เนื้อเพลง When I Was With You คำอ่านไทย Jewel

by Jewel Kilcher and Joy Eden Harrison
( บาย จิ๊วเอ็ล Kilcher แอนด์ จอย อีเดน แฮรีเซิน)

This song was written by Jewel and Steve Poltz–Jewel wrote the
(ดิส ซ็อง วอส วึ้น บาย จิ๊วเอ็ล แอนด์ สตีฝ Poltz จิ๊วเอ็ล โรท เดอะ)
lyrics, but the music [melody] was written by Steve for a song with
(ลีริค , บั๊ท เดอะ มิ๊วสิค [ เมลโอะดิ ] วอส วึ้น บาย สตีฝ ฟอร์ รา ซ็อง วิธ)
different lyrics that appears on Morning Wood. This was Jewel’s
(ดีฟเฟอะเร็นท ลีริค แดท แอพเพียร์ ออน ม๊อร์นิ่ง วู๊ด ดิส วอส จิ๊วเอ็ล)
response to that song, told from the female’s point of view.
(ริซพอนซ ทู แดท ซ็อง , โทลด ฟรอม เดอะ ฟี๊เมล พ๊อยท์ อ็อฝ ฝิว)

Do you remember when we were younger,
(ดู ยู รีเม๊มเบ่อร์ เว็น วี เวอ ยังเกอะ ,)
all those crazy things that we used to do?
(ออล โฑส คเรสิ ทริง แดท วี ยู๊ส ทู ดู)
You’d play my hips like drumsets
(ยูต เพลย์ มาย ฮิพ ไล๊ค drumsets)
and sing all your favorite Stevie Wonder tunes
(แอนด์ ซิง ออล ยุร เฟเฝอะริท สตีฝวี่ วั๊นเด้อร จูน)
When I was with ya.
(เว็น นาย วอส วิธ ยา)

Do you remember we did everything together?
(ดู ยู รีเม๊มเบ่อร์ วี ดิด เอ๊วี่ติง ทูเก๊ทเธ่อร์)
I’d share my otter pops with you.
(อาย แชร์ มาย otter พ็อพ วิธ ยู)
And we would sing in all the slimy slimy barrooms
(แอนด์ วี เวิด ซิง อิน ออล เดอะ ซไลมอิ ซไลมอิ barrooms)
We’d watch for your cousin Ed on the evening news
(เว็ด ว๊อทช ฟอร์ ยุร เค๊าซิน Ed ออน ดิ อี๊ฝนิ่ง นิว)
When I was with ya
(เว็น นาย วอส วิธ ยา)

I’d warm your tootsies up, they’re always so cold
(อาย วอร์ม ยุร tootsies อั๊พ , เดรว ออลเว โซ โคลด์)
And I’d fix you supper from leftovers two weeks old
(แอนด์ อาย ฟิกซ์ ยู ซัพเพอะ ฟรอม leftovers ทู วี๊ค โอลด์)
And I’d read you the classified ads in bed
(แอนด์ อาย รี๊ด ยู เดอะ คแลซซิไฟด ads ซิน เบ๊ด)
And you would point out all the miserable lives
(แอนด์ ยู เวิด พ๊อยท์ เอ๊าท ดอร์ เดอะ มิเซอร์เรเบิล ไล้ฝ)
that I could have had instead of being with you
(แดท ไอ เคิด แฮ็ฝ แฮ็ด อินสเท๊ด อ็อฝ บีอิง วิธ ยู)

Could’ve been Whoopi Goldberg’s breasts
(คูดดิฝ บีน Whoopi Goldbergs บรี๊สทฺ)

Do you remember when you wrote all those letters?
(ดู ยู รีเม๊มเบ่อร์ เว็น ยู โรท ออล โฑส เล็ทเท่อร์)
Though I admit they were kind of sick
(โธ ไอ แอ๊ดมิท เด เวอ ไคนด์ อ็อฝ ซิ๊ค)
But still I knew I was your honey sugar dumpling
(บั๊ท สทิลล ไอ นยู ไอ วอส ยุร ฮั๊นนี่ ชู๊ก้าร ดัมพลิง)
and just like a good line you’d always be there to lick
(แอนด์ จั๊สท ไล๊ค เก กู๊ด ไลน์ ยูต ออลเว บี แดร์ ทู ลิค)
When I was with ya
(เว็น นาย วอส วิธ ยา)

