เนื้อเพลง Busted คำอ่านไทย The Isley Brothers feat JS and R. Kelly

[Ron Isley]
( [ รอน ไอซ์รี่ ])
….Yeah…Bring your ass over here.
(เย่ บริง ยุร อาซ โอ๊เฝ่อร เฮียร)
..I got something for you…
(ไอ ก็อท ซัมติง ฟอร์ ยู)

[Verse 1 – Ron Isley + [JS]]
([ เฝิซ 1 รอน ไอซ์รี่ + [ JS ] ])
Busted
(บัซท)
Its 2 o’ damn clock in the morning Where you been?
(อิทซ 2 โอ แดมนํ คล๊อค อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง แวร์ ยู บีน)
[Baby didn’t you get my 2-way
([ เบ๊บี้ ดิ๊นอิน ยู เก็ท มาย 2 เวย์)
I was with my girlfriend]
(ไอ วอส วิธ มาย เกลิลเฟรน ])
You a lie
(ยู อะ ไล)
I called Kiesha and Tanya and they were both at home
(ไอ คอลลํ Kiesha แอนด์ Tanya แอนด์ เด เวอ โบทรฺ แอ็ท โฮม)
[But I didn’t say them though]
([ บั๊ท ไอ ดิ๊นอิน เซย์ เด็ม โธ ])
Well they the only things I know
(เวลล เด ดิ โอ๊นลี่ ทริง ซาย โนว์)
Girl you better
(เกิร์ล ยู เบ๊ทเท่อร์)
[Wait before you get all upset here’s the truth]
([ เว้ท บีฟอร์ ยู เก็ท ดอร์ อั๊พเซ็ท เฮียร เดอะ ทรู๊ธ ])
Talk to me
(ท๊อล์ค ทู มี)
[I was with my girl when she had some bad mews]
([ ไอ วอส วิธ มาย เกิร์ล เว็น ชี แฮ็ด ซัม แบ้ด มยู ])
Yeah
(เย่)
[Her man cheated
([ เฮอ แมน ชี๊ท)
had her upset and confused]
(แฮ็ด เฮอ อั๊พเซ็ท แอนด์ คอนฟิ้วส ])
But baby what’s that got to do
(บั๊ท เบ๊บี้ ว๊อท แดท ก็อท ทู ดู)
with you coming in at 2
(วิธ ยู คัมอิง อิน แอ็ท 2)
[I’m telling you
([ แอม เทลลิง ยู)
now she was so upset she asked me to stay with her]
(นาว ชี วอส โซ อั๊พเซ็ท ชี อาสคฺ มี ทู สเทย์ วิธ เฮอ ])
Well why didn’t your ass just pick up the phone and call me
(เวลล วาย ดิ๊นอิน ยุร อาซ จั๊สท พิค อั๊พ เดอะ โฟน แอนด์ คอลลํ มี)
[I was gonna do that but it slipped my mind I’m sorry]
([ ไอ วอส กอนนะ ดู แดท บั๊ท ดิธ สลิป มาย ไมนด์ แอม ซ๊อรี่ ])
[But I’m telling you the truth]
([ บั๊ท แอม เทลลิง ยู เดอะ ทรู๊ธ ])
Yeah, well I got something for you
(เย่ , เวลล ไอ ก็อท ซัมติง ฟอร์ ยู)
Tell me what’s her name?
(เทลล มี ว๊อท เฮอ เนม)
[Sharen]
([ Sharen ])
Where she live?
(แวร์ ชี ไล้ฝ)
[Uuummm…]
([ Uuummm ])
Her man’s name?
(เฮอ แมน เนม)
[Billy]
([ บีลลิ ])
She got kids?
(ชี ก็อท คิด)
[I think 1 or 2]
([ ไอ ทริ๊งค 1 ออ 2 ])
She got kids?
(ชี ก็อท คิด)
[Baby yes, no]
([ เบ๊บี้ เย็ซ , โน ])
Here’s 1 thing I got to know
(เฮียร 1 ทริง ไอ ก็อท ทู โนว์)
How the hell is she your friend if you don’t know if she got kids
(ฮาว เดอะ เฮ็ลล อีส ชี ยุร เฟรน อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ โนว์ อิ๊ฟ ชี ก็อท คิด)

