เนื้อเพลง Anything Goes คำอ่านไทย Keith Sweat

[laughter]
( [ ลาฟเทอะ ])
Anything goes [that’s right]
(เอนอิธิง โกซ [ แด้ท ไร๊ท ])
[come on]
([ คัมมอน ])
I got to see you in that sexy thong [yeah]
(ไอ ก็อท ทู ซี ยู อิน แดท เซคซิ ธอง [ เย่ ])
I’m kinda tipsy and i’m feeling strong [ha, ha]
(แอม กินดา ทีพซิ แอนด์ แอม ฟีลอิง สทรอง [ ฮา , ฮา ])
And i’m a stick it to ya all night long
(แอนด์ แอม มา สทิ๊ค อิท ทู ยา ออล ไน๊ท ลอง)
[all night long, all night long – yep, yep, yep, yep, yep]
([ ออล ไน๊ท ลอง , ออล ไน๊ท ลอง เย็พ , เย็พ , เย็พ , เย็พ , เย็พ ])
Girl, i know just how to wet it up [ewww]
(เกิร์ล , ไอ โนว์ จั๊สท ฮาว ทู เว๊ท ดิธ อั๊พ [ ewww ])
Take my lovin’ and just feel you up [ha, yeah]
(เท้ค มาย ลัฝวิน แอนด์ จั๊สท ฟีล ยู อั๊พ [ ฮา , เย่ ])
Basically i just don’t want a crush
(เบซซิคอลลี่ ไอ จั๊สท ด้อนท์ ว้อนท ดา ครัช)
[want a crush, want a crush]
([ ว้อนท ดา ครัช , ว้อนท ดา ครัช ])

When you step in my room [anything goes]
(เว็น ยู สเท็พ อิน มาย รูม [ เอนอิธิง โกซ ])
And i’m all up on you [anything goes]
(แอนด์ แอม ออล อั๊พ ออน ยู [ เอนอิธิง โกซ ])
To the edge of the bed [anything goes]
(ทู ดิ เอจ อ็อฝ เดอะ เบ๊ด [ เอนอิธิง โกซ ])
[anything goes, anything goes]
([ เอนอิธิง โกซ , เอนอิธิง โกซ ])
Like a night up in vegas [anything goes]
(ไล๊ค เก ไน๊ท อั๊พ อิน ฝีกะ [ เอนอิธิง โกซ ])
Like them girls that be shakin’ [anything goes]
(ไล๊ค เด็ม เกิร์ล แดท บี เชคกิน [ เอนอิธิง โกซ ])
Like them pimps that come playin’ [anything goes]
(ไล๊ค เด็ม พิมพ แดท คัม เพลย์ยิน [ เอนอิธิง โกซ ])
[anything goes, anything goes]
([ เอนอิธิง โกซ , เอนอิธิง โกซ ])

Girl, you know i aim to please
(เกิร์ล , ยู โนว์ ไอ เอม ทู พลีซ)
And i’ll make you weak at the knees [oh, yeah]
(แอนด์ อิลล เม้ค ยู วี๊ค แกท เดอะ นี [ โอ , เย่ ])
Got all the tricks from ‘a’ to ‘z’
(ก็อท ดอร์ เดอะ ทริ๊ค ฟรอม มา ทู ซี)
You’ll be at your girl’s spot
(โยว บี แอ็ท ยุร เกิร์ล สพอท)
Talkin’ all about me
(ทอคกิ่น ออล อะเบ๊าท มี)
Girl, i got that whip appeal
(เกิร์ล , ไอ ก็อท แดท ฮวิพ แอพพีล)
And i’ll heat it up just like a meal
(แอนด์ อิลล ฮีท ดิธ อั๊พ จั๊สท ไล๊ค เก มีล)
Girl, keep you open
(เกิร์ล , คี๊พ ยู โอ๊เพ่น)
Give you chills
(กี๊ฝ ยู ชิล)
You know i’m gifted
(ยู โนว์ แอม กิฟท)
I got skills
(ไอ ก็อท สกิลล)

When you step in my room [anything goes]
(เว็น ยู สเท็พ อิน มาย รูม [ เอนอิธิง โกซ ])
And i’m all up on you [anything goes]
(แอนด์ แอม ออล อั๊พ ออน ยู [ เอนอิธิง โกซ ])
To the edge of the bed [anything goes]
(ทู ดิ เอจ อ็อฝ เดอะ เบ๊ด [ เอนอิธิง โกซ ])
[anything goes, anything goes]
([ เอนอิธิง โกซ , เอนอิธิง โกซ ])
Like a night up in vegas [anything goes]
(ไล๊ค เก ไน๊ท อั๊พ อิน ฝีกะ [ เอนอิธิง โกซ ])
[anything goes, ohhh]
([ เอนอิธิง โกซ , โอ้ ])
Like them girls that be shakin’ [anything goes]
(ไล๊ค เด็ม เกิร์ล แดท บี เชคกิน [ เอนอิธิง โกซ ])
Like them pimps that come playin’ [anything goes]
(ไล๊ค เด็ม พิมพ แดท คัม เพลย์ยิน [ เอนอิธิง โกซ ])
[anything goes, anything goes]
([ เอนอิธิง โกซ , เอนอิธิง โกซ ])