Do you remember when you took all those classes?
(ดู ยู รีเม๊มเบ่อร์ เว็น ยู ทุค ออล โฑส คลาสเซซ)
All those crazy gadgets you would fix
(ออล โฑส คเรสิ แกดจิท ยู เวิด ฟิกซ์)
I hated how cluttered our apartment was
(ไอ แฮ็ท ฮาว คลัทเทอะ เอ๊า อะพาทเม็นท วอส)
I hated our landlord Harry, he was such a d*ck
(ไอ แฮ็ท เอ๊า แลนหลอก แฮริ , ฮี วอส ซัช อะ ดี *ck)
When I was with ya
(เว็น นาย วอส วิธ ยา)

I’d warm your tootsies up, they’re always so cold
(อาย วอร์ม ยุร tootsies อั๊พ , เดรว ออลเว โซ โคลด์)
And I’d fix you supper from leftovers two weeks old
(แอนด์ อาย ฟิกซ์ ยู ซัพเพอะ ฟรอม leftovers ทู วี๊ค โอลด์)
And I’d read you the classified ads in bed
(แอนด์ อาย รี๊ด ยู เดอะ คแลซซิไฟด ads ซิน เบ๊ด)
And you would point out all the miserable lives
(แอนด์ ยู เวิด พ๊อยท์ เอ๊าท ดอร์ เดอะ มิเซอร์เรเบิล ไล้ฝ)
that I could have had instead of being with you
(แดท ไอ เคิด แฮ็ฝ แฮ็ด อินสเท๊ด อ็อฝ บีอิง วิธ ยู)

Could’ve been Richard Nixon’s last pair of clean underwear ?????
(คูดดิฝ บีน ริชราท นิกสัน ล๊าสท แพ อ็อฝ คลีน อั๊นเด้อร์แวร์)

Do you remember when we went to Mexico
(ดู ยู รีเม๊มเบ่อร์ เว็น วี เว็นท ทู เม๊กซีโค)
and stayed in that cute little place
(แอนด์ สเทย์ อิน แดท คยูท ลิ๊ทเทิ่ล เพลส)
We were honin’ our fine love-makin’ skills
(วี เวอ honin เอ๊า ไฟน ลัฝ เมกิน สกิลล)
and you tattooed ” I love you ” on your face
(แอนด์ ยู แท๊ททู ” ไอ ลัฝ ยู ” ออน ยุร เฟซ)
When I was with ya
(เว็น นาย วอส วิธ ยา)

I still remember the last time that I saw you
(ไอ สทิลล รีเม๊มเบ่อร์ เดอะ ล๊าสท ไทม์ แดท ไอ ซอว์ ยู)
You left me with a hotdog in my hand
(ยู เล๊ฟท มี วิธ อะ hotdog อิน มาย แฮนด์)
Was it cause I didn’t want a pickle or was it a pretty senorita
(วอส ซิท ค๊อส ไอ ดิ๊นอิน ว้อนท ดา พิ๊คเคิ้ล ออ วอส ซิท อะ พริ๊ทที่ เซนโยะรีทา)
Oh well, there was always stuff that I didn’t understand
(โอ เวลล , แดร์ วอส ออลเว สทั๊ฟฟ แดท ไอ ดิ๊นอิน อั๊นเด้อรสแทนด)
When I was with ya
(เว็น นาย วอส วิธ ยา)

I’d warm your tootsies up, they’re always so cold
(อาย วอร์ม ยุร tootsies อั๊พ , เดรว ออลเว โซ โคลด์)
And I’d fix you supper from leftovers two weeks old
(แอนด์ อาย ฟิกซ์ ยู ซัพเพอะ ฟรอม leftovers ทู วี๊ค โอลด์)
And I’d read you the classified ads in bed
(แอนด์ อาย รี๊ด ยู เดอะ คแลซซิไฟด ads ซิน เบ๊ด)
And you would point out all the miserable lives
(แอนด์ ยู เวิด พ๊อยท์ เอ๊าท ดอร์ เดอะ มิเซอร์เรเบิล ไล้ฝ)
that I could have had instead of being with you Being with you
(แดท ไอ เคิด แฮ็ฝ แฮ็ด อินสเท๊ด อ็อฝ บีอิง วิธ ยู บีอิง วิธ ยู)

Being with you
(บีอิง วิธ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง When I Was With You คำอ่านไทย Jewel

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น