เนื้อเพลง One Night with You (Everyday of Your Life) คำอ่านไทย Luther Vandross

[One night with you]
( [ วัน ไน๊ท วิธ ยู ])
[Everyday]
([ เอวี่เดย์ ])
Ey, hey, yea
(อาย์ , เฮ , เย)

I don’t wanna put no chains on you
(ไอ ด้อนท์ วอนนา พุท โน เชน ออน ยู)
I just wanna be here lovin’ you
(ไอ จั๊สท วอนนา บี เฮียร ลัฝวิน ยู)
‘Cause you touch me in a place
(ค๊อส ยู ทั๊ช มี อิน อะ เพลส)
That puts a smile right on my face
(แดท พุท ซา สไมล์ ไร๊ท ออน มาย เฟซ)

But I don’t wanna be holdin’ you
(บั๊ท ไอ ด้อนท์ วอนนา บี โฮดดิน ยู)
Baby, only for an hour or two
(เบ๊บี้ , โอ๊นลี่ ฟอร์ แอน เอาเอ้อร์ ออ ทู)
I want you with me
(ไอ ว้อนท ยู วิธ มี)
In these arms for all eternity
(อิน ฑิส อาร์ม ฟอร์ ออล อิเทอนิทิ)

I don’t mean to put your under pressure
(ไอ ด้อนท์ มีน ทู พุท ยุร อั๊นเด้อร พเรฌเออะ)
I just wanna spend some time together
(ไอ จั๊สท วอนนา สเพ็นด ซัม ไทม์ ทูเก๊ทเธ่อร์)
And baby, if it’s just for one night
(แอนด์ เบ๊บี้ , อิ๊ฟ อิทซ จั๊สท ฟอร์ วัน ไน๊ท)

Then give me just one night with you
(เด็น กี๊ฝ มี จั๊สท วัน ไน๊ท วิธ ยู)
Everyday of your life
(เอวี่เดย์ อ็อฝ ยุร ไล๊ฟ)
One kiss in the morning
(วัน คิซ ซิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง)
After a hundred kisses each night
(แอ๊ฟเท่อร รา ฮั๊นเดร็ด คีสเซซ อีช ไน๊ท)

Give me just one night with you
(กี๊ฝ มี จั๊สท วัน ไน๊ท วิธ ยู)
Everyday for all time
(เอวี่เดย์ ฟอร์ ออล ไทม์)
It would be so right
(อิท เวิด บี โซ ไร๊ท)
Everyday to have just one night with you [With you, hey, hey]
(เอวี่เดย์ ทู แฮ็ฝ จั๊สท วัน ไน๊ท วิธ ยู [ วิธ ยู , เฮ , เฮ ])

Love the things you say, the way you move
(ลัฝ เดอะ ทริง ยู เซย์ , เดอะ เวย์ ยู มู๊ฝ)
I’d love to stay here makin’ love with you
(อาย ลัฝ ทู สเทย์ เฮียร เมกิน ลัฝ วิธ ยู)
‘Cause you’re just so good to hold
(ค๊อส ยัวร์ จั๊สท โซ กู๊ด ทู โฮลด์)
And you’ve wrapped your arms around my soul
(แอนด์ ยู๊ฟ แร็พท ยุร อาร์ม อะราวนฺดฺ มาย โซล)

So come on and take this heart of mine
(โซ คัมมอน แอนด์ เท้ค ดิส ฮาร์ท อ็อฝ ไมน์)
You can have it till the end of time
(ยู แคน แฮ็ฝ อิท ทิลล์ ดิ เอ็นด อ็อฝ ไทม์)
I want you to be
(ไอ ว้อนท ยู ทู บี)
Every single part of me
(เอ๊เฝอร์รี่ ซิ๊งเกิ้ล พาร์ท อ็อฝ มี)

I don’t mean to put your under pressure
(ไอ ด้อนท์ มีน ทู พุท ยุร อั๊นเด้อร พเรฌเออะ)
I just wanna have your love forever
(ไอ จั๊สท วอนนา แฮ็ฝ ยุร ลัฝ ฟอเร๊เฝ่อร)
So baby, if it’s just for one night, one night
(โซ เบ๊บี้ , อิ๊ฟ อิทซ จั๊สท ฟอร์ วัน ไน๊ท , วัน ไน๊ท)

Give me just one night with you [One night with you]
(กี๊ฝ มี จั๊สท วัน ไน๊ท วิธ ยู [ วัน ไน๊ท วิธ ยู ])
Everyday of your life [Everyday]
(เอวี่เดย์ อ็อฝ ยุร ไล๊ฟ [ เอวี่เดย์ ])
One kiss in the morning
(วัน คิซ ซิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง)
After a hundred kisses each night [One night]
(แอ๊ฟเท่อร รา ฮั๊นเดร็ด คีสเซซ อีช ไน๊ท [ วัน ไน๊ท ])

