เนื้อเพลง Breaks My Heart คำอ่านไทย Monica

Hey, yeah…
( เฮ , เย่)
Hey, yeah, yeah, yeah
(เฮ , เย่ , เย่ , เย่)
Hey, yeah
(เฮ , เย่)
Oh…oh…oh…oh…
(โอ โอ โอ โอ)
Oh, yeah
(โอ , เย่)
Oh…oh…
(โอ โอ)

When I think of what I’ve done all the pain that I’ve brought
(เว็น นาย ทริ๊งค อ็อฝ ว๊อท แอฝ ดัน ออล เดอะ เพน แดท แอฝ บรอท)
Baby, you should have walked out on me
(เบ๊บี้ , ยู เชิด แฮ็ฝ ว๊อล์ค เอ๊าท ออน มี)
And when I’ve turned away from you whenever there were hard times
(แอนด์ เว็น แอฝ เทิร์น อะเวย์ ฟรอม ยู ฮเว็นเอฝเออะ แดร์ เวอ ฮาร์ด ไทม์)
How could you still be with me
(ฮาว เคิด ยู สทิลล บี วิธ มี)

And if it was no mistake when I hurt you that day
(แอนด์ อิ๊ฟ อิท วอส โน มิสเท้ค เว็น นาย เฮิร์ท ยู แดท เดย์)
And went out with somebody new
(แอนด์ เว็นท เอ๊าท วิธ ซัมบอดี้ นิว)
But still you forgave me like it was so easy
(บั๊ท สทิลล ยู เฟาะเกฝ มี ไล๊ค กิด วอส โซ อีสอิ)
I should have been mad at you
(ไอ เชิด แฮ็ฝ บีน แม้ด แอ็ท ยู)

Baby, it breaks my heart
(เบ๊บี้ , อิท เบร๊ค มาย ฮาร์ท)
To think that lovin’ me is not so easy to do
(ทู ทริ๊งค แดท ลัฝวิน มี อีส น็อท โซ อีสอิ ทู ดู)
And I don’t mean to make it hard
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ มีน ทู เม้ค กิด ฮาร์ด)
Sorry for all the changes I put you through
(ซ๊อรี่ ฟอร์ ออล เดอะ เช้งจํ ซาย พุท ยู ทรู)

And it’s hard to believe after everything
(แอนด์ อิทซ ฮาร์ด ทู บีลี๊ฝ แอ๊ฟเท่อร เอ๊วี่ติง)
That you’re still here right beside me
(แดท ยัวร์ สทิลล เฮียร ไร๊ท บีไซด์ มี)
Wouldn’t trade you for this whole world
(วูดดึ่น เทรด ยู ฟอร์ ดิส โฮล เวิลด)
Thankful just bein’ your girl
(แธงคฟุล จั๊สท บีนโพล ยุร เกิร์ล)

Never gave you my heart ’cause I never thought
(เน๊เฝ่อร์ เกฝ ยู มาย ฮาร์ท ค๊อส ไอ เน๊เฝ่อร์ ธอท)
You deserved any of me
(ยู ดิเสิฝ เอ๊นี่ อ็อฝ มี)
I never told you how I felt when deep inside I knew that
(ไอ เน๊เฝ่อร์ โทลด ยู ฮาว ไอ เฟ็ลท เว็น ดี๊พ อิ๊นไซด์ ไอ นยู แดท)
You’re really what I need
(ยัวร์ ริแอ็ลลิ ว๊อท ไอ นี๊ด)

And I always gave you up whenever I saw
(แอนด์ ดาย ออลเว เกฝ ยู อั๊พ ฮเว็นเอฝเออะ ไอ ซอว์)
Something better come along
(ซัมติง เบ๊ทเท่อร์ คัม อะลอง)
And right when I come back you’re waitin’ for me
(แอนด์ ไร๊ท เว็น นาย คัม แบ็ค ยัวร์ เว๊ทดิน ฟอร์ มี)
And you welcome me home
(แอนด์ ยู เว้ลคั่ม มี โฮม)

Baby, it breaks my heart
(เบ๊บี้ , อิท เบร๊ค มาย ฮาร์ท)
To think that lovin’ me is not so easy to do
(ทู ทริ๊งค แดท ลัฝวิน มี อีส น็อท โซ อีสอิ ทู ดู)
And I don’t mean to make it hard
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ มีน ทู เม้ค กิด ฮาร์ด)
Sorry for all the changes I put you through
(ซ๊อรี่ ฟอร์ ออล เดอะ เช้งจํ ซาย พุท ยู ทรู)