[Chorus 1 – Ron Isley + [R. Kelly]]
([ ค๊อรัส 1 รอน ไอซ์รี่ + [ อาร์ เคลลี่ ] ])
Go upstairs [Busted]
(โก อั๊พสแทร์ [ บัซท ])
Pack your bags [Cause you busted]
(แพ็ค ยุร แบ๊ก [ ค๊อส ยู บัซท ])
While you at it [Busted]
(ไวล์ ยู แอ็ท ดิธ [ บัซท ])
Call a cab [Cause you busted]
(คอลลํ อะ แค๊บ [ ค๊อส ยู บัซท ])
It’s obvious [Busted]
(อิทซ อ๊อบเฝียส [ บัซท ])
You played around [Cause you busted]
(ยู เพลย์ อะราวนฺดฺ [ ค๊อส ยู บัซท ])
Go upstairs and get your sh*t
(โก อั๊พสแทร์ แซน เก็ท ยุร ฌะ *ที)
and get the f*ck up out of here now
(แอนด์ เก็ท เดอะ ฟัค อั๊พ เอ๊าท อ็อฝ เฮียร นาว)

[Verse 2 – Ron Isley + [JS]]
([ เฝิซ 2 รอน ไอซ์รี่ + [ JS ] ])
[Frank please here me out]
([ แฟร๊งค พลีซ เฮียร มี เอ๊าท ])
Ain’t nothing to talk about
(เอน นัธอิง ทู ท๊อล์ค อะเบ๊าท)
[I can explain everything]
([ ไอ แคน เอ็กซเพลน เอ๊วี่ติง ])
Right now I want you out this house
(ไร๊ท นาว ไอ ว้อนท ยู เอ๊าท ดิส เฮ้าส)
[Baby please one more chance
([ เบ๊บี้ พลีซ วัน โม แช้นซํ)
let me tell you where I’ve been]
(เล็ท มี เทลล ยู แวร์ แอฝ บีน ])
Well quit wasting my time
(เวลล ควิท เวซทิง มาย ไทม์)
and say what’s on your mind
(แอนด์ เซย์ ว๊อท ออน ยุร ไมนด์)
[Fine
([ ไฟน)
Me and some girlfriends we went dancing me Shaniqua, Shaquan, and Robin]
(มี แอนด์ ซัม เกลิลเฟรน วี เว็นท แด็นซิง มี Shaniqua , Shaquan , แอนด์ รอบอิน ])
Well if ya’ll were going shopping
(เวลล อิ๊ฟ ยอล เวอ โกอิ้ง ชอปปิ้ง)
why didn’t you just check in
(วาย ดิ๊นอิน ยู จั๊สท เช็ค อิน)
[I was but then I thought
([ ไอ วอส บั๊ท เด็น นาย ธอท)
my cellular was off]
(มาย เซลลิวเลอะ วอส ออฟฟ ])
Now earlier [hmmm] you said dancing [uhhh]
(นาว เออเรีย [ ฮึม ] ยู เซ็ด แด็นซิง [ อากรีเอดสฺ ])
But when I just asked [hmmm] you said shopping [uhhh]
(บั๊ท เว็น นาย จั๊สท อาสคฺ [ ฮึม ] ยู เซ็ด ชอปปิ้ง [ อากรีเอดสฺ ])
Tell me which one you were doing
(เทลล มี วิช วัน ยู เวอ ดูอิง)
[Oh baby I must be confused]
([ โอ เบ๊บี้ ไอ มัสท์ บี คอนฟิ้วส ])
Yeah right you real confused
(เย่ ไร๊ท ยู เรียล คอนฟิ้วส)
Tell me where you been?
(เทลล มี แวร์ ยู บีน)
[Dancing]
([ แด็นซิง ])
Dancing where?
(แด็นซิง แวร์)
[Uuummm…]
([ Uuummm ])
The name of the club?
(เดอะ เนม อ็อฝ เดอะ คลับ)
[Kisses]
([ คีสเซซ ])
What time it is?
(ว๊อท ไทม์ อิท อีส)
[I think one or two]
([ ไอ ทริ๊งค วัน ออ ทู ])
What time it is?
(ว๊อท ไทม์ อิท อีส)
[Three, four]
([ ทรี , โฟ ])
Here’s one thing I got to know
(เฮียร วัน ทริง ไอ ก็อท ทู โนว์)
At first you say dancing
(แอ็ท เฟิร์สท ยู เซย์ แด็นซิง)
But now you say shopping
(บั๊ท นาว ยู เซย์ ชอปปิ้ง)

