เนื้อเพลง Heat It Up คำอ่านไทย 98 Degrees

Baby let me love you
( เบ๊บี้ เล็ท มี ลัฝ ยู)
To the 98th degree girl and heat it up
(ทู เดอะ 98th ดีกรี เกิร์ล แอนด์ ฮีท ดิธ อั๊พ)
I’m down, girl let’s heat it up, I’m down
(แอม เดาน , เกิร์ล เล็ท ฮีท ดิธ อั๊พ , แอม เดาน)
I can give you all my lovin’
(ไอ แคน กี๊ฝ ยู ออล มาย ลัฝวิน)
If you’re only down for me, girl
(อิ๊ฟ ยัวร์ โอ๊นลี่ เดาน ฟอร์ มี , เกิร์ล)
Let’s heat it up, I’m down
(เล็ท ฮีท ดิธ อั๊พ , แอม เดาน)
Come on heat it up, I’m down baby
(คัมมอน ฮีท ดิธ อั๊พ , แอม เดาน เบ๊บี้)

Late at night I fantasize, girl
(เหลท แอ็ท ไน๊ท ไอ แฟนทาซาย , เกิร์ล)
That you and I, you you were rockin’ my world
(แดท ยู แอนด์ ดาย , ยู ยู เวอ รอคกิน มาย เวิลด)
I can’t deny the way I’m feeling
(ไอ แค็นท ดีนาย เดอะ เวย์ แอม ฟีลอิง)
Think about you girl, again and again yeah
(ทริ๊งค อะเบ๊าท ยู เกิร์ล , อะเกน แอนด์ อะเกน เย่)
Whenever I’m with you my fantasies come true
(ฮเว็นเอฝเออะ แอม วิธ ยู มาย แฟนตาซีสฺ คัม ทรู)
So tell me what you want to do
(โซ เทลล มี ว๊อท ยู ว้อนท ทู ดู)
Just hold me close, don’t let me go
(จั๊สท โฮลด์ มี โคลส , ด้อนท์ เล็ท มี โก)
Baby show me how the 98 will flow
(เบ๊บี้ โชว์ มี ฮาว เดอะ 98 วิล โฟลว์)
I want to know how it can be
(ไอ ว้อนท ทู โนว์ ฮาว อิท แคน บี)
With 98?, you gotta know
(วิธ 98 , ยู กอททะ โนว์)
I’m down for you,
(แอม เดาน ฟอร์ ยู ,)
baby show me what the 98 can do
(เบ๊บี้ โชว์ มี ว๊อท เดอะ 98 แคน ดู)
Boy lead the way to ecstasy
(บอย ลี๊ด เดอะ เวย์ ทู เอคซทะซิ)
But only if you’re down for me
(บั๊ท โอ๊นลี่ อิ๊ฟ ยัวร์ เดาน ฟอร์ มี)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

This urgency of what I’m feeling is killing me
(ดิส เออเจ็นซิ อ็อฝ ว๊อท แอม ฟีลอิง อีส คีลลิง มี)
When will this lovin’ begin
(เว็น วิล ดิส ลัฝวิน บีกิน)
I wanna be the one you run to
(ไอ วอนนา บี ดิ วัน ยู รัน ทู)
Girl you know there is nothing I wouldn’t do
(เกิร์ล ยู โนว์ แดร์ อีส นัธอิง ไอ วูดดึ่น ดู)
The very thought of you is like a dream come true
(เดอะ เฝ๊รี่ ธอท อ็อฝ ยู อีส ไล๊ค เก ดรีม คัม ทรู)
So tell me what you want to do, yeah
(โซ เทลล มี ว๊อท ยู ว้อนท ทู ดู , เย่)
Just hold me close don’t let me go
(จั๊สท โฮลด์ มี โคลส ด้อนท์ เล็ท มี โก)
Baby show me how the 98 will flow
(เบ๊บี้ โชว์ มี ฮาว เดอะ 98 วิล โฟลว์)
I want to know how it can be with 98 Degrees
(ไอ ว้อนท ทู โนว์ ฮาว อิท แคน บี วิธ 98 ดีกรี)
You gotta know I’m down for you
(ยู กอททะ โนว์ แอม เดาน ฟอร์ ยู)
Baby show me what the 98 can do
(เบ๊บี้ โชว์ มี ว๊อท เดอะ 98 แคน ดู)
Boy lead the way to ecstasy
(บอย ลี๊ด เดอะ เวย์ ทู เอคซทะซิ)
Baby come get down with me
(เบ๊บี้ คัม เก็ท เดาน วิธ มี)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Heat it up just a touch
(ฮีท ดิธ อั๊พ จั๊สท ดา ทั๊ช)
Are you down for my love
(อาร์ ยู เดาน ฟอร์ มาย ลัฝ)
Heat it up just a touch
(ฮีท ดิธ อั๊พ จั๊สท ดา ทั๊ช)
Are you down for my love
(อาร์ ยู เดาน ฟอร์ มาย ลัฝ)
Heat it up just a touch
(ฮีท ดิธ อั๊พ จั๊สท ดา ทั๊ช)
Are you down for my love
(อาร์ ยู เดาน ฟอร์ มาย ลัฝ)
Heat it up
(ฮีท ดิธ อั๊พ)
Only if you’re down
(โอ๊นลี่ อิ๊ฟ ยัวร์ เดาน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Heat It Up คำอ่านไทย 98 Degrees

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น