And it’s hard to believe after everything
(แอนด์ อิทซ ฮาร์ด ทู บีลี๊ฝ แอ๊ฟเท่อร เอ๊วี่ติง)
You’re still here right beside me
(ยัวร์ สทิลล เฮียร ไร๊ท บีไซด์ มี)
Wouldn’t trade you for this whole world
(วูดดึ่น เทรด ยู ฟอร์ ดิส โฮล เวิลด)
Thankful just bein’ your girl
(แธงคฟุล จั๊สท บีนโพล ยุร เกิร์ล)

And if it takes my whole life I’ll make it up to you
(แอนด์ อิ๊ฟ อิท เท้ค มาย โฮล ไล๊ฟ อิลล เม้ค กิด อั๊พ ทู ยู)
‘Cause I’ve been so cruel
(ค๊อส แอฝ บีน โซ ครู๊เอ้ล)
And you’ve given your love to me in spite of everything
(แอนด์ ยู๊ฟ กีฝเอ็น ยุร ลัฝ ทู มี อิน ซไพท อ็อฝ เอ๊วี่ติง)
I-I don’t deserve you
(ไอ ไอ ด้อนท์ ดิเสิฝ ยู)

From this day forward I’m truly yours
(ฟรอม ดิส เดย์ ฟ๊อร์เวิร์ด แอม ทรูลิ ยุร)
But it took me a while to see
(บั๊ท ดิธ ทุค มี อะ ไวล์ ทู ซี)
That we were meant for one another
(แดท วี เวอ เม็นท ฟอร์ วัน อะน๊าเทร่อร์)
Thank you for loving me
(แธ๊งค์ ยู ฟอร์ ลัฝอิง มี)

Baby, it breaks my heart
(เบ๊บี้ , อิท เบร๊ค มาย ฮาร์ท)
To think that lovin’ me is not so easy to do
(ทู ทริ๊งค แดท ลัฝวิน มี อีส น็อท โซ อีสอิ ทู ดู)
And I don’t mean to make it hard
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ มีน ทู เม้ค กิด ฮาร์ด)
Sorry for all the changes I put you through
(ซ๊อรี่ ฟอร์ ออล เดอะ เช้งจํ ซาย พุท ยู ทรู)

And it’s hard to believe after everything
(แอนด์ อิทซ ฮาร์ด ทู บีลี๊ฝ แอ๊ฟเท่อร เอ๊วี่ติง)
You’re still here right beside me
(ยัวร์ สทิลล เฮียร ไร๊ท บีไซด์ มี)
Wouldn’t trade you for this whole world
(วูดดึ่น เทรด ยู ฟอร์ ดิส โฮล เวิลด)
Thankful just bein’ your girl
(แธงคฟุล จั๊สท บีนโพล ยุร เกิร์ล)

Baby, it breaks my heart
(เบ๊บี้ , อิท เบร๊ค มาย ฮาร์ท)
To think that lovin’ me is not so easy to do
(ทู ทริ๊งค แดท ลัฝวิน มี อีส น็อท โซ อีสอิ ทู ดู)
And I don’t mean to make it hard
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ มีน ทู เม้ค กิด ฮาร์ด)
Sorry for all the changes I put you through
(ซ๊อรี่ ฟอร์ ออล เดอะ เช้งจํ ซาย พุท ยู ทรู)

And it’s hard to believe after everything
(แอนด์ อิทซ ฮาร์ด ทู บีลี๊ฝ แอ๊ฟเท่อร เอ๊วี่ติง)
You’re still here right beside me
(ยัวร์ สทิลล เฮียร ไร๊ท บีไซด์ มี)
Wouldn’t trade you for this whole world
(วูดดึ่น เทรด ยู ฟอร์ ดิส โฮล เวิลด)
Thankful just bein’ your girl
(แธงคฟุล จั๊สท บีนโพล ยุร เกิร์ล)

Da-da-da-da-da
(ดา ดา ดา ดา ดา)
Da-da-da-da
(ดา ดา ดา ดา)
Da-da-da-da-da
(ดา ดา ดา ดา ดา)
Oh, I…I…I…
(โอ , ไอ ไอ ไอ)
Da-da-da
(ดา ดา ดา)
Da-da-da-da-da
(ดา ดา ดา ดา ดา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Breaks My Heart คำอ่านไทย Monica

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น