When you step in my room [anything goes]
(เว็น ยู สเท็พ อิน มาย รูม [ เอนอิธิง โกซ ])
And i’m all up on you [anything goes]
(แอนด์ แอม ออล อั๊พ ออน ยู [ เอนอิธิง โกซ ])
[you and me, girl]
([ ยู แอนด์ มี , เกิร์ล ])
To the edge of the bed [anything goes]
(ทู ดิ เอจ อ็อฝ เดอะ เบ๊ด [ เอนอิธิง โกซ ])
[anything goes, anything goes]
([ เอนอิธิง โกซ , เอนอิธิง โกซ ])
[whew, yes it does]
([ ฮวู , เย็ซ ซิท โด ])
Like a night up in vegas [anything goes]
(ไล๊ค เก ไน๊ท อั๊พ อิน ฝีกะ [ เอนอิธิง โกซ ])
[ohhh, yes it does]
([ โอ้ , เย็ซ ซิท โด ])
Like them girls that be shakin’ [anything goes]
(ไล๊ค เด็ม เกิร์ล แดท บี เชคกิน [ เอนอิธิง โกซ ])
Like them pimps that come playin’ [anything goes]
(ไล๊ค เด็ม พิมพ แดท คัม เพลย์ยิน [ เอนอิธิง โกซ ])
[anything goes, anything goes]
([ เอนอิธิง โกซ , เอนอิธิง โกซ ])

Like a fire place
(ไล๊ค เก ไฟเออะร เพลส)
Got ya burnin’ up
(ก็อท ยา เบินนิน อั๊พ)
Like a bully, girl
(ไล๊ค เก บุลลิ , เกิร์ล)
I’m a beat it up
(แอม มา บีท ดิธ อั๊พ)
Like a picture frame
(ไล๊ค เก พิ๊คเจ้อร์ เฟรม)
Got you on the wall
(ก็อท ยู ออน เดอะ วอลล์)
Screamin’ out for more
(สครีมมิน เอ๊าท ฟอร์ โม)
Screamin’ out for more
(สครีมมิน เอ๊าท ฟอร์ โม)
Like a boxer girl
(ไล๊ค เก บอคเซอะ เกิร์ล)
I’m a knock it out
(แอม มา น๊อค อิท เอ๊าท)
Like a preacher, girl
(ไล๊ค เก พิทเชอร์ , เกิร์ล)
I’m a make you shout
(แอม มา เม้ค ยู เช๊าท)
From your draws to your legs
(ฟรอม ยุร ดรอว์ ทู ยุร เล้ก)
From your legs to your a$$
(ฟรอม ยุร เล้ก ทู ยุร อะ.-$$)
I’ll be freakin’ you
(อิลล บี ฟริกคิน ยู)
I’ll am freakin’ you
(อิลล แอ็ม ฟริกคิน ยู)

When you step in my room [anything goes]
(เว็น ยู สเท็พ อิน มาย รูม [ เอนอิธิง โกซ ])
And i’m all up on you [anything goes]
(แอนด์ แอม ออล อั๊พ ออน ยู [ เอนอิธิง โกซ ])
To the edge of the bed [anything goes]
(ทู ดิ เอจ อ็อฝ เดอะ เบ๊ด [ เอนอิธิง โกซ ])
[anything goes, anything goes]
([ เอนอิธิง โกซ , เอนอิธิง โกซ ])
[aw, yes it does]
([ อาว , เย็ซ ซิท โด ])
Like a night up in vegas [anything goes]
(ไล๊ค เก ไน๊ท อั๊พ อิน ฝีกะ [ เอนอิธิง โกซ ])
Like them girls that be shakin’ [anything goes]
(ไล๊ค เด็ม เกิร์ล แดท บี เชคกิน [ เอนอิธิง โกซ ])
[anything goes]
([ เอนอิธิง โกซ ])
Like them pimps that come playin’ [anything goes]
(ไล๊ค เด็ม พิมพ แดท คัม เพลย์ยิน [ เอนอิธิง โกซ ])
[anything goes, anything goes]
([ เอนอิธิง โกซ , เอนอิธิง โกซ ])

When you step in my room [anything goes]
(เว็น ยู สเท็พ อิน มาย รูม [ เอนอิธิง โกซ ])
And i’m all up on you [anything goes]
(แอนด์ แอม ออล อั๊พ ออน ยู [ เอนอิธิง โกซ ])
[aw, yes it does]
([ อาว , เย็ซ ซิท โด ])
To the edge of the bed [anything goes]
(ทู ดิ เอจ อ็อฝ เดอะ เบ๊ด [ เอนอิธิง โกซ ])
[anything goes, anything goes]
([ เอนอิธิง โกซ , เอนอิธิง โกซ ])
Like a night up in vegas [anything goes]
(ไล๊ค เก ไน๊ท อั๊พ อิน ฝีกะ [ เอนอิธิง โกซ ])
Like them girls that be shakin’ [anything goes]
(ไล๊ค เด็ม เกิร์ล แดท บี เชคกิน [ เอนอิธิง โกซ ])
Like them pimps that come playin’ [anything goes]
(ไล๊ค เด็ม พิมพ แดท คัม เพลย์ยิน [ เอนอิธิง โกซ ])
[anything goes, anything goes]
([ เอนอิธิง โกซ , เอนอิธิง โกซ ])

[anything goes]
([ เอนอิธิง โกซ ])
I told you that anything goes [anything goes]
(ไอ โทลด ยู แดท เอนอิธิง โกซ [ เอนอิธิง โกซ ])
[anything goes]
([ เอนอิธิง โกซ ])
[anything goes, anything goes]
([ เอนอิธิง โกซ , เอนอิธิง โกซ ])
Oh yeah
(โอ เย่)
[anything goes]
([ เอนอิธิง โกซ ])
Aw, yes it does [anything goes]
(อาว , เย็ซ ซิท โด [ เอนอิธิง โกซ ])
Yes it does [anything goes]
(เย็ซ ซิท โด [ เอนอิธิง โกซ ])
Anything goes [anything goes]
(เอนอิธิง โกซ [ เอนอิธิง โกซ ])
[anything goes, anything goes]
([ เอนอิธิง โกซ , เอนอิธิง โกซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Anything Goes คำอ่านไทย Keith Sweat

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น