เนื้อเพลง If You Come to Me คำอ่านไทย Atomic Kitten

So long ago
( โซ ลอง อะโก )
I didn’t have a care about me
( ไอ ดิ๊นอิน แฮพ อะ แคร์ อะเบ๊าท มี )
I didn’t know my right from wrong
( ไอ ดิ๊นอิน โนว์ มาย ไร๊ท ฟรอม รอง )
But now I know
( บั๊ท นาว ไอ โนว์ )
That you’ve got your love around me
( แดท ยู๊ฟ กอท ยัวร์ เลิฟ อะราวนฺดฺ มี )
You know it makes me feel so strong
( ยู โนว์ อิท เม้ค มี ฟีล โซ สทรอง )
Baby if you turn around
( เบ๊บี้ อิ๊ฟ ยู เทิร์น อะราวนฺดฺ )
And prove to me its real
( แอนด์ พรู๊ฝ ทู มี อิทซ เรียล )
Maybe we can work it out
( เมบี วี แคน เวิ๊ร์ค อิท เอ๊าท )
Cos this is how I feel
( โคส ดิส อีส ฮาว ไอ ฟีล )

Do you know where you go when you give it all away
( ดู ยู โนว์ แวร์ ยู โก เว็น ยู กี๊ฝ อิท ออล อะเวย์ )
I’ll be there for you, care for you
( แอล บี แดร์ ฟอร์ ยู , แคร์ ฟอร์ ยู )
Love you everyday oh baby
( เลิฟ ยู เอวี่เดย์ โอ้ เบ๊บี้ )
And do you feel the same for me?
( แอนด์ ดู ยู ฟีล เดอะ เซม ฟอร์ มี ?)
Everyday you’re away
( เอวี่เดย์ ยัวร์ อะเวย์ )
And I feel a little low
( แอนด์ ดาย ฟีล อะ ลิ๊ทเทิ่ล โลว )
I would cry for you, die for you
( ไอ วู๊ด คราย ฟอร์ ยู , ดาย ฟอร์ ยู )
Just to let you know oh baby
( เจิ๊สท ทู เล็ท ยู โนว์ โอ้ เบ๊บี้ )
And if you come to me you know I’ll make it right
( แอนด์ อิ๊ฟ ยู คัม ทู มี ยู โนว์ แอล เม้ค อิท ไร๊ท )

Through out all my life
( ตรู เอ๊าท ออล มาย ไล๊ฟ )
I never thought I’d have somebody
( ไอ เน๊เว่อร์ ตรอด อาย แฮพ ซัมบอดี้ )
Someone to call my own
( ซัมวัน ทู คอลลํ มาย โอว์น )
And now I’ve found
( แอนด์ นาว แอบ เฟานด )
A little bit of heaven baby
( อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท ออฟ เฮ๊ฝเว่น เบ๊บี้ )
A place to call my own
( อะ เพลส ทู คอลลํ มาย โอว์น )

Baby if you turn around
( เบ๊บี้ อิ๊ฟ ยู เทิร์น อะราวนฺดฺ )
And prove to me its real
( แอนด์ พรู๊ฝ ทู มี อิทซ เรียล )
Maybe we can work it out
( เมบี วี แคน เวิ๊ร์ค อิท เอ๊าท )
Cos this is how I feel
( โคส ดิส อีส ฮาว ไอ ฟีล )

