย ฮิท ดิธ ฟรอม เดอะ แบ็ค ออ พุท ยา อาซ ซิน อะ บั๊ค)
Screamin Shawty what’s up, are we f*ckin’ are what, We aint got nothin to discuss im simply tryin to bust nuts.
(สครีมมิน ชาวดี้ ว๊อท อั๊พ , อาร์ วี ฟัคin อาร์ ว๊อท , วี เอน ก็อท นอทติน ทู ดีซคัซ แอม ซีมพลิ ทายอิน ทู บัซท นัท)
The temperatures risin’, We reachin the bed, Ya eyes begin to roll in the back of ya head.
(เดอะ เท๊มเพอเรเจ้อร รายซิน , วี รีชชิน เดอะ เบ๊ด , ยา อาย บีกิน ทู โรลล อิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ ยา เฮด)

[Verse 2]
([ เฝิซ 2 ])
Bangin’ Headboards, The loud noise, The sound of you screamin.
(แบงงิน เฮดบอร์ดสฺ , เดอะ เลาด น๊อยส , เดอะ ซาวน์ด อ็อฝ ยู สครีมมิน)
Turn me on cus it sound like you singin’.
(เทิร์น มี ออน ครัส ซิท ซาวน์ด ไล๊ค ยู ซิงอิน)
Sayin my name constantly, Sayin’ daddy keep f*ckin me.
(เซย์อิน มาย เนม คอนสแท็นทลิ , เซย์อิน แดดดิ คี๊พ ฟัคin มี)
Get it how you want it long as you keep lovin’ me.
(เก็ท ดิธ ฮาว ยู ว้อนท ดิธ ลอง แอส ยู คี๊พ ลัฝวิน มี)
Put ya thing down,
(พุท ยา ทริง เดาน ,)
Boom the bedroom do it right,
(บูม เดอะ เบดรูม ดู อิท ไร๊ท ,)
And it jus might be a long night, Alright,
(แอนด์ ดิท ยูส ไมท บี อะ ลอง ไน๊ท , ออลไร๊ท ,)
Now be Quiet you dont want them to hear us outside,
(นาว บี ไคว๊เอ้ท ยู ด้อนท์ ว้อนท เด็ม ทู เฮียร อัซ เอ๊าทไซ้ด ,)
let me get on bottom while you ride.
(เล็ท มี เก็ท ออน บ๊อทท่อม ไวล์ ยู ไรด์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Bedroom Boom, [Thats whats goin down tonight],
(เบดรูม บูม , [ แด้ท ว๊อท โกอิน เดาน ทูไน๊ท ] ,)
Bedroom Boom, [Let me do ya body right],
(เบดรูม บูม , [ เล็ท มี ดู ยา บ๊อดี้ ไร๊ท ] ,)
My bed will be boomin’ for you… [boom boom]
(มาย เบ๊ด วิล บี บูมิน ฟอร์ ยู [ บูม บูม ])
Bedroom boom, [All between the sheets baby]
(เบดรูม บูม , [ ออล บีทะวีน เดอะ ฌีท เบ๊บี้ ])
Bedroom boom, [I wanna drive you crazy],
(เบดรูม บูม , [ ไอ วอนนา ไดร๊ฝ ยู คเรสิ ] ,)
My bed will be boomin for you.
(มาย เบ๊ด วิล บี บูมิน ฟอร์ ยู)