[Chorus 1]
([ ค๊อรัส 1 ])

[Verse 3 – Ron Isley + [JS]]
([ เฝิซ 3 รอน ไอซ์รี่ + [ JS ] ])
[Baby I’m a victim of circumstances] oohhhhh…
([ เบ๊บี้ แอม มา ฝิ๊คทิ่ม อ็อฝ เซ๊อร์คั่มสแสตนซ์ ] oohhhhh)
[Why you don’t believe I don’t understand it]
([ วาย ยู ด้อนท์ บีลี๊ฝ ไอ ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด ดิท ])
Trying to slick a can of oil who you think you fooling
(ทไรอิง ทู ซลิค กา แคน อ็อฝ ออยล์ ฮู ยู ทริ๊งค ยู ฟลูลิง)
Now get on out my face [Baby]
(นาว เก็ท ออน เอ๊าท มาย เฟซ [ เบ๊บี้ ])
Before I catch another case [Baby]
(บีฟอร์ ไอ แค็ทช อะน๊าเทร่อร์ เค๊ส [ เบ๊บี้ ])

[Chorus 2 – Ron Isley + [JS] + {R. Kelly}]
([ ค๊อรัส 2 รอน ไอซ์รี่ + [ JS ] + {อาร์ เคลลี่ } ])
Go upstairs {Busted}
(โก อั๊พสแทร์ {บัซท })
Pack your bags [I don’t wanna]
(แพ็ค ยุร แบ๊ก [ ไอ ด้อนท์ วอนนา ])
{Cause you busted}
({ค๊อส ยู บัซท })
While you at it {Busted}
(ไวล์ ยู แอ็ท ดิธ {บัซท })
Call a cab [A cab for what]
(คอลลํ อะ แค๊บ [ อะ แค๊บ ฟอร์ ว๊อท ])
{Cause you busted}
({ค๊อส ยู บัซท })
Its obvious {Busted}
(อิทซ อ๊อบเฝียส {บัซท })
You played around [No I’m not]
(ยู เพลย์ อะราวนฺดฺ [ โน แอม น็อท ])
{Cause you busted}
({ค๊อส ยู บัซท })
Go upstairs and get your sh*t [No]
(โก อั๊พสแทร์ แซน เก็ท ยุร ฌะ *ที [ โน ])
and get the f*ck up out of here now
(แอนด์ เก็ท เดอะ ฟัค อั๊พ เอ๊าท อ็อฝ เฮียร นาว)

[Hook – Ron Isley + [JS]]
([ ฮุ๊ค รอน ไอซ์รี่ + [ JS ] ])
[Noooooo. Innocent, innocent, innocent, innocent]
([ Noooooo อิ๊นโนเซ้นท , อิ๊นโนเซ้นท , อิ๊นโนเซ้นท , อิ๊นโนเซ้นท ])
Noooo. You guilty, guilty, guilty, guilty
(นู ยู กีลทิ , กีลทิ , กีลทิ , กีลทิ)
[Ohhhh now wait a minute, wait a minute, wait a minute, wait a minute]
([ โอ้ นาว เว้ท ดา มิ๊หนิท , เว้ท ดา มิ๊หนิท , เว้ท ดา มิ๊หนิท , เว้ท ดา มิ๊หนิท ])
Go upstairs and get your sh*t
(โก อั๊พสแทร์ แซน เก็ท ยุร ฌะ *ที)
and get the f*ck up out of here now
(แอนด์ เก็ท เดอะ ฟัค อั๊พ เอ๊าท อ็อฝ เฮียร นาว)

[JS] – Tell me, where am I suppose to go from here
([ JS ] เทลล มี , แวร์ แอ็ม ไอ ซั๊พโพ้ส ทู โก ฟรอม เฮียร)

[Ron] – Frankly my dear, I don’t give a damn
([ รอน ] ฟแร็งคลิ มาย เดียร์ , ไอ ด้อนท์ กี๊ฝ อะ แดมนํ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Busted คำอ่านไทย The Isley Brothers feat JS and R. Kelly

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น