เนื้อเพลง Changes in Latitudes, Changes in Attitudes คำอ่านไทย Jimmy Buffett

Changes In Latitudes, Changes In Attitudes
( เช้งจํ ซิน แลทอิทยูด , เช้งจํ ซิน แอ๊ททิจูด)

by Jimmy Buffett
(บาย จิมมี่ บัฟเฟท)

I took of for a weekend last month
(ไอ ทุค อ็อฝ ฟอร์ รา วี๊คเกน ล๊าสท มั้นธ)
just to try and recall the whole year
(จั๊สท ทู ธราย แอนด์ รีคอลล เดอะ โฮล เยียร์)
All of the faces and all of the places
(ออล อ็อฝ เดอะ เฟซ แซน ออล อ็อฝ เดอะ เพลส)
just wonderin’ where it all disappeared
(จั๊สท วันเดอริน แวร์ อิท ดอร์ ดิสแอ๊พเพียร์)
But I didn’t ponder the the question too long
(บั๊ท ไอ ดิ๊นอิน พอนเดอะ เดอะ เคว๊สชั่น ทู ลอง)
I was hungry and went out for a bite
(ไอ วอส ฮั๊งกรี้ แอนด์ เว็นท เอ๊าท ฟอร์ รา ไบ้ท์)
Ran into a chum with a bottle of rum
(แร็น อิ๊นทู อะ ชัม วิธ อะ บ๊อทเทิ่ล อ็อฝ รัม)
and I wound up drinkin’ all night
(แอนด์ ดาย วูนด์ อั๊พ ดริงคิน ออล ไน๊ท)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
It’s those Changes In Latitudes, Changes In Attitudes
(อิทซ โฑส เช้งจํ ซิน แลทอิทยูด , เช้งจํ ซิน แอ๊ททิจูด)
Nothin’ remains quite the same
(นอทติน รีเมน ไคว๊ เดอะ เซม)
with all of my running and all of my cunning
(วิธ ออล อ็อฝ มาย รันนิง แอนด์ ออล อ็อฝ มาย คันนิง)
If we couldn’t laugh we would all go insane
(อิ๊ฟ วี คูดซึ่น ล๊าฟ วี เวิด ออล โก อินเซน)

Reading departure signs in some big airport
(รีดอิง ดิพาเชอะ ซายน ซิน ซัม บิ๊ก แอร์พอร์ท)
reminds me of the places I’ve been
(รีไมนด์ มี อ็อฝ เดอะ เพลส แอฝ บีน)
Visions of good times that brought so much pleasure
(ฝิ๊ชั่น อ็อฝ กู๊ด ไทม์ แดท บรอท โซ มัช พเลฉเออะ)
makes me want to go back again
(เม้ค มี ว้อนท ทู โก แบ็ค อะเกน)
If it suddenly ended tomorrow
(อิ๊ฟ อิท ซั๊ดเด้นลี่ เอ็นด ทูม๊อโร่ว)
I could somehow adjust to the fall
(ไอ เคิด ซัมฮาว แอ๊ดจัสท ทู เดอะ ฟอลล์)
Good times and riches and son of a b*tches
(กู๊ด ไทม์ แซน ริชอิส แซน ซัน อ็อฝ อะ บี *tches)
I’ve seen more than I can recall
(แอฝ ซีน โม แฑ็น นาย แคน รีคอลล)

2nd Chorus:
(2nd ค๊อรัส :)
It’s those Changes In Latitudes, Changes In Attitudes
(อิทซ โฑส เช้งจํ ซิน แลทอิทยูด , เช้งจํ ซิน แอ๊ททิจูด)
Nothin’ remains quite the same
(นอทติน รีเมน ไคว๊ เดอะ เซม)
With all of the islands and all the highlands
(วิธ ออล อ็อฝ ดิ ไอ๊แลนด์ แซน ออล เดอะ highlands)
If we couldn’t laugh we would all go insane
(อิ๊ฟ วี คูดซึ่น ล๊าฟ วี เวิด ออล โก อินเซน)

I think about Paris when I’m high on red wine
(ไอ ทริ๊งค อะเบ๊าท แพริซ เว็น แอม ไฮฮ ออน เร้ด ไวน์)
and I wish I could jump on a plane
(แอนด์ ดาย วิ๊ช ไอ เคิด จั๊มพ ออน อะ เพลน)
and so many nights I just I just dream on the ocean
(แอนด์ โซ เมนอิ ไน๊ท ซาย จั๊สท ไอ จั๊สท ดรีม ออน ดิ โอ๊เชี่ยน)
God I wish I was sailin’ again
(ก๊อด ดาย วิ๊ช ไอ วอส เซลิน อะเกน)
Oh but yesterdays are over my shoulder
(โอ บั๊ท เยซเทอะดิ แซร์ โอ๊เฝ่อร มาย โช๊ลเด้อร์)
so I can’t look back for too long
(โซ ไอ แค็นท ลุ๊ค แบ็ค ฟอร์ ทู ลอง)
There’s just too much at sea waiting in front of me
(แดร์ จั๊สท ทู มัช แอ็ท ซี เวททิง อิน ฟร๊อนท อ็อฝ มี)
and I don’t think I just can go wrong
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ ทริ๊งค ไอ จั๊สท แคน โก รอง)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
It’s those Changes In Latitudes, Changes In Attitudes
(อิทซ โฑส เช้งจํ ซิน แลทอิทยูด , เช้งจํ ซิน แอ๊ททิจูด)
Nothin’ remains quite the same
(นอทติน รีเมน ไคว๊ เดอะ เซม)
with all of my running and all of my cunning
(วิธ ออล อ็อฝ มาย รันนิง แอนด์ ออล อ็อฝ มาย คันนิง)
If we couldn’t laugh we would all go insane
(อิ๊ฟ วี คูดซึ่น ล๊าฟ วี เวิด ออล โก อินเซน)
If we couldn’t laugh we would all go insane
(อิ๊ฟ วี คูดซึ่น ล๊าฟ วี เวิด ออล โก อินเซน)
If we weren’t all crazy we would go insane
(อิ๊ฟ วี เวินท์ ดอร์ คเรสิ วี เวิด โก อินเซน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Changes in Latitudes, Changes in Attitudes คำอ่านไทย Jimmy Buffett

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น