Give me just one night with you [One night with you]
(กี๊ฝ มี จั๊สท วัน ไน๊ท วิธ ยู [ วัน ไน๊ท วิธ ยู ])
Everyday for all time
(เอวี่เดย์ ฟอร์ ออล ไทม์)
It would be so right [So right]
(อิท เวิด บี โซ ไร๊ท [ โซ ไร๊ท ])
Everyday to have just one night with you
(เอวี่เดย์ ทู แฮ็ฝ จั๊สท วัน ไน๊ท วิธ ยู)

Baby, give me your kisses for a lifetime
(เบ๊บี้ , กี๊ฝ มี ยุร คีสเซซ ฟอร์ รา ไลฟ์ไทม์)
And baby, show me your smilin’ face each day
(แอนด์ เบ๊บี้ , โชว์ มี ยุร สไมลิน เฟซ อีช เดย์)
Baby, hold me in your heart forever
(เบ๊บี้ , โฮลด์ มี อิน ยุร ฮาร์ท ฟอเร๊เฝ่อร)
‘Cause I need you by my side [I need you by my side] and I won’t be satisfied
(ค๊อส ไอ นี๊ด ยู บาย มาย ไซด์ [ ไอ นี๊ด ยู บาย มาย ไซด์ ] แอนด์ ดาย ว็อนท บี แซทอิซไฟด)

Till you give me just one night with you
(ทิลล์ ยู กี๊ฝ มี จั๊สท วัน ไน๊ท วิธ ยู)
Everyday of your life
(เอวี่เดย์ อ็อฝ ยุร ไล๊ฟ)
One kiss in the morning
(วัน คิซ ซิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง)
After a hundred kisses each night
(แอ๊ฟเท่อร รา ฮั๊นเดร็ด คีสเซซ อีช ไน๊ท)

Give me just one night with you [Just one night, baby]
(กี๊ฝ มี จั๊สท วัน ไน๊ท วิธ ยู [ จั๊สท วัน ไน๊ท , เบ๊บี้ ])
Everyday of all time [Ooh, everyday for all time]
(เอวี่เดย์ อ็อฝ ออล ไทม์ [ อู้ , เอวี่เดย์ ฟอร์ ออล ไทม์ ])
It would be so right [So right]
(อิท เวิด บี โซ ไร๊ท [ โซ ไร๊ท ])
Everyday to have just one, one night [Just one night]
(เอวี่เดย์ ทู แฮ็ฝ จั๊สท วัน , วัน ไน๊ท [ จั๊สท วัน ไน๊ท ])

Give me just one night with you [One night with you]
(กี๊ฝ มี จั๊สท วัน ไน๊ท วิธ ยู [ วัน ไน๊ท วิธ ยู ])
One night with you
(วัน ไน๊ท วิธ ยู)
For all my life [For all of my life]
(ฟอร์ ออล มาย ไล๊ฟ [ ฟอร์ ออล อ็อฝ มาย ไล๊ฟ ])
Give me one, just give me one [One night]
(กี๊ฝ มี วัน , จั๊สท กี๊ฝ มี วัน [ วัน ไน๊ท ])
One night, one night [Come on, come on]
(วัน ไน๊ท , วัน ไน๊ท [ คัมมอน , คัมมอน ])

Give me just one night with you
(กี๊ฝ มี จั๊สท วัน ไน๊ท วิธ ยู)
One night with you [Give me]
(วัน ไน๊ท วิธ ยู [ กี๊ฝ มี ])
For all my life [For all of my, my, my, my, my]
(ฟอร์ ออล มาย ไล๊ฟ [ ฟอร์ ออล อ็อฝ มาย , มาย , มาย , มาย , มาย ])
Give me one, just give me one [Ooh, wee babe]
(กี๊ฝ มี วัน , จั๊สท กี๊ฝ มี วัน [ อู้ , วี เบ้บ ])
One night, [One night] one night
(วัน ไน๊ท , [ วัน ไน๊ท ] วัน ไน๊ท)

Give me just one night with you
(กี๊ฝ มี จั๊สท วัน ไน๊ท วิธ ยู)
One night with you [One night with you]
(วัน ไน๊ท วิธ ยู [ วัน ไน๊ท วิธ ยู ])
For all my life
(ฟอร์ ออล มาย ไล๊ฟ)
Give me one, just give me one [One night]
(กี๊ฝ มี วัน , จั๊สท กี๊ฝ มี วัน [ วัน ไน๊ท ])
One night, one night
(วัน ไน๊ท , วัน ไน๊ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง One Night with You (Everyday of Your Life) คำอ่านไทย Luther Vandross

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น