เนื้อเพลง Lost คำอ่านไทย The Calling

I’M ALONE AND FEELING LOST
( แอม อะโลน แอนด์ ฟีลอิง ล็อซท)
IF I COULD ONLY HAVE IT ALL
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด โอ๊นลี่ แฮ็ฝ อิท ดอร์)
THEN I’D BE ALRIGHT
(เด็น อาย บี ออลไร๊ท)
CUZ I CAN’T SEE WHO I REALLY AM
(คัซ ไอ แค็นท ซี ฮู ไอ ริแอ็ลลิ แอ็ม)
THROUGH ALL THE DOUBT THAT I’M LIVIN’ INV I DON’T KNOW IT, YEAH
(ทรู ออล เดอะ เดาท แดท แอม ลีฝอิน INV ไอ ด้อนท์ โนว์ อิท , เย่)
RIGHT BEFORE I HIT THE GROUND
(ไร๊ท บีฟอร์ ไอ ฮิท เดอะ กราวนด์)
WHY AM I LOSING SLEEP?
(วาย แอ็ม ไอ โรซิง สลี๊พ)
YEAH, FEELIN’ LIKE I DO
(เย่ , ฟีลิน ไล๊ค ไก ดู)
WHY AM I LOSING YOU?
(วาย แอ็ม ไอ โรซิง ยู)
AND I’M FEELING LOST
(แอนด์ แอม ฟีลอิง ล็อซท)
THERE’S A DARK CLOUD OVER ME
(แดร์ ซา ด๊าร์ค คลาวดํ โอ๊เฝ่อร มี)
AND I CAN’T SHAKE IT OFF,
(แอนด์ ดาย แค็นท เช้ค กิด ออฟฟ ,)
I CAN’T MAKE A MOVE TO SAVE MYSELF
(ไอ แค็นท เม้ค เก มู๊ฝ ทู เซฝ ไมเซลฟ)
THOUGHTS KEEP SPINNIN THROUGH MY HEAD
(ธอท คี๊พ สปินนิน ทรู มาย เฮด)
ALL THE TIMES THAT WE NEVER DID WHAT WE WANTED TO, YEAH
(ออล เดอะ ไทม์ แดท วี เน๊เฝ่อร์ ดิด ว๊อท วี ว้อนท ทู , เย่)
BUT RIGHT BEFORE I HIT THE GROUND
(บั๊ท ไร๊ท บีฟอร์ ไอ ฮิท เดอะ กราวนด์)
IT’S JUST LIKE A DREAM
(อิทซ จั๊สท ไล๊ค เก ดรีม)
WHY AM I LOSING SLEEP?
(วาย แอ็ม ไอ โรซิง สลี๊พ)
YEAH, FEELIN LIKE I DO
(เย่ , ฟีลิน ไล๊ค ไก ดู)
WHY AM I LOSING YOU?
(วาย แอ็ม ไอ โรซิง ยู)
AND I’M FEELING LOST
(แอนด์ แอม ฟีลอิง ล็อซท)
THE DISTANCE GROWS
(เดอะ ดิ๊สแท่นซํ โกรว์)
I’M SINKIN’ DOWN
(แอม ซิงคิน เดาน)
AND WHAT I LOST, IT CAN’T BE FOUND
(แอนด์ ว๊อท ไอ ล็อซท , อิท แค็นท บี เฟานด)
ALTHOUGH I TRY, CAN’T FIND MY WAY
(ออลโทร ไอ ธราย , แค็นท ไฟนด์ มาย เวย์)
NOTHING’S FALLIN INTO PLACE
(นัธอิง แฟลลิน อิ๊นทู เพลส)
I’M ALONE, YEAH
(แอม อะโลน , เย่)
I’M FEELIN LOST
(แอม ฟีลิน ล็อซท)
I FEEL, I FEEL, YEAH, IT’S JUST LIKE A DREAM
(ไอ ฟีล , ไอ ฟีล , เย่ , อิทซ จั๊สท ไล๊ค เก ดรีม)
WHY AM I LOSING SLEEP?
(วาย แอ็ม ไอ โรซิง สลี๊พ)
YEAH, FEELIN’ LIKE I DO
(เย่ , ฟีลิน ไล๊ค ไก ดู)
WHY AM I LOSING YOU?
(วาย แอ็ม ไอ โรซิง ยู)
I’M LOST, I’M LOST, I’M LOST
(แอม ล็อซท , แอม ล็อซท , แอม ล็อซท)
WHY AM I LOSING SLEEP?
(วาย แอ็ม ไอ โรซิง สลี๊พ)
YEAH, FEELIN LIKE I DO
(เย่ , ฟีลิน ไล๊ค ไก ดู)
WHY AM I LOSING YOU?
(วาย แอ็ม ไอ โรซิง ยู)
AND I’M FEELING LOST
(แอนด์ แอม ฟีลอิง ล็อซท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lost คำอ่านไทย The Calling

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น