Do you know where you go when you give it all away
( ดู ยู โนว์ แวร์ ยู โก เว็น ยู กี๊ฝ อิท ออล อะเวย์ )
I’ll be there for you, care for you
( แอล บี แดร์ ฟอร์ ยู , แคร์ ฟอร์ ยู )
Love you everyday oh baby
( เลิฟ ยู เอวี่เดย์ โอ้ เบ๊บี้ )
And do you feel the same for me?
( แอนด์ ดู ยู ฟีล เดอะ เซม ฟอร์ มี ?)
Everyday you’re away
( เอวี่เดย์ ยัวร์ อะเวย์ )
And I feel a little low
( แอนด์ ดาย ฟีล อะ ลิ๊ทเทิ่ล โลว )
I would cry for you, die for you
( ไอ วู๊ด คราย ฟอร์ ยู , ดาย ฟอร์ ยู )
Just to let you know oh baby
( เจิ๊สท ทู เล็ท ยู โนว์ โอ้ เบ๊บี้ )
And if you come to me you know I’ll make it right
( แอนด์ อิ๊ฟ ยู คัม ทู มี ยู โนว์ แอล เม้ค อิท ไร๊ท )
[adsense]
Hey there dont you know
( เฮ้ แดร์ โด๊นท ยู โนว์ )
You gotta slow down before you know
( ยู กอทดา สโลว์ ดาวน์ บีฟอร์ ยู โนว์ )
You gonna brake down and turn around
( ยู กอนนา เบรค ดาวน์ แอนด์ เทิร์น อะราวนฺดฺ )
Before you know, you go and break my heart
( บีฟอร์ ยู โนว์ , ยู โก แอนด์ เบร๊ค มาย ฮาร์ท )
When will you learn to be
( เว็น วิล ยู เลิร์น ทู บี )
A little helpful when you think of me
( อะ ลิ๊ทเทิ่ล เฮิบฟู เว็น ยู ตริ๊งค ออฟ มี )
A little careful when you’re close to me
( อะ ลิ๊ทเทิ่ล แค๊ร์ฟูล เว็น ยัวร์ โคลส ทู มี )
Coz baby i loved you from the start
( Coz เบ๊บี้ ไอ เลิฟ ยู ฟรอม เดอะ สท๊าร์ท )

Baby if you turn around
( เบ๊บี้ อิ๊ฟ ยู เทิร์น อะราวนฺดฺ )
And prove to me its real
( แอนด์ พรู๊ฝ ทู มี อิทซ เรียล )
Maybe we can work it out
( เมบี วี แคน เวิ๊ร์ค อิท เอ๊าท )
Cos this is how I feel
( โคส ดิส อีส ฮาว ไอ ฟีล )

[I love you]
( [ ไอ เลิฟ ยู ] )

Do you know where you go when you give it all away
( ดู ยู โนว์ แวร์ ยู โก เว็น ยู กี๊ฝ อิท ออล อะเวย์ )
I’ll be there for you, care for you
( แอล บี แดร์ ฟอร์ ยู , แคร์ ฟอร์ ยู )
Love you everyday oh baby
( เลิฟ ยู เอวี่เดย์ โอ้ เบ๊บี้ )
And do you feel the same for me?
( แอนด์ ดู ยู ฟีล เดอะ เซม ฟอร์ มี ?)
Everyday you’re away
( เอวี่เดย์ ยัวร์ อะเวย์ )
And I feel a little low
( แอนด์ ดาย ฟีล อะ ลิ๊ทเทิ่ล โลว )
I would cry for you, die for you
( ไอ วู๊ด คราย ฟอร์ ยู , ดาย ฟอร์ ยู )
Just to let you know oh baby
( เจิ๊สท ทู เล็ท ยู โนว์ โอ้ เบ๊บี้ )

Do you know where you go when you give it all away
( ดู ยู โนว์ แวร์ ยู โก เว็น ยู กี๊ฝ อิท ออล อะเวย์ )
I’ll be there for you, care for you
( แอล บี แดร์ ฟอร์ ยู , แคร์ ฟอร์ ยู )
Love you everyday oh baby
( เลิฟ ยู เอวี่เดย์ โอ้ เบ๊บี้ )
And do you feel the same for me?
( แอนด์ ดู ยู ฟีล เดอะ เซม ฟอร์ มี ?)
Everyday you’re away
( เอวี่เดย์ ยัวร์ อะเวย์ )
And I feel a little low
( แอนด์ ดาย ฟีล อะ ลิ๊ทเทิ่ล โลว )
I would cry for you, die for you
( ไอ วู๊ด คราย ฟอร์ ยู , ดาย ฟอร์ ยู )
Just to let you know oh baby
( เจิ๊สท ทู เล็ท ยู โนว์ โอ้ เบ๊บี้ )
And if you come to me you know I’ll make it right
( แอนด์ อิ๊ฟ ยู คัม ทู มี ยู โนว์ แอล เม้ค อิท ไร๊ท )

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If You Come to Me คำอ่านไทย Atomic Kitten

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น