[Verse 3 [Avant]]
([ เฝิซ 3 [ อาวาน ] ])
It feels like heaven when were off in this room together.
(อิท ฟีล ไล๊ค เฮ๊ฝเฝ่น เว็น เวอ ออฟฟ อิน ดิส รูม ทูเก๊ทเธ่อร์)
I Can hear the music playin, then I hear ya voice sayin,
(ไอ แคน เฮียร เดอะ มิ๊วสิค เพลย์ยิน , เด็น นาย เฮียร ยา ว๊อยซ์ เซย์อิน ,)
” Ohh daddy now jus give it to me right there. ” ” Ohh baby, Take a handfull of my hair. ”
(” โอ้ แดดดิ นาว ยูส กี๊ฝ อิท ทู มี ไร๊ท แดร์ ” ” โอ้ เบ๊บี้ , เท้ค เก แฮนฟลู อ็อฝ มาย แฮร์ “)
Cus you like it rough [rough] cant get enough [nough].
(ครัส ยู ไล๊ค กิด รั๊ฟ [ รั๊ฟ ] แค็นท เก็ท อีน๊าฟ [ nough ])
Cus im the type of n*gga thats gon fill you up, like a cup.
(ครัส แอม เดอะ ไท๊พ อ็อฝ เอ็น *gga แด้ท ก็อน ฟิลล ยู อั๊พ , ไล๊ค เก คัพ)
And make this love thing overflow,
(แอนด์ เม้ค ดิส ลัฝ ทริง โอเฝิฟโล ,)
I wont stop until ya body’s tellin me so.
(ไอ ว็อนท สท๊อพ อันทิล ยา บ๊อดี้ เทลลิน มี โซ)
Sheets gettin’ sticky from the strawberries and whipped cream,
(ฌีท เกดดิน ซทีคคิ ฟรอม เดอะ สตอร์แบรีสฺ แซน วิพชฺ ครีม ,)
If these walls could talk they would say this is one hell of a scene.
(อิ๊ฟ ฑิส วอลล์ เคิด ท๊อล์ค เด เวิด เซย์ ดิส ซิส วัน เฮ็ลล อ็อฝ อะ ซีน)
Now you movin ya body jus like a gymnist,
(นาว ยู มูฝวิน ยา บ๊อดี้ ยูส ไล๊ค เก gymnist ,)
From the bed to the dresser, All type a’ crazy sh*t.
(ฟรอม เดอะ เบ๊ด ทู เดอะ ดเรซเซอะ , ออล ไท๊พ อะ คเรสิ ฌะ *ที)
Case is tellin me stories, Body’s hot and so horny,
(เค๊ส อีส เทลลิน มี สตอยสฺ , บ๊อดี้ ฮอท แอนด์ โซ ฮอนิ ,)
Hittin it from the rear, Wanna wisper somethin in yo ear. ” I’m gonna love you all night… I promise. ”
(ฮิทดิน หนิด ฟรอม เดอะ เรียร์ , วอนนา wisper ซัมติน อิน โย เอียร ” แอม กอนนะ ลัฝ ยู ออล ไน๊ท ไอ พรอมอิซ “)

[Chorus 2]
([ ค๊อรัส 2 ])
Bedroom boom, [Bedroom boom!!]
(เบดรูม บูม , [ เบดรูม บูม ! ! ])
Bedroom boom, [I can hear it baby!]
(เบดรูม บูม , [ ไอ แคน เฮียร อิท เบ๊บี้ ! ])
My bed will be boomin’ for you, [We’ll be F*ckin all night, yes..]
(มาย เบ๊ด วิล บี บูมิน ฟอร์ ยู , [ เวลล บี ฟัคin ออล ไน๊ท , เย็ซ ])
Bedroom boom, [Hittin yo body!]
(เบดรูม บูม , [ ฮิทดิน โย บ๊อดี้ ! ])
Bedroom boom, [Like boom boom boom!]
(เบดรูม บูม , [ ไล๊ค บูม บูม บูม ! ])
My bed will be boomin’ for you, [My bed will be shakin’ til’ the screws come loose, while im off in it]
(มาย เบ๊ด วิล บี บูมิน ฟอร์ ยู , [ มาย เบ๊ด วิล บี เชคกิน ทิล เดอะ สครูว์ คัม ลู้ส , ไวล์ แอม ออฟฟ อิน หนิด ])

