เนื้อเพลง Mr. Moustache คำอ่านไทย Nirvana

Fill me in on your new vision
( ฟิลล มี อิน ออน ยุร นิว ฝิ๊ชั่น)
Wake me up with indecision
(เว้ค มี อั๊พ วิธ อินดิซีฉอัน)
Help me trust your mighty wisdom
(เฮ้ลพ มี ทรัสท ยุร ไมทอิ วีสดัม)
Yes I eat cow – I am not proud.
(เย็ซ ซาย อี๊ท คาว ไอ แอ็ม น็อท พเราด)

Show me how you question, question
(โชว์ มี ฮาว ยู เคว๊สชั่น , เคว๊สชั่น)
Lead the way to my temptations
(ลี๊ด เดอะ เวย์ ทู มาย เทมเทฌัน)
Take my hand and give it cleaning
(เท้ค มาย แฮนด์ แอนด์ กี๊ฝ อิท คลีนอิง)
Yes I eat cow – I am not proud.
(เย็ซ ซาย อี๊ท คาว ไอ แอ็ม น็อท พเราด)

Is he in an easychair? [Alt: Easy in an easy chair]
(อีส ฮี อิน แอน easychair [ ออท : อีสอิ อิน แอน อีสอิ แชร์ ])
#NAME?
(#เนม)
I don’t like you anyway
(ไอ ด้อนท์ ไล๊ค ยู เอนอิเว)
#NAME?
(#เนม)

I’m new
(แอม นิว)
Now you
(นาว ยู)

Fill me in on your new vision
(ฟิลล มี อิน ออน ยุร นิว ฝิ๊ชั่น)
Wake me up with indecision
(เว้ค มี อั๊พ วิธ อินดิซีฉอัน)
Help me trust your mighty wisdom
(เฮ้ลพ มี ทรัสท ยุร ไมทอิ วีสดัม)
Yes I eat cow – I am not proud.
(เย็ซ ซาย อี๊ท คาว ไอ แอ็ม น็อท พเราด)

Show me how you question, question
(โชว์ มี ฮาว ยู เคว๊สชั่น , เคว๊สชั่น)
Lead the way to my temptations
(ลี๊ด เดอะ เวย์ ทู มาย เทมเทฌัน)
Take my hand and give it cleaning
(เท้ค มาย แฮนด์ แอนด์ กี๊ฝ อิท คลีนอิง)
Yes I eat cow – I am not proud.
(เย็ซ ซาย อี๊ท คาว ไอ แอ็ม น็อท พเราด)

Is he in an easychair? [Alt: Easy in an easy chair]
(อีส ฮี อิน แอน easychair [ ออท : อีสอิ อิน แอน อีสอิ แชร์ ])
#NAME?
(#เนม)
I don’t like you anyway
(ไอ ด้อนท์ ไล๊ค ยู เอนอิเว)
#NAME?
(#เนม)

[x2]
([ x2 ])
I’m new
(แอม นิว)
Now you
(นาว ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Mr. Moustache คำอ่านไทย Nirvana

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น