[Verse 4]
([ เฝิซ 4 ])
Boom goes the bedroom, Behind closed doors, And the bedroom depends on how far things go.
(บูม โกซ เดอะ เบดรูม , บีฮายน์ โคลส ดอร์ , แอนด์ เดอะ เบดรูม ดีเพ็นดํ ออน ฮาว ฟาร์ ทริง โก)
You move slow or move fast when you off in that ass, But you hittin’ that mothaf*cker like everytime yo last.
(ยู มู๊ฝ สโลว์ ออ มู๊ฝ ฟาสท เว็น ยู ออฟฟ อิน แดท อาซ , บั๊ท ยู ฮิทดิน แดท mothaf*cker ไล๊ค เอ๊รี่ไทม์ โย ล๊าสท)
Spread yo legs like a bald eagle, Work that back, Move like a snake when you do dat dat.
(สเพร๊ด โย เล้ก ไล๊ค เก บาลดฺ อี๊เกิ้ล , เวิ๊ร์ค แดท แบ็ค , มู๊ฝ ไล๊ค เก สเน๊ค เว็น ยู ดู แดซ แดซ)
Now be quiet, You dont want them to hear us outside.
(นาว บี ไคว๊เอ้ท , ยู ด้อนท์ ว้อนท เด็ม ทู เฮียร อัซ เอ๊าทไซ้ด)
Let me get on bottom while you ride.
(เล็ท มี เก็ท ออน บ๊อทท่อม ไวล์ ยู ไรด์)

[Verse 5]
([ เฝิซ 5 ])
You hotter than an album store, [Yea] Temptation got ya outta control, [Mmm Hmmm], You tremblin’ like you
(ยู ฮอทเดอ แฑ็น แอน อั๊ลบั้ม สโทร์ , [ เย ] เทมเทฌัน ก็อท ยา เอ๊าตา คอนโทรล , [ อึม ฮึม ] , ยู เทมบลิน ไล๊ค ยู)
out in the cold, You screamin’ you cant take it no more. Beat the p*ssy so bad we done fell on the flo.
(เอ๊าท อิน เดอะ โคลด์ , ยู สครีมมิน ยู แค็นท เท้ค กิด โน โม บีท เดอะ พี *ssy โซ แบ้ด วี ดัน เฟ็ล ออน เดอะ โฟล)
[Can you believe it?] Throw our clothes in the kitchen and in the garage. All this love is waitin for you
([ แคน ยู บีลี๊ฝ อิท ] โธรว์ เอ๊า คโลฑ ซิน เดอะ คิ๊ทเช่น แอนด์ อิน เดอะ กะราฉ ออล ดิส ลัฝ อีส เว๊ทดิน ฟอร์ ยู)
like im El’ Depoge. See my d*ck stay hard. [Oh] And its gon stay cocked. [Yes] If a b*tch f*ck wit me she
(ไล๊ค แอม เอล Depoge ซี มาย ดี *ck สเทย์ ฮาร์ด [ โอ ] แอนด์ อิทซ ก็อน สเทย์ ค๊อค [ เย็ซ ] อิ๊ฟ อะ บี *tch ฟัค วิท มี ชี)
gettin her cherry popped.
(เกดดิน เฮอ เชริ พอพทฺ)

[Chorus 3]
([ ค๊อรัส 3 ])
Bedroom boom, [This is serious business, Baby]
(เบดรูม บูม , [ ดิส ซิส ซี๊เรี๊ยส บีสเน็ซ , เบ๊บี้ ])
Bedroom boom, [What goes on in this room, So what baby..]
(เบดรูม บูม , [ ว๊อท โกซ ออน อิน ดิส รูม , โซ ว๊อท เบ๊บี้ ])
My bed will be boomin’ for you, [Say Boom! boom!]
(มาย เบ๊ด วิล บี บูมิน ฟอร์ ยู , [ เซย์ บูม ! บูม ! ])
Bedroom boom, Bedroom boom, [And it feels amazing!]
(เบดรูม บูม , เบดรูม บูม , [ แอนด์ ดิท ฟีล อะเมสอิง ! ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bedroom Boom คำอ่านไทย Ying Yang Twins feat